SGK'dan E-Haciz

SGK Borçlarına E-Haciz

SGK, 2013 yılından itibaren etkinliğini daha çok arttırmak için, alacaklarını e-haciz yöntemiyle tahsil edecek. SGK’ya ödeme yapmayıp, borçlu duruma düşen vatandaşların banka mevduat hesabına haciz konulacak.

Resmi Gazete’de yayımlanan 2013 Yılı Programı’nda; 2011 yılı itibariyle sosyal sigorta kurumlarının kapsadığı nüfus oranının, kayıt dışı istihdamla mücadele çalışmalarının etkisiyle bir önceki yıla göre 2.4 puan artışla yüzde 85.4’e yükseldiği belirtildi. Sosyal sigorta sisteminde ciddi sıkıntıların olduğu ve gelirlerin giderleri karşılayamadığı belirtildi.

Bu durumun nedeni ise geçmişte uygulanan erken emeklilik, yüksek emekli maaşları ve sağlık harcamaları olarak açıklandı.

Bu durumu telafi etmek için sisteme bütçeden yapılan transfer tutarının GSYH’ye oranının 2010’da yüzde 2.46 iken, 2011’de yüzde 1.28’e  gerilediğine dikkat çekilerek, bu düşüşte prim borçlarının yeniden yapılandırılmasının etkili olduğu ifade edildi. Geçen yıl sonu itibariyle yaklaşık 2.4 milyon kişinin yapılandırmaya başvurduğu, 37.8 milyar lira  tutarındaki kurum alacağının yeniden yapılandırıldığı ve yaklaşık 8.2 milyar lira tahsilat gerçekleştirildiği kaydedildi.


Fotoğraf: Boschwhere – Klavye

Hakkında iskanunu

Göz atın

SGK İdari Para Cezaları 2017

SGK İdari Para Cezaları 2017

5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu hükümlerine aykırı davranan işverenlerin 2017 yılı …