MuhSGK’da 7252 Kanun No İle Bildirim Kolaylığı
MuhSGK’da 7252 Kanun No İle Bildirim Kolaylığı

MuhSGK’da 7252 Kanun No İle Bildirim Kolaylığı

Pandemi süresince istihdamı korumak için kısa çalışma ödeneği, ücretsiz izin nakdi ücret desteği ve fesih yasağı gibi uygulamalar kendine yer bulurken bu süre içerisinde işletmeler ya tamamıyla ya da kısmi olarak faaliyetlerinde azalmaya gitti. Artık yeni normal olarak adlandırılan bu dönemde eski çalışma düzenine dönmeye başlayan işverenleri özendirmek için de yeni bir kanun teşviki duyuruldu.

Yeni normale dönüş teşviki olan 7252 sayılı kanun hakkında detaylar 2020/35 sayılı genelge ile açıklanarak kimlerin hangi şartlar altında yararlanacağı soru işaretlerini açıklığa kavuşturmuş oldu. Bir işveren teşviki olan 7252 sayılı kanundan, kısa çalışma ödeneği veya nakdi ücret desteği uygulamalarını sonlandırarak çalışma sürelerinde normale dönen işverenler faydalanabilecek.

Yeni Prim Desteğinin Şartları Neler?

  • Özel sektör iş yerlerinde 1 Temmuz 2020 tarihinden önce kısa çalışma ödeneği ve/veya nakdi ücret desteğine başvuruda bulunmuş olmak
  • Çalışma sürelerinde normale dönen iş yerleri 31 Aralık 2020’yi geçmemek şartı ile destek uygulamalarını sonlandırdığı ayı takip eden üç ay ile sınırlı olarak yeni prim teşvikinden yararlanabilir.
  • Yeni prim desteği iş yeri bazında değil, çalışan bazında değerlendirme yapılarak uygulanmaya başlanacak, yani bir iş yerinde kısa çalışma ödeneği ve nakdi ücret desteği almaya devam eden işçiler bulunurken bu ödeneklerden yararlanması sonlandırılan işçiler için yeni prim desteğinden kuruma bildirim yapılabilecek.

MuhSGK Bildirimi Nasıl Yapılacak?

Teşvikten yararlanmak için kısa çalışma ödeneği ve nakdi ücret desteğinde geçen günlerin ortalaması alınacak ve prime esas kazanç alt sınırı üzerinden yapılan hesaplama ile indirim tutarları işsizlik fonundan karşılanacak.

Örneğin; Haziran-Temmuz-Ağustos aylarından kısa çalışma ödeneğinden yararlanan aylık 4.000 TL brüt geliri olan bir çalışanın eylül ayından itibaren normal çalışmasına döndüğü ve aylık ortalama gün sayısının 15 olduğu durumu ele alalım. İşveren bu çalışanı takip eden üç ay boyunca kuruma bildirimini ortalama gün ayrımı olmadan 30 gün üzerinden 7252 kanun numarası ile yapacak ancak tahakkuk fişindeki hesaplamada 15 gün 7252 teşvikinden, kalan 15 gün için ise herhangi bir indirim hesaplanmadan otomatik olarak yapılacak.

4.000 x %37,5 = 1.500 TL toplam işçi ve işveren prim toplamı

15 gün x 98,10 = 1.471,5 TL ortalama gün sayısı kadar prime esas kazanç alt sınırı

1.471,5 x 37,5 = 551,81 TL indirim uygulanacak destek tutarı

1.500 – 551,81 = 948,19 TL toplam ödenecek SGK primi

Hakkında Datassist Admin

Göz atın

Doğum Borçlanması Emeklilik Yaşını Öne Çeker Mi?

Doğum Borçlanması Emeklilik Yaşını Öne Çeker Mi?

Doğum Borçlanması Emeklilik Yaşını Öne Çeker Mi?

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir