Ar-Ge’de Uzaktan Çalışma Süresi Uzatıldı
Ar-Ge’de Uzaktan Çalışma Süresi Uzatıldı

Ar-Ge’de Uzaktan Çalışma Süresi Uzatıldı

Koronavirüs salgınının etkileri nedeniyle, çalışma hayatını etkileyen bir dizi önlemler alınmıştı. Bu önlemler halen alınmaya devam ediyor. Araştırma geliştirme faaliyeti yürüten Ar-Ge ve Tasarım Merkezleri‘nde de bu önlemler kapsamında geçici olarak uzaktan çalışma modeline izin verilmişti. Salgın sürecinin devam etmesi nedeniyle uzaktan çalışma süresi uzatıldı.

Ar-Ge ve Tasarım Merkezlerinde Uzaktan Çalışma

Bilindiği üzere, araştırma geliştirme faaliyetlerinin desteklenmesi amacıyla, Ar-Ge merkezi, Tasarım Merkezi, Teknoparklar gibi yerlerde bu faaliyetleri yürüten araştırma görevlileri ve bilim insanları ücretleri üzerinden birtakım teşvik ve destekler uygulanıyor. Bu teşvik ve destekler, Ar-Ge ya da Tasarım merkezlerinde geçirdikleri süre, yani fiilen Ar-Ge faaliyetini yürüttükleri süreler için uygulanıyor. Bu sürenin tespiti genellikle o iş yerlerine girip çıktıkları süreler üzerinden ölçülüyor.

30 Eylül’e Kadar Uzatıldı

Covid-19 salgın hastalığı nedeniyle, bu faaliyetlerin uzaktan çalışarak sürdürülmesi, birtakım yasal düzenlemeler ile gerçekleştirildi. Bu kapsamda uzaktan çalışan personelin Bakanlığa bildirilmesi şartıyla 31 Ağustos 2020 tarihine kadar 5746 sayılı Kanun kapsamındaki indirim, istisna, destek ve teşviklerden faydalanmaya devam etmelerine izin verilmişti.

Belirlenen son tarih olan 31 Ağustos 2020’de salgının hala devam ediyor olması nedeniyle, uzaktan çalışmanın süresi 30 Eylül 2020‘ye kadar uzatıldı.

AR-GE ve Tasarım Merkezlerinde bildirime tabi çalışan sayısının, 5746 kapsamında çalıştırılan kişi sayısının %40’ını geçmemek şartıyla 30 Eylül’e kadar yapılan uzaktan çalışmalarda, indirim istisna ve teşvik uygulanmaya devam edecek. Aynı şekilde, yine Ar-Ge ve Tasarım Merkezlerinde bildirime tabi çalışanların toplam çalışma süresinin, 5746 sayılı Kanun kapsamında çalıştırılan kişilerin toplam çalışma süresinin %40’ını aşmamak şartıyla da uzaktan çalışmaya devam edilebilecek.

Çalışanların Ar-Ge ve Tasarım Merkezine gitmeden bu merkezlerin dışında çalışması, destek ve teşviklerden yararlanmasına engel teşkil etmeyecek.

5746 sayılı kanunda ve yönetmelikte geçen, tam zaman eşdeğer çalışan asgari istihdam şartı ile diğer tüm yükümlülükler aynen geçerliliğini koruyacak.

Hakkında Datassist Admin

Göz atın

Süt İzninde Yolda Geçen Süre İzin Süresinden Sayılır Mı?

Süt İzninde Yolda Geçen Süre İzin Süresinden Sayılır Mı?

Süt İzninde Yolda Geçen Süre İzin Süresinden Sayılır Mı?

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir