sgk-idari-para-cezalarinda-indirimden-faydalanmak-icin-son-1-ay

SGK İdari Para Cezalarında İndirimden Faydalanmak İçin Son 1 Ay

Tahmini okuma süresi: 5 dk.

Bilindiği üzere, 11 Eylül 2014 tarihli ve 29116 sayılı Resmi Gazete yayımlanan 6552 sayılı İş Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması ile Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına Dair Kanun gereğince, 2014 yılı Nisan ve önceki aylara ilişkin olarak yasal ödeme süresi geçmiş prim ve kapsam altında diğer alacakların yeniden yapılandırılması suretiyle, zaman aşımına uğratılmadan tahsil edilmesi amaçlanmıştır.

Bununla birlikte borçlarını yapılandırmak isteyenler için yasal süre getirilmiş olup, genel sağlık sigortası primi borçlarını yapılandırmak isteyen talep sahiplerinin en geç 30 Nisan 2015, kapsama giren diğer borçlarını yapılandırmak isteyenlerin ise 31 Aralık 2014’e kadar Sosyal Güvenlik Kurumu’na başvurmaları gerekmektedir.

Ayrıca 30 Nisan 2014 ve öncesinde işlenen fiillere ilişkin olup 31 Aralık 2014 tarihi itibariyle ödenmemiş olan idari para cezası borçlarının asıllarının %50’si ile idari para cezasına uygulanan gecikme cezası ve gecikme zammı gibi feri alacaklarının tamamı silinerek kalan anapara borcu için de yapılandırma yapılmaktadır.

Örneğin SGK tarafından işverene uygulanan, çalışanların eksik prim bildirimi nedeni ile fiil işleme tarihi olan 30 Nisan 2014 tarihi öncesi dönemi kapsayan idari para cezalarında borç aslının %50sinin, gecikme cezası ve gecikme zammı gibi feri alacaklarının tamamının SİLİNEBİLMESİ için, işverenlerin 31 Aralık 2014 tarihine kadar Sosyal Güvenlik Kurumu’na başvuruda bulunması gerekmektedir.

Hakkında iskanunu

Göz atın

2021 SGK İdari Para Cezaları

2021 SGK İdari Para Cezaları

2021 yılının asgari ücreti ile birlikte, tüm işveren maliyetleri değiştiği gibi, iş yerlerine kurumlar tarafından …