ARGE Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik
ARGE Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik

Ar-Ge Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik

Araştırma, Geliştirme ve Tasarım Faaliyetlerinin Desteklenmesine İlişkin Uygulama ve Denetim Yönetmeliğinde 25 Ağustos 2022 tarihli ve 31934 sayılı Resmî Gazete ’de yayımlanan yönetmelik ile uygulamada birtakım değişiklikler yapılmıştır.

Gelir vergisi stopajı teşviki uygulaması kapsamında ARGE ve tasarım faaliyetleri dahilinde bulunan çalışanların bu çalışmaları karşılığında elde ettikleri ücretleri üzerinden belirli oranlarda yapılan hesaplamanın vergiden istisna olma durumu, bu çalışmaları karşılığında elde ettikleri ücretleri üzerinden hesaplanan vergiden 01.01.2022 tarihinden öncesi için asgari geçim indirimi düşüldükten, 01.01.2022 tarihinden sonrası için asgari ücret istisnası düşüldükten sonra kalan vergi tutarının aynı oranlarda hesaplanarak terkin edilebileceği şeklinde değiştirilmiştir.

Yönetmelikte belirtilen; “Kapsama giren personelin ARGE, yenilik veya tasarım faaliyetleriyle ilgili çalışmalarının haftalık kırk beş saati doldurması hâlinde çalışılan haftaya ilişkin hafta tatili, sigorta primi işveren hissesi desteği uygulamasında dikkate alınır.” ibaresi “işyerinin haftalık çalışma saatinin tamamını” şeklinde değiştirilerek sigorta primi desteği uygulamasında da değişikliğe gidilmiştir.

Yönetmelikte yapılan bir diğer önemli değişiklik ile “Temel Bilimler Desteği” ibaresi “Desteklenecek Programlara Yönelik Destekler” şeklinde değiştirilmiş ve böylece matematik, fizik, kimya ve biyoloji programlarına ilişkin temel bilimlerin dışında, diğer programlara ilişkin de destek verilmesi mümkün kılınmıştır.

Yönetmelik için tıklayınız.

Hakkında Datassist Mevzuat Kulübü

Göz atın

Doğum Sonrası Kısmi Çalışma Hakkı Nasıl Kullanılır?

Doğum Sonrası Kısmi Çalışma Hakkı Nasıl Kullanılır?

Kadın işçinin doğum yapması halinde çalışma hayatında kullanabileceği izinler yasal olarak belirlenmiştir. Buna göre kadın …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir