Ücretin Belirlenmesi

Ücretin Belirlenmesi

Ücretin BelirlenmesiGiriş:

İşçi ücretinin belirlenmesinde davacı işçinin talepte bulunduğu ücretin üzerinde belirlenmesinin taleple bağlılık ilkesine aykırılık teşkil edeceğinden en fazla talep edilen kadar belirlenmesi

Özet:

Davacının imzasını taşıyan yazılı iş sözleşmesinde saat ücreti 2.15 Amerikan Doları olarak gösterilmiştir. Anılan sözleşme davacı için bağlayıcıdır. Kaldı ki, İstanbul Ticaret Odasının anılan yazısında yurt dışında çalışan tuğla ustasının ücreti bildirilmiş olup, davacının tuğlacı olarak çalıştığı yazılı iş sözleşmesi ve bazı yazılı belgelerden anlaşılmaktadır. Buna göre, oda yazısının davacı işçi yönünden dikkate alınmasına olanak yoktur. Davacının sözleşmede geçen ücreti üzerinden hesaplama yapılarak davaya konu fark ücrete hak kazanıp kazanmadığı belirlenmelidir.
Davacının fazla çalışma ücreti yönünde bir talebi olmadığı halde, fazla çalışma ücretine de karar verilmesi hatalıdır.

Karar metninin devamı için tıklayınız.

Hakkında iskanunu

Göz atın

Sağlık Raporlarının Geçerlilik Süreleri Hakkında

Sağlık Raporlarının Geçerlilik Süreleri Hakkında

Sağlık Raporlarının Geçerlilik Süreleri Hakkında