7440 Sayılı Kanunla Beraber Getirilen Değişiklikler

32130 Sayılı “7440 Sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun” 12 Mart 2023 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlandı. Bu Kanunla beraber işçi ve işverenleri ilgilendiren yeni düzenlemeler getirildi. Kahramanmaraş ve çevre illerde meydana gelen depremler nedeniyle işverenlerin çalışanlara yapmış oldukları yardımlara ilişkin de düzenleme getirildi. Daha önce yapılandırma düzenlemesinde yer verilmeyen adli, idari para cezaları da yapılandırma kapsamına alındı.

1-) Depremler Nedeniyle Mücbir Sebep İlan Edilen Yerlerdeki Mükellefler İçin Yapılan Düzenlemeler

6 Şubat 2023 tarihinde Kahramanmaraş İlinde meydana gelen depremler nedeniyle Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafınca 213 sayılı Kanunun 15 inci maddesi kapsamında mücbir sebep hali ilan edilen yerlerde; depremden, kendisi, eşi, çocuğu veya anne ve babası etkilenen hizmet erbabına, işverenler tarafından 6 Şubat 2023 ila 31 Temmuz 2023 tarihleri arasında (bu tarihler dâhil) mevcut ücret, prim, ikramiye gibi ödemelerine ilave olarak yapılan ayni yardımlar ile toplam tutarı 50.000 TL’yi aşmayan nakdi yardımlar prime esas kazanca dâhil edilmeyecek olup aynı zamanda bu yardımlar üzerinden gelir vergisi ve damga vergisi de alınmayacaktır.

2-) Yeniden Yapılandırma Kapsamına Giren Sosyal Güvenlik Kurumu Alacakları

Bu Kanunun ilgili hükümlerinde yer verilen sürelerin sonuna veya bu Kanunun yayım tarihine kadar tahakkuk etmesine rağmen SGK’ya ödenmemiş olan;

  • 31 Mayıs 2006 tarihli ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 4/1-a, 4/1-b ve 4/1-e bentleri kapsamındaki sigortalılık statülerinden kaynaklanan, 2022 yılı Aralık ayı ve önceki aylara ilişkin sigorta primi, işsizlik sigortası primi, emeklilik keseneği, sosyal güvenlik destek primi ve bunlara bağlı gecikme cezası ile gecikme zammı alacakları,
  • 2022 yılı Aralık dönemi ve önceki dönemlere ilişkin isteğe bağlı sigorta primleri ile bunlara bağlı gecikme cezası ve gecikme zammı alacakları,
  • 31 Aralık 2022 (bu tarih dâhil) tarihine kadar bitirilmiş olan özel nitelikteki inşaatlar ile ihale konusu işlere ilişkin yapılan ön değerlendirme, araştırma veya tespit sonucunda bulunan eksik işçilik tutarı üzerinden hesaplanan sigorta primi ve bunlara bağlı gecikme cezası ile gecikme zammı alacakları,
  • 31 Aralık 2022 (bu tarih dâhil) tarihine kadar işlenen fiillere ilişkin olup ilgili kanunları uyarınca uygulanan idari para cezalan ile bunlara bağlı gecikme cezası ve gecikme zammı alacakları,
  • 2022 yılı Aralık ayı ve önceki aylara ilişkin özel işlem vergisi, eğitime katkı payı ve damga vergisi ile bunlara bağlı gecikme zammı alacakları yapılandırma kapsamındadır.

3-) Ar-Ge ve Tasarım Merkezi İle Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Dışında Çalışma Süresi

Ar-Ge ve tasarım merkezi ile teknoloji geliştirme bölgeleri dışında teşvik kapsamında, bölgesel veya sektörel alanlarda ya da meslek gruplarına göre uzaktan çalışılabilecek süreye ilişkin Cumhurbaşkanına verilen %75’e kadar artırma yetkisi deprem bölgeleri için %100’e çıkarıldı.

Tamamı için tıklayınız.

Hakkında Datassist Mevzuat Kulübü

Göz atın

İş Hukukunda Fazla Çalışmanın İspat Yükü

İş Hukukunda Fazla Çalışmanın İspat Yükü

İş Hukukunda Fazla Çalışmanın İspat Yükü

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir