İşverenin İş Akdini Feshi İhbar Süresinde İşçinin Emeklilik İçin Başvurusu

İşverenin İş Akdini Feshi İhbar Süresinde İşçinin Emeklilik İçin Başvurusu

İşverenin İş Akdini Feshi İhbar Süresinde İşçinin Emeklilik İçin BaşvurusuGiriş:

İşçinin iş akdinin işveren tatafından feshedilmesi sonucunda ihbar süresini kullanan işçinin emeklilik için başvurması halinde artık yeni bir durum oluşmuştur. İşçinin emeklilik dolayısıyla iş akdi feshi söz konusudur.

Özet:

Davalı işveren iş sözleşmesini feshetmiş, ancak işçi ihbar tazminatı ödenmeden yaşlılık aylığı bağlanması için bağlı bulunduğu sosyal güvenlik kurumuna başvurmuştur. Olayda artık işverenin feshi değil, davacı işçinin feshi söz konusudur. Bu nedenle davacı işçi feshin geçersizliği ve işe iade isteyemez.

Karar metninin devamı için tıklayınız.

Hakkında iskanunu

Göz atın

Doğum Sonrası Kısmi Çalışma Hakkı Nasıl Kullanılır?

Doğum Sonrası Kısmi Çalışma Hakkı Nasıl Kullanılır?

Kadın işçinin doğum yapması halinde çalışma hayatında kullanabileceği izinler yasal olarak belirlenmiştir. Buna göre kadın …