Yargıtay 9. Hukuk Dairesi Esas No: 2013-5158

yargitay-karari

• İŞÇİNİN TAZMİNAT TALEPLERİNİN REDDİ (Davacı İşçinin Amirine Fiili Saldırısı/Mesai Arkadaşlarına Hakaret ve Küfür Etmesi/Tehdit Gibi Eylemleri Nedeniyle Haklı Nedenle Fesih Bulunduğu – Eldeki Davada 6 Günlük Sürenin Geçirilmediği)

• KIDEM VE İHBAR TAZMİNATI TALEBİ (SGK’ya İşyerindeki Usulsüzlerin Şikayet Edildiğinden Dolayı İş Akdinin Feshedildiği İddiası – İşçinin Gayri Ahlaki Davranışları Nedeniyle İş Akdinin Feshedildiğinin Yerel Mahkemece Gözetilmesi Gerektiği)

• DAVACININ AMİRİNE FİİLİ SALDIRISI İLE MESAİ ARKADAŞLARINA KÜFÜR VE HAKARET ETMESİ (Gayri Ahlaki Davranış Nedeniyle İşverenin Tutanak Tanzim Ederek İşçinin Savunmasını Talep Etmesi – İş Akdinin 6 Günlük Süre İçerisinde Feshedildiği)

• GAYRİ AHLAKİ EYLEMİN ÖĞRENİLDİĞİ TARİHTEN İTİBAREN ALTI GÜNLÜK SÜRE (Eylemin Gerçekleştiği Gün Davacıdan 7 Günlük Sürede Savunmasının Verilmesinin İşveren Tarafından Talep Edildiği – Savunmanın Verilmesinden Sonra İse İş Akdinin Feshedildiği)

• İŞ AKDİNİN HAK DÜŞÜRÜCÜ SÜRE İÇERİSİNDE FESHEDİLDİĞİ (Davacının Eylemleri Nedeniyle Tutanak Tazmin Edilerek Savunma Talep Edildiği – Savunmanın Sunulmasından Sonra İş Akdinin 6 Günlük Yasal Süre İçerisinde Feshedildiği/Davanın Reddi Gerektiği)

Karar metninin devamı için tıklayınız.

Hakkında iskanunu

Göz atın

Kötü Niyet Tazminatı

Kötü Niyet Tazminatı

İş güvencesi kapsamında olmayan işçi de, iş sözleşmesi kötü niyetli olarak feshedildiğinde işverenden tazminat talep edebilir. Kötü niyet tazminatı olarak anılan bu tazminat hangi şartlarda ödenir?