yemekhane

Oruç Tutan İşçinin Hakları

yemekhaneSoru:

Merhabalar,

Ablamın çalıştığı kurumsal bir firmada yemekhane aracılığıyla çalışanların yemek ihtiyacları karşılanmaktadır.Yalnız malûm ramazan ayı, firma yetkilileri yemekhaneyi kapatıp,yemek ücretlerini sadece oruç tutmayanlara verip oruç tutanlara bir hak vermemektedir.Kısaca sorum oruç tutan işcilerin işverene karşı yapacağı ne işlemler ve ne hakları vardır?

Teşekkürler,iyi çalışmalar…

Cevap: 

4857 sayılı İş Kanunun Eşit davranma ilkesinin düzenlendiği md.5 “İş ilişkisinde dil, ırk, cinsiyet, siyasal düşünce, felsefî inanç, din ve mezhep ve benzeri sebeplere dayalı ayırım yapılamaz.” hükmü yer verilmiştir. Eşitlik ilkesi temelini Anayasa’nın 10. maddesinden alır.

Madde de bahsedilen ayırım sınırlı tutulmamıştır. Sayılan haller dışında veya bir neden olmadan yapılan ayırımda eşitlik ilkesinin ihlali anlamına gelecektir. İşveren işçiler arasında haklı sayılabilecek objektif bir neden bulunmadıkça ayrım yapamaz. Ayırım somut yetenek ve niteliklere sahip işçiler arasında yapılabilir. Aksi halde 5. Maddenin ihlali anlamına gelecektir.

Md. 5 ‘in devamında sayılan hükümlere aykırı davranılması halinde işçinin, dört aya kadar ücreti tutarındaki uygun bir tazminattan başka yoksun bırakıldığı haklarını da talep edebileceği belirtilmiştir.

Bu tazminatın alınması, ayrıca kıdem ve ihbar tazminatlarının da alınmasına engel teşkil etmeyecektir.

İşverenin davranış aykırılığını işçinin ispatı gerekir. Ancak ihlalin varlığını güçlü bir biçimde gösteren bir durum ortaya koyulması halinde, durumun var olmadığının ispatı işverene ait olacaktır.

İş Kanunun 99.Made gereği eşitlik ilkesine aykırı davranan işverenlere her işçi için 118TL (2013 için) idari para cezası ön görülmüştür.

İşverenler ihtiyaçlarını karşılaması için personellerinden bazılarına görevleri gereği yemek ücreti verebilir. Fakat dini inanışının gereği oruç tuttuğu için bir işçiye diğer işçilerinden farklı davranması. İş Kanununun 5. Maddesine aykırılık oluşturacaktır.

Saygılarımızla.

Hakkında iskanunu

Göz atın

Yemek Yardımı Türü Değişikliği

Yemek Yardımı Türü Değişikliği

Yemek Yardımı Türü Değişikliği