Toplu İş İlişkilerinde Yeni Düzenleme

Toplu İş İlişkileri Kanunu Yürürlüğe Girdi

Uzun bir süreden bu yana hükümetin gündeminde bulunan toplu iş ilişkileri TBMM genel kurulunda kabul edilen bir kanunla düzenlenmiş oldu. 6356 Sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu 07.10.2012 tarihinde yürürlüğe girdi.

 • 18.10.2012 tarihinde kabul edilen ve 07.11.2012 tarihinde Resmi Gazete yayınlanan; 6356 Sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu
 • 2821 Sayılı Sendikalar Kanunu
 • 2822 Sayılı Toplu İş Sözleşmesi, Grev ve Lokavt Kanunu ile yapılan hükümleri yeniden düzendi.

Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) kuralları da dikkate alınarak hazırlanan kanunla iş kolları yeniden belirlenirken, sendika üyesi olma koşulları, üyelikten ayrılma işlemleri, toplu iş sözleşmesi yetkisi gibi temel bazı konularda yeni düzenlemeler yapıldı.

Kanunla Belirlenen İş Kolları:

 • Avcılık, balıkçılık, tarım ve ormancılık
 • Gıda sanayi
 • Madencilik ve taş ocakları
 • Petrol, kimya, lastik, plastik ve ilaç
 • Dokuma, hazır giyim ve deri
 • Ağaç ve kağıt
 • İletişim
 • Basın-yayın ve gazetecilik
 • Banka, finans ve sigorta
 • Ticaret, büro, eğitim ve güzel sanatlar
 • Çimento, toprak ve cam
 • Metal
 • İnşaat
 • Enerji
 • Tasımacılık
 • Gemi yapımı ve deniz tasımacılığı, ardiye ve antrepoculuk
 • Sağlık, sosyal hizmetler
 • Konaklama ve eğlence isleri
 • Savunma ve güvenlik
 • Genel işler

Kanun toplu iş sözleşmesi yetkisi almak isteyen sendikanın ilgili iş kolunda % 10 oranında üyesi bulunma koşulunu % 3 olarak değiştirmiş, toplu iş sözleşmesi yapılabilmesi için işyerindeki işçilerin yarıdan bir fazlasının, işletmelerde ise % 40’ının aynı sendikaya üye olması şartı düzenlenmiştir. Sendika üyesi olabilme yaşı 16’dan 15’e indirildi. Ayrıca, sendika üyeliği için noter şartı kaldırılmakta, üyeliğin ve üyelikten ayrılmanın E-devlet kullanılarak gerçekleştirilmesi mümkün olmaktadır.

07.11.2012 tarihinde Resmî Gazete’de yayımlanan 6356 Sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunun tam metni için tıklayınız.


Fotoğraf: Gaspar

Hakkında iskanunu

Göz atın

Toplu İş Sözleşmesinde Arabulucuya Ve Hakeme Başvurma

Toplu İş Sözleşmesinde Arabulucuya Ve Hakeme Başvurma

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından 17 Aralık 2016 tarihinde 29921 Sayılı Resmi Gazete’de “Toplu …