Sendika ve Konfederasyonların Kuruluşunda İstenilecek Belgelerin Şekli ile Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Yönetmeliğin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik

yonetmelikMADDE 1 – 15/4/1986 tarihli ve 19079 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren “Sendika ve Konfederasyonların Kuruluşunda İstenilecek Belgelerin Şekli ile Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik” yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümleri Çalışma ve Sosyal Güvenlik, İçişleri, Maliye ve Gümrük ve Ticaret Bakanlarınca yürütülür.

Yönetmeliğin tamamı için tıklayınız.

Hakkında iskanunu

Göz atın

Ücret Hesap Pusulası ve Bordroda Dijital Kayıtların Geçerliliği

Ücret Hesap Pusulası ve Bordroda Dijital Kayıtların Geçerliliği

Ücret hesap pusulası ile ücret bordrosu arasındaki fark nedir?