sozlesme-yapma-zorunlulugu

Sözleşme Yapma Zorunluluğu

sozlesme-yapma-zorunluluguSoru:

“Merhaba,

İşe başlayalı sekiz ay oldu ama patronum hâlâ sözleşme imzalatmadı. Sözleşmemizi en geç ne zaman yapmak zorundayız? İşten çıkarırsa tazminat alabilmem için kaç ay çalışmış olmam lazım? Sigortamı yapmadığından şüpheleniyorum. Sözleşme imzalamadığımız için dava açsam tazminat talep edemeyecek miyim?

Şimdiden teşekkür ederim.”

sozlesme-yapma-zorunluluguSoru:

“Merhaba,

İşe başlayalı sekiz ay oldu ama patronum hâlâ sözleşme imzalatmadı. Sözleşmemizi en geç ne zaman yapmak zorundayız? İşten çıkarırsa tazminat alabilmem için kaç ay çalışmış olmam lazım? Sigortamı yapmadığından şüpheleniyorum. Sözleşme imzalamadığımız için dava açsam tazminat talep edemeyecek miyim?

Şimdiden teşekkür ederim.”

Cevap:

İş kanunu (Md 8) e göre süresi bir yıl ve daha fazla olan iş sözleşmelerinin yazılı şekilde yapılması zorunludur.

Sürenin bir ay ile bir yılın arasında olması halinde ise işveren işçiye en geç iki ay içinde genel ve özel çalışma koşullarını, günlük ya da haftalık çalışma süresini, temel ücreti ve varsa ücret eklerini, ücret ödeme dönemini, süresi belirli ise sözleşmenin süresini, fesih halinde tarafların uymak zorunda oldukları hükümleri gösteren yazılı bir belge vermekle yükümlüdür.

İş sözleşmesi iki ay dolmadan sona ermiş ise, yukarıda sayılan bilgilerin en geç sona erme tarihinde işçiye yazılı olarak verilmesi gerekir.

İşçinin işe başladığı tarihten itibaren hizmet akdinin devamı süresince her geçen tam yıl için işverence işçiye 30 günlük ücreti tutarında kıdem tazminatı ödenir. Bir yıldan artan süreler için de aynı oran üzerinden ödeme yapılır. İş yerinde (aynı işverene bağlı işyerlerindeki süreler de dahil) bir yılını dolduran işçinin iş sözleşmesinin 1475 sayılı İş Kanunun 14.md si hükmündeki hallerde sona ermesi durumunda kıdem tazminatı hakkı doğacaktır.

İşe giriş bildirgeleri işverenlerce verilmeyen veya çalıştıkları SGK tarafından tespit edilemeyen sigortalılar, hizmetlerinin geçtiği yılın sonundan başlayarak 5 (beş) yıl içerisinde İş Mahkemesinde hizmet tespit davası açabilirler.

Alınacak mahkeme kararı ile çalışmaların ispat edilmiş ise, mahkeme kararında belirtilen aylık kazanç toplamları ile prim ödeme gün sayıları SGK tarafından dikkate alınacaktır.

Dava kararına istinaden işverenden ücret alacaklarının tahsili yoluna gitme hakkınız da saklıdır.

Hakkında iskanunu

Göz atın

EYT Teşvikine İlişkin SGK Genel Yazısı

EYT Teşvikine İlişkin SGK Genel Yazısı

EYT teşvikine ilişkin SGK genel yazısı yayımlandı.