OHAL Kapsamına Alınan İllerde İcraların Ertelenmesi
OHAL Kapsamına Alınan İllerde İcraların Ertelenmesi

OHAL Kapsamına Alınan İllerde İcraların Ertelenmesi

6 Şubat 2023 tarihinde gerçekleşen ve ülkemizi derinden etkileyen deprem sonrasında 11 ilimiz 3 ay süre ile OHAL kapsamına alınmıştır. Depremden etkilenen vatandaşların maddi yükümlülüklerini ilk dönemde azaltabilmek adına bazı tedbirler alınmıştır. 11 Şubat 2023 tarihli ve 32101 (Mükerrer) sayılı Resmî Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 120 sayılı Olağanüstü Hal Kapsamında Yargı Alanında Alınan Tedbirlere İlişkin Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile yargı alanında birtakım düzenlemeler duyurulmuştur.


Bu düzenlemeler kapsamında uygulama birliğinin sağlanması amacıyla İcra İşleri Dairesi Başkanlığı tarafından 14 Şubat 2023 tarihli Bakan Olur’u ile aşağıda değineceğimiz görüşler kabul edilmiştir.

OHAL ilan edilen bölgelerde çalışanların ücretlerinden icra/haciz/nafaka vb. kesintilerin ilgili mevzuat kapsamında değerlendirilmesi yükümlülüğü oluşmuştur. Bu kararname doğrultusunda OHAL ilan edilen illerde 6 Şubat 2023 ve 6 Nisan 2023 tarihleri arasında bazı istisnalar hariç icra süreleri uzamış ve icra işlemlerinin durdurulmasına karar verilmiştir.

Bu kapsamda; OHAL kapsamında depremden etkilenen vatandaşlarımız için icra/ haciz gibi işlemler 2 ay süre ile durdurulmuş ve icraların ödenmesi ile ilgili her türlü itirazın kabul görmeyeceği belirtilmiştir. Fakat taraflardan birinin lehine sonuçlanacak işlemler yapılabilmektedir. Kabul edilen kararname kapsamında nafaka ödemeleri istisna tutulmuş ve nafaka alacaklarının devam edeceği bildirilmiştir.

OHAL kapsamına alınmayan illerde ise; ikamet ettiği yer OHAL ilan edilen iller olan gerçek ve tüzel kişilerin taraf olduğu icra ve iflas takipleri kararname ile durdurulduğundan dolayı icra dosyasının işleme alınması ve incelenmesi durumunda icra dosyası ve UYAP üzerinden karar verilerek, her türlü bilgi ve belgeler değerlendirilerek karara bağlanacaktır. Bunun yanı sıra kararname kapsamında ilgili illerde baroda kayıtlı olan avukatların vekil olduğu veya avukatların ilgili bölgelerde kan bağı olması ve yardım için bölgeye gitmesi durumunda da dosyalarda da UYAP üzerinden inceleme yapılıp, her yönü ile incelenerek karara bağlanacaktır.

İlgili duyuruyu görüntülemek için tıklayınız.

Hakkında Datassist Mevzuat Kulübü

Göz atın

Mali Tatil Süresinde Nelere Dikkat Edilmeli?

Mali Tatil Süresinde Nelere Dikkat Edilmeli?

Mali Tatil Süresinde Nelere Dikkat Edilmeli?

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir