2019 Mali Tatil
2019 Mali Tatil

2019 Mali Tatil

Mali tatil uygulaması; 28/03/2007 tarihli 26476 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 5604 sayılı “Mali Tatil İhdas Edilmesi Hakkında Kanun” ile aynı tarihte yürürlüğe girerek, her yıl 01-20 Temmuz tarihleri arasında uygulanıyor.

2019 yılı Haziran ayının son günü (30 Haziran 2019) Pazar Gününe denk geldiğinden 2019 yılı için mali tatil 2 Temmuz Salı günü başlayacak ve mali tatilin son günü (20 Temmuz 2019) Cumartesi gününe rastladığından, 2019 yılı için mali tatil 22 Temmuz Pazartesi (dahil) günü sona erecek.

Mali tatil süresi içinde; 4447 sayılı İşsizlik Kanunu, 4857 sayılı İş Kanunu, 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu, 2821 sayılı Sendikalar Kanunu, 1479  sayılı Esnaf ve Sanatkarlar ve Diğer Bağımsız çalışanlar Sosyal Sigortalar Kanunu, 2926 Tarımda Kendi Adına ve Hesabına Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kanunu, 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanunu ve 2925 sayılı Tarım İşçileri Sosyal Sigortalara Kanunları  gereğince yapılan bildirimler, beyannameler ve ödemeler ertelenen süreler içerisinde yapılabilecek.

Ancak,  İş Kazası ve Meslek Hastalığı bildirimleri Mali Tatil erteleme uygulamalarından ayrı tutularak, 3 gün içinde bildirim zorunluluğu devam edecek. Ayrıca, Analık ve Hastalık İş görmezlik raporlarının onaylanma tarihi de erteleme dışında tutulduğundan SGK sisteminde onaylamanın son tarihi 23 Temmuz 2019 Salı günü olarak belirlendi.

İşverenlerce, İŞKUR’a bildirilen Toplu İşçi Çıkarma isteğinin de 30 gün önceden bildirilmesi zorunluluğu olduğu için Mali Tatil ertelemesi dışında tutulacak.

2 Temmuz ila 22 Temmuz tarihleri arasında yerine getirilmesi gereken kanuni ve idari yükümlülüklerin mali tatili izleyen 7. günün sonu olan 29 Temmuz (dahil) tarihine kadar yerine getirilmesi halinde, yasal süresi içinde yerine getirilmiş olduğu kabul edilecek.

23 Temmuz ila 29 Temmuz tarihleri arasında yerine getirilmesi gereken kanuni ve idari yükümlülüklerin, mali tatili izleyen 5’inci gün (27 Temmuz 2019) Cumartesi gününe rastladığından, 29 Temmuz (dahil) tarihine kadar yerine getirilmesi halinde yasal süresi içinde yerine getirilmiş olduğu kabul edilecek.

2-22 Temmuz 2019 Mali Tatil içine denk gelen aşağıdaki yükümlülükler için;

 • İş Yeri Bildirgesi,
 • İşe Giriş Bildirgesi,
 • İşten Çıkış Bildirgesi,
 • Aylık Prim ve Hizmet Belgesi,
 • İdari para cezalarına itiraz,
 • İdari para cezalarının ödeme süreleri,
 • Prim ödeme süresi,
 • Prim borçlarına itiraz,
 • Hizmet borçlanmaları ödeme süreleri,
 • Tebliğ edilen para cezalarının son ödeme günü,
 • Müfettişlerce ve denetmenlerce istenilen defter ve belgelerin son ibrazı,

29 Temmuz 2019 Pazartesi olacak.

Yukarıda belirtilen yükümlülükler Mali Tatili takip eden 5’inci güne, yani 23-29 Temmuz 2019 tarihlerine denk gelmesi halinde ertelemenin son günü 29 Temmuz 2019 Perşembe günü olacak.

 • Her ayın 23’ünde SGK’ ya verilen Aylık Prim ve Hizmet Belgesinin verilme süresi Mali Tatilden sonraki 5 güne denk geldiğinden, 2019 Haziran Aylık Prim ve Hizmet Belgesinin verilmesi gereken son gün 29 Temmuz 2019 Perşembe olacak.
 • Burada dikkat edilmesi gereken husus; çalışılmadığına dair istirahat raporlarını, Aylık Prim ve Hizmet Belgesinde “01 İstirahat” eksik günü seçeneği ile bildiren İşverenler için son gün 23 Temmuz 2019’dur. Yani çalışılmadığına dair istirahat raporları SGK sisteminden onaylanmalı, bu tarihten sonra verilecek Aylık Prim ve Hizmet Belgesinde bildirilmemeli. Aksi takdirde istirahat raporları süresinde bildirilmemiş sayılır ve idari para cezası uygulanır.

Öte yandan 1 Temmuz Mali Tatili kapsamadığı için, o gün yapılması gereken işlemlerin yapılmaması da cezai yaptırımlar doğurabilir.

SGK 2019 Mali Tatil tam metni için tıklayın.

Hakkında Datassist Admin

Göz atın

Mali Tatilde Geriye Dönük İşe Giriş Bildirimleri

Mali Tatilde SGK Bildirimleri

Bilindiği gibi her yıl 1-20 Temmuz tarihleri arasında mali tatil uygulaması bulunmaktadır. Vergi ve sigorta …

1 yorum

 1. 29 Temmuz Nasıl Perşembe oluyor ?

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir