İşyerinin Zarar Etmesi Nedeni İle İş Akdi Feshi

İşyerinin Zarar Etmesi Nedeni İle İş Akdi Feshi

İşyerinin Zarar Etmesi Nedeni İle İş Akdi FeshiGiriş:

İşyerinin zarar etmesini gerekçe göstererek işçinin iş akdini fesheden işverenin gerçekten zarar edip etmediği sektörel durgunluk olup olmadığı işyerinin gereklerinin bunu gerektirip gerektirmediği  araştırılarak karar verilmelidir.

Özet:

Davacı işçinin hizmet akti, işletmenin işin gerekleri ve sektördeki genel durgunluk nedeniyle görevini sürdürmesi olanaksız hale geldiği gerekçesi ile fesih sebebi de yazılı bildirilerek işverence feshedilmiştir.

Davalı işyerinde, işletmenin ve işin gereklerinden kaynaklanan geçerli bir sebep olup olmadığının belirlenmesi gerekmektedir. Bu nedenle mahkemece işyeri kayıtları davalının İMK Borsası kayıtları incelenerek davalının sunduğu belgelerle karşılaştırılıp edinilecek sonuca göre geçerli sebep bulunup bulunmadığının belirlenmesi gerekir.

Karar metninin devamı için tıklayınız.

Hakkında iskanunu

Göz atın

Doğum Sonrası Kısmi Çalışma Hakkı Nasıl Kullanılır?

Doğum Sonrası Kısmi Çalışma Hakkı Nasıl Kullanılır?

Kadın işçinin doğum yapması halinde çalışma hayatında kullanabileceği izinler yasal olarak belirlenmiştir. Buna göre kadın …