asgari-iscilik

Asgari İşçilik Konusunda Sık Yapılan Hatalar

asgari-iscilik

Asgari işçilik konusu sosyal güvenlik alanında uygulanan ayrı bir uzmanlık alanıdır. Bu konuyla işyerleri bariz ve kritik hatalar yapabilir

İşverenlerce ihale konusu işler ve inşaat işyerlerinde sıkça yapılan hatalar;

 • İhale şartnamesinde işçi sayısı veya gün sayısı belirtildiği halde bu şartlara uymadan işçi çalıştırılması,
 • İhale şartnamesinde çalıştırılması gereken teknik/uzman personel sayıları belirtildiği halde bu nitelikte personel çalıştırılmaması,

asgari-iscilikAsgari işçilik konusu sosyal güvenlik alanında uygulanan ayrı bir uzmanlık alanıdır. Bu konuyla işyerleri bariz ve kritik hatalar yapabilir

İşverenlerce ihale konusu işler ve inşaat işyerlerinde sıkça yapılan hatalar;

 • İhale şartnamesinde işçi sayısı veya gün sayısı belirtildiği halde bu şartlara uymadan işçi çalıştırılması,
 • İhale şartnamesinde çalıştırılması gereken teknik/uzman personel sayıları belirtildiği halde bu nitelikte personel çalıştırılmaması,
 • Şartnamede yer alan ekipmanı kullanabilecek teknik eleman çalıştırılmaması,
 • İşyeri dosyasının açılması ve kapatılmasında sözleşme şartlarına riayet edilmemesi,
 • Geçici işyeri dosyası açılması gerektiği halde devamlı işyeri dosyasıyla ihale konusu işin yapılması,
 • Eksiksiz geçici kabul sonrası, SGK tarafından kabul edilmediği halde, kabul edilir zannıyla işçilik bildirimine devam edilmesi,
 • İşçilik içeren faturaların eksik bilgilerle düzenletilmesi,
 • SGK incelemesinde dikkate alınmayan faturaların işçilikli fatura kapsamına dahil edilmesi,
 • İhale konusu işlerde işçilik oranının yanlış öngörülmesi,
 • Bina inşaatlarında anahtar teslimi sözleşmede dosya açtırılması,
 • Bina inşaatının yapı sınıf ve grubunun hatalı değerlendirilmesi,
 • Taşeron (alt işveren) sözleşmelerinin hatalı olarak yapılması,
 • Taşeron faturalarının işçilikli fatura olarak hesaba katılması,
 • SGK müdürlüğünde ön değerlendirmeyle sonuçlanması lehe olan iş için inceleme (teftiş) istenmesi; incelemenin lehe olduğu durumlarda ön değerlendirmeyle dosyanın kapatılması,
 • Konsorsiyum ve iş ortaklığı taahhütlerinde dosya açma ve işçilik bildirimlerinin hatalı yapılması,
 • Asgari işçilik uygulaması ve uzlaşma ile ilgili detayları aşağıda yer alan 5510 sayılı Kanunun 85. maddesinde bulabilirsiniz.

Konuyla ilgili sözlük maddesine buradan ulaşabilirsiniz.

Hakkında iskanunu

Göz atın

Şirket Tarafından Verilen Ayni Yardımlar Nelerdir?

Şirket Tarafından Verilen Ayni Yardımlar Nelerdir?

Şirket Tarafından Verilen Ayni Yardımlar Nelerdir?