5 Puanlık Hazine İndiriminde Yeni Düzenleme
5 Puanlık Hazine İndiriminde Yeni Düzenleme

5 Puanlık Hazine İndiriminde Yeni Düzenleme

İşverenlerin hemen hemen hepsinin kolaylıkla yararlandığı 5 puanlık hazine indiriminde şartlar değiştirildi. İşverenin sigortalı üzerinden ödemekle yükümlü olduğu sigorta primleri üzerinden %5 indirim hakkı sağlayan bu uygulamadan, işverenin iş yerlerinde primlerini düzenli olarak bildirmesi ve ödemesi durumunda yararlanılabiliyordu. Yeni düzenleme ile birlikte işverenin ilgili iş yeri haricinde tüm Türkiye’deki iş yerleri için primlerin ödenip ödenmediğine bakılacak.

Yeni Düzenlemenin Yasal Dayanağı

5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’nun 81. maddesinin “ı” bendinde belirtildiği üzere, çalışanlar için uzun vadeli sigorta kolları adına ödenen primlerin işveren payının 5 puanlık kısmına isabet eden tutar, şartları sağlayan işverenler için Hazine ve Maliye Bakanlığınca karşılanıyordu. Bunun için işverenlerin sigorta ve işsizlik primlerini yasal süresinde ödemiş olması gerekiyordu. Ayrıca idari para cezası ve bunlara ilişkin gecikme cezası ve gecikme zammı borcu bulunmaması da şarttı.

19 Temmuz 2021 tarihinde yayımlanan 2021/26 sayılı SGK Genelgesi ile bu uygulama güncellendi. Borç sorgulaması eski uygulamada ilgili iş yeri üzerinden yapılırken, bahsedilen Genelge’deki düzenleme ile beraber tüm Türkiye’deki iş yerleri üzerinden yapılmaya başlandı.

Türkiye Genelinde Borçların Ödenmesi Gerekiyor

2021 yılı Eylül ayına veya dönemine ilişkin muhtasar ve prim hizmet beyannamesinden itibaren iş yeri bazında değil, işverenin Türkiye genelindeki tüm iş yerleri esas alınarak sorgulanacaktır. İşverenin Türkiye’deki herhangi bir iş yerinde toplamda 15 TL’nin üzerinde süresi geçmiş prim borcu, idari para cezası ya da gecikme cezası olması durumunda 5 puanlık hazine indiriminden yararlanılamayacaktır.

Türkiye genelinde birden fazla SGK’da iş yeri dosyası olan işverenlerin beş puanlık destekten yararlanabilmesi için Türkiye genelindeki tüm iş yerlerine ait borçlarını ödemiş olmaları gerekiyor. Herhangi bir iş yerinde oluşan gecikmiş ödeme, tüm iş yerlerinin tamamı için 5510 numaralı 5 puanlık indirimden yararlanamamak anlamına geliyor.

İşverenin kendi adına tescil edilmemiş ve alt işveren konumunda olmayan;

  • Ortak, üst düzey yönetici ve işveren vekili olarak işlem gördüğü iş yerleri ile
  • işverenin gerçek kişi olması durumunda, işverenin kendi sigortalılığından kaynaklanan 4/b veya 60/g kapsamındaki prim borçları sorgulanmayacaktır.

Bölgesel teşvikten yararlanan iş yerlerinde, 5 puanlık indirim hakkını bu sebeple kaybeden işverenlerin 6 puanlık bölgesel teşvik uygulamasından da ilgili ay için yararlanmalar mümkün olmayacak.

Düzenleme Eylül Ayından İtibaren Geçerli

2021/26 sayılı Genelge ile yapılan değişiklik Ağustos dönemi için geçerli olmayacak. 26 Ekim 2021 tarihinde kadar bildirimleri yapılacak olan Eylül 2021 dönemine ait muhtasar prim ve hizmet beyannameleri için geçerli olacak.

2021/26 sayılı SGK Genelgesi’nin aslına ulaşmak için tıklayın.

Hakkında Datassist Admin

Göz atın

Türkiye’de Alt İşverenlik Uygulaması

Türkiye’de Alt İşverenlik Uygulaması

Türkiye’de Alt İşverenlik Uygulaması

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir