İşçinin Çalıştığı Bölümün Başka Bir Yöneticiye Bağlanması

İşçinin Çalıştığı Bölümün Başka Bir Yöneticiye Bağlanması

İşçinin Çalıştığı Bölümün Başka Bir Yöneticiye BağlanmasıGiriş:

İşçinin çalıştığı bölümün başka bir yöneticiye bağlanması işçinin İş Akdinin feshi için haklı bir neden oluşturmayacağıdır.

Özet:

Dosya içeriğine göre, “Davacının çalıştığı birim fesihten sonra başka birime bağlanmıştır. Fesih tarihinde çalıştığı birimin kapatılması ve başka bir birime bağlanması söz konusu değildir. Ayrıca davacının ayrıldığı Genel Müdürlük bünyesine, fesih tarihinden başlayarak kısa bir zaman diliminde, davacı gibi müdürlük vasfını taşıyan yedi personel alınmıştır. Davalı işverenin hem Genel Müdürlük bünyesine hem de bağlı bulunan kuruluşa yeni işçi alması, fesih nedenleri ile çelişmektedir. Fesih geçerli nedenlere dayanmadığından, feshin geçersizliğine ve davacının işe iadesine karar verilmesi gerekir.

Karar metninin devamı için tıklayınız.

Hakkında iskanunu

Göz atın

Doğum Borçlanması Emeklilik Yaşını Öne Çeker Mi?

Doğum Borçlanması Emeklilik Yaşını Öne Çeker Mi?

Doğum Borçlanması Emeklilik Yaşını Öne Çeker Mi?