İşverenin Ücret Ödediğini İspat Etme Yükümlülüğü

İşverenin Ücret Ödediğini İspat Etme Yükümlülüğü

İşverenin Ücret Ödediğini İspat Etme YükümlülüğüGiriş:

Ücret ödemesinin yazılı olarak ispatı işverene aittir. İşveren bunu ispat edemiyorsa ücretleri ödediğini ısrarla belirtiyorsa ve bu ücretler uzun süre devam eden ücretler ise işçiye yemin teklif edilebileceği, hakimin bunu resen de yapabilecği

Özet:

Davacının ücretlerinin ödendiğini kanıtlama yükümlülüğü davalıya aittir. Davalının bu hususu yazılı delillerle kanıtlaması gerekir. Eğer uzun süre ücret ödendiğini yazılı belgelerle kanıtlayamıyorsa davalı bu konuda davacıya yemin teklif edebileceği gibi mahkemece de resen yemin teklif edilebilir. Mahkemece bu hususlar nazara alınmadan yazılı şekilde ücret alacağının reddedilmesi hatalıdır.

Karar metninin devamı için tıklayınız.

Hakkında iskanunu

Göz atın

Alt İşverenlik Uygulamasında Nelere Dikkat Edilmeli?

Alt İşverenlik Uygulamasında Nelere Dikkat Edilmeli?

Alt işverenlik uygulamasında dikkat edilmesi gerekenler.