Asgari Ücret Destek Tutarı 2021/28
Asgari Ücret Destek Tutarı 2021/28

Asgari Ücret Destek Tutarı 2021/28

İstihdamı artırmak ve işveren maliyetlerini azaltmak amacıyla uygulanan Asgari Ücret Desteği 2021 yılında da devam ediyor. Sosyal güvenlik Kurumu 2021/28 sayılı Genelge ile asgari ücret destek tutarı konusunda detaylı bilgilere yer verdi. Yazımızda 2021 yılı için belirlenmiş asgari ücret desteğine ve bu destekten yararlanma şartlarına, 2021/28 sayılı SGK Genelgesi çerçevesinde değineceğiz.

28 Temmuz 2021 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanan 7333 sayılı Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’un 16. maddesi ile 5510 sayılı Kanun’a Geçici 85. madde eklendi.

Yapılan düzenleme kapsamında Asgari ücret desteği 2021 yılı Ocak ile Aralık ayları-dönemi için günlük 2,50 Türk lirası (30 gün için 75 TL) olarak belirlendi. Destek İşsizlik Sigortası Fonundan karşılanarak işverenlerin Kuruma ödeyecekleri sigorta primlerinden mahsup edilir.

Belirtilen prime esas günlük kazanç tutarı 6356 sayılı Kanun hükümleri uyarınca Toplu İş Sözleşmesine tabi özel sektör işverenlerine ait iş yerleri için 294 TL olarak esas alınır.

Destekten Yararlanma Şartları

  • Sektör farkı olmaksızın gerekli koşullarını sağlayan işyerleri, günlük 2,50 TL olmak üzere aylık 75 TL olarak asgari ücret desteğinden faydalanacaklardır.
  • İşverenlerin çalıştırdıkları sigortalılarla ilgili 2021 yılı Ocak ilâ Aralık aylarına/dönemine ait muhtasar ve prim hizmet beyannamelerini yasal süresi içerisinde vermediği,  sigorta primlerini yasal süresinde ödemediği tespit edildiğinde destekten yararlanma hakkı olmayacaktır. Ayrıca denetim ve kontrolle görevli memurlarca yapılan soruşturma ve incelemelerde çalıştırdığı kişileri sigortalı olarak bildirmediği veya bildirilen sigortalının fiilen çalışmadığı durumlarının tespit edilmesi,  Kuruma prim,  idari para cezası ve bunlara ilişkin gecikme cezası ve gecikme zammı borcu bulunması hâllerinde destekten yararlanamaz.
  • Sigortalı ve işveren hisselerine ait sigorta primlerinin Devlet tarafından karşılandığı durumlarda, işverenin ödeyeceği sigorta priminin İşsizlik Sigortası Fonunca karşılanacak tutardan az olması hâlinde, sadece sigorta prim borcu kadar mahsup işlemi yapılır.
  • Yer altında çalışan işçiler ve Linyit, Taşkömürü işletmeleri için günlük prim esas kazancı 392 TL altında olan çalışanlar için Asgari Ücret Desteğinden yararlanabilecek.
  • 2021 yılının tüm aylarında beyan edilen sigortalıların prime esas günlük kazançlarının 147 TL ve altında bildirilen tüm sigortalılar için destekten yararlanılabilecek. 30 gün çalışanlar için aylık prime esas kazanç 4.410,00 TL ve altında bildirilen sigortalılar destek kapsamında yer alıyor. Bu tutar, toplu iş sözleşmesine tabi iş yerlerinde daha yüksek uygulanacak. Prime esas günlük kazanç günlük 294 TL ve altında olan işçiler için asgari ücret desteği uygulanacak. Toplu iş sözleşmesine tabi iş yerlerinde 30 gün çalışmalarda ise aylık prime esas kazanç tutarı 8.820,00 TL ve altındaki kişileri kapsıyor.

2021/28 sayılı Genelge aslına ulaşmak için tıklayınız.

Hakkında Datassist Admin

Göz atın

Ücret Hesap Pusulası ve Bordroda Dijital Kayıtların Geçerliliği

Ücret Hesap Pusulası ve Bordroda Dijital Kayıtların Geçerliliği

Ücret hesap pusulası ile ücret bordrosu arasındaki fark nedir?

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir