Depremden Etkilenen Çalışanlara Yapılan Nakdi Yardımlar
Depremden Etkilenen Çalışanlara Yapılan Nakdi Yardımlar

Depremden Etkilenen Çalışanlara Yapılan Nakdi Yardımlar

Deprem sonrası “7440 Sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun” ile işverenler tarafından 6 Şubat 2023 ile 31 Temmuz 2023 tarihleri arasında (bu tarihler dahil) mevcut ücret, prim, ikramiye gibi ödemelerine ilave olarak yapılan ayni yardımlar ile toplam tutarı 50.000 ₺’yi geçmeyen nakdi yardımlar için yasal kesintilerde istisna uygulanacağı duyurulmuştu.

Sosyal Güvenlik Kurumu’nun “7440 sayılı Kanunda Yer Alan Deprem Yardımı” konulu 2023-15 sayılı SGK Genelgesi ile yardıma ilişkin detaylar açıklanmıştır.

Prime Esas Kazançtan İstisna Tutulmasına İlişkin Usul ve Esaslar

Yapılan nakdi yardımların prime esas kazançtan istisna tutulabilmesi için;

 • 6 Şubat 2023 ile 31 Temmuz 2023 tarihleri arasında (bu tarihler dahil) yapılması,
 • Sigortalının kendisi, eşi, çocuğu veya anne ve babasının depremden etkilenmiş olması,
 • 6 Şubat 2023 ila 31 Temmuz 2023 tarihleri arasında yapılan nakdi yardım tutarının toplamda 50.000 ₺’yi aşmaması,
 • Sigortalının mevcut prime esas kazancına ilave olarak yapılması,

şartlarının birlikte gerçekleşmesi gerekmektedir.

İstisnadan Yararlanma Şartları Neler?

İşverenler tarafından sigortalıya yapılan deprem yardımının prime esas kazançtan istisna tutulabilmesi için sigortalının kendisi, eşi, çocuğu veya anne ve babasının depremden etkilenmiş olması gerekmektedir.

Buna göre sigortalının kendisi, eşi, çocuğu veya anne ve babasından;

 • Yerleşim yeri (bir kimsenin sürekli kalma niyetiyle oturduğu, diğer bir ifade ile ikametgâh adresinin bulunduğu yeri) 6 Şubat 2023 tarihi itibariyle Adana, Adıyaman, Diyarbakır, Elazığ, Gaziantep, Hatay, Kahramanmaraş, Kilis, Malatya, Osmaniye ve Şanlıurfa illeri ile Sivas ilinin, Gürün İlçesinde bulunanlar,
 • Yerleşim yeri Adana, Adıyaman, Diyarbakır, Elazığ, Gaziantep, Hatay, Kahramanmaraş, Kilis, Malatya, Osmaniye ve Şanlıurfa illeri ile Sivas İlinin Gürün İlçesinde bulunmamakla birlikte geçici olarak herhangi bir sebeple bu yerlerde bulunanlar,
 • Deprem nedeniyle hayatını kaybedenler, yaralananlar ve tedavi görenler,
 • Deprem nedeniyle mal varlığı zarar görenler,
 • Deprem nedeniyle Adana, Adıyaman, Diyarbakır, Elazığ, Gaziantep, Hatay, Kahramanmaraş, Kilis, Malatya, Osmaniye ve Şanlıurfa illeri ile Sivas İlinin Gürün İlçesinden diğer yerlere taşınanlar,

depremden etkilenmiş sayılacaktır.

Ayni Yardımların Tamamına İstisna Uygulaması

5510 Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu, para olmayan ancak para ile ölçülebilen olarak nitelendirilen ayni yardımlar prime esas kazancın tespitinde dahil edilmemektedir.

Dolayısıyla deprem nedeniyle işverenlerin çalışanlarına ayni yardım sağlamaları durumunda mevcut prime esas kazançlarına ilave olarak yapılan bu yardımlar prime esas kazanca dahil edilmeyecektir.

Örnek 1: 6 Şubat 2023 tarihinde meydana gelen depremde babası vefat eden sigortalı (A)’ya işvereni tarafından,

 • 2023/Şubat ayında 20.000 ₺,
 • 2023/Mart ayında 20.000 ₺,
 • 2023/Nisan ayında 20.000 ₺,
 • 2023/Mayıs ayında 20.000 ₺,

Nakdi yardım yapılması halinde, 2023/Şubat ve 2023/Mart ayları için yapılan yardımlar istisna kapsamında olacak ancak 2023/Nisan ayında yapılan yardım ile toplam nakdi yardım tutarı 60. 000 ₺’ye ulaşacağından, 60.000 ₺- 50.000 ₺ (İstisna Tutarı) = 10.000 ₺ 2023/Nisan ayı prime esas kazancına dahil olacaktır.

Ayrıca, Mayıs ayında yapılan 20. 000 ₺ nakdi yardım tutarının tamamı 2023/Mayıs ayı prime esas kazancına dahil edilecektir.

Hakkında Datassist Mevzuat Kulübü

Göz atın

İş Hukukunda Fazla Çalışmanın İspat Yükü

İş Hukukunda Fazla Çalışmanın İspat Yükü

İş Hukukunda Fazla Çalışmanın İspat Yükü

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir