Resmi Tatil Çalışması - Yargıtay Kararı
Resmi Tatil Çalışması - Yargıtay Kararı

Resmi Tatil Çalışması – Yargıtay Kararı

İş kanunlarımızda ulusal bayram ve genel tatil günlerinin hangi günler olduğuna ilişkin bir düzenleme bulunmamaktadır. Bu konudaki düzenlemeye 2429 sayılı Ulusal Bayram ve Genel Tatiller Hakkında Kanun’da yer verilmiştir. Ulusal bayram günü 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’dır. 28 Ekim günü saat 13.00’ten itibaren 29 Ekim gün sonuna kadar devam eder. Genel Tatil kapsamındaysa resmi ve dini bayram günleri, yılbaşı günü, 1 Mayıs günü ve 15 Temmuz günü tatil günü olarak belirlenmiştir.

Ulusal bayram ve genel tatil günleri çalışma hayatında yer alanlar için Anayasa ve kanunlarda sosyal bir hak olarak tanınmıştır. Ulusal bayram ve genel tatil günlerinde işçiler çalışmayabilir ve bir iş karşılığı olmadan ücret kazanımı elde edebilirler. Buna dair hükme 4857 sayılı İş kanunun 47. Maddesinde; “Bu Kanun kapsamına giren işyerlerinde çalışan işçilere, kanunlarda ulusal bayram ve genel tatil günü olarak kabul edilen günlerde çalışmazlarsa, bir iş karşılığı olmaksızın o günün ücretleri tam olarak, tatil yapmayarak çalışırlarsa ayrıca çalışılan her gün için bir günlük ücreti ödenir.” yer verilmiştir.

İş kanununda ulusal bayram ve genel tatil günlerinde çalışılmaması durumunda işçilere ücretlerin tam ödeneceğinden bahsedilirken, çalışılması durumundaysa çalışılmadan kazanılan bir günlük ücretin üzerine ayrıca bir günlük ücretin ödeneceği ifade edilmiştir. Örneğin bir günlük ücreti 200 TL olan bir çalışanın ulusal bayram ve genel tatil günlerinde çalışmaması durumunda o gün için 200 TL ücrete hak kazanır. Bir günlük ücreti 200 TL olan bir çalışanın ulusal bayram ve genel tatil günlerinde çalışması durumundaysa günlük normal mesai ücretine ek olarak bir günlük ücret daha elde etmiş gibi sayılır ve o gün için 400 TL hak etmiş olur.

Ulusal bayram ve genel tatil günlerinde çalışan işçinin, bir gün içinde kaç saat çalışma yaptığının önemi bulunmamaktadır. İş kanunun 47. maddesinde yer alan ibareye dikkat edildiğinde saat ayrımının yapılmadığı anlaşılmaktadır. Geçtiğimiz günlerde Yargıtay 9. Hukuk Dairesi’nin vermiş olduğu emsal bir kararla bu konuya açıklık getirilmiştir. Yüksek Mahkemece; “işçi ulusal bayram ve genel tatil günlerinde 1 saat dahi çalışsa tam yevmiyeye hak kazanır” ifadesi kullanılarak emsal bir karar verildi. Kararda İş kanunun 47. Maddesi belirtilerek ulusal bayram ve genel tatil günlerinde çalışan işçinin her bir ulusal bayram genel tatil günü için ilave bir yevmiyeye hak kazanacağına ve hesaplamanın çalışılan saat üzerinden yapılmasının hatalı olacağına, ulusal bayram ve genel tatil günlerinde çalışılması durumunda bir saat dahi çalışılsa tam yevmiyeye hak kazanılacağına hükmedilmiştir.

Hakkında Datassist Mevzuat Kulübü

Göz atın

Süt İzninde Yolda Geçen Süre İzin Süresinden Sayılır Mı?

Süt İzninde Yolda Geçen Süre İzin Süresinden Sayılır Mı?

Süt İzninde Yolda Geçen Süre İzin Süresinden Sayılır Mı?

1 yorum

  1. Bu yazınızda 1 gün üzeri çalışmalarda örneğin 7.5 saati aşan kısımlar için ne kadar ödeneceğinden de bahsedebilir misiniz?

    Günlük çalışma saati 7.5 Günlük yevmiyesi 200 tl olan işçi genel tatilde 1 günlük çalışırsa çalışırsa 400 Tl oluyor.
    Eğer 10 saat çalışırsa ne kadar ödenmesi gerekir?

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir