Genç Girişimci Teşvik Uygulaması Genelgesi Açıklandı
Genç Girişimci Teşvik Uygulaması Genelgesi Açıklandı

Genç Girişimci Teşvik Uygulaması Genelgesi Açıklandı

7143 sayılı Vergi ve Diğer Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ile 18-29 yaş arası sigortalılara yönelik teşvik detayları SGK tarafından yayınlanan 2018-28 sayılı Genelge ile kamuoyu ile paylaşıldı.

7143 sayılı Kanunun 22.maddesi ile 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununda düzenlemeler yapılmıştır. Yine 7143 sayılı Kanun ile 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununda ada teşvike yönelik düzenlemeler esas alınarak 2018-28 sayılı SGK Genelgesinde detaylar açıklanmıştır.

Genç Girişimci Teşvik Uygulaması Detayları Nelerdir?

Genç girişimci teşvik uygulamasında, “193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun mükerrer 20 nci maddesi kapsamında genç girişimcilerde kazanç istisnasından faydalanan ve mükellefiyet başlangıç tarihi itibariyle 18 yaşını doldurmuş ve 29 yaşını doldurmamış olanlardan, bu Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinin (1) numaralı alt bendi kapsamında 1/6/2018 tarihinden itibaren ilk defa sigortalı sayılan gerçek kişilerin primleri, 1 yıl süreyle 82 nci madde uyarınca belirlenen prime esas kazanç alt sınır üzerinden Hazinece karşılanır. Adi ortaklıklar ve şahıs şirket ortaklıklarında sadece bir ortak aynı fıkra hükmünden yararlandırılacaktır.”

Kapsama Hangi Sigortalılar Girmektedir?

Gelir Vergisi Kanununun mükerrer 20 nci maddesi kapsamında genç girişimcilerde kazanç istisnasından faydalanan ve mükellefiyet başlangıç tarihi itibariyle 18 yaşını doldurmuş ve 29 yaşını doldurmamış olanlardan, 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinin (1) numaralı alt bendi kapsamında 1/6/2018 tarihinden itibaren ilk defa sigortalı sayılan gerçek kişiler ile adi ortaklıklar ve şahıs şirket ortaklıklarında sadece bir ortak söz konusu teşvikten yararlandırılır.

Eski ismi ile (18 yaşını doldurmuş fakat 29 yaşını doldurmamış) Bağ-Kur sigortalıları yani 5510 sayılı Kanunun 4.maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinin (1) numaralı alt bendi kapsamında olan sigortalılar anılan teşvikten faydalanacaktır.

Sigortalıların “genç girişimci teşvikinden” faydalanma şartlarını 2018-28 sayılı SGK Genelgesinde detaylı bir şekilde anlatılmıştır. Siz değerli okuyucularımız için Genelge’nin ilgili bölümünden küçük bir kesit alarak örneklendirelim.

Genelge’nin detaylarına aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

3. Sigortalıların Faydalanma Şartları

3.1- İşe başlamanın 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun mükerrer 20 nci maddesi gereği olarak kanuni süresi içinde bildirilmiş olması gerekmektedir. Sigortalının işe başlamasını kanuni süresinde bildirmiş olmasına rağmen Kurumumuzca sonradan geriye dönük tescil işlemi yapılması halinde vergi kaydının başladığı tarih itibariyle sigortalı prim teşvikinden faydalandırılacaktır.

Örnek 1: 1/7/2018 tarihinde kırtasiye işletmeciliği faaliyetine başlayan ve prim teşvikinden yararlanma şartlarının tamamını taşıyan sigortalı (A)’nın, Kurumumuza bildirimi vergi dairesince beş ay sonra yapılmıştır. Buna göre, sigortalı (A), 1/7/2018 tarihinden itibaren prim teşvikinden yararlanacaktır.

3.2- Kendi işinde bilfiil çalışılması veya işin kendisi tarafından sevk ve idare edilmesi gerekmektedir. (Çırak, kalfa veya yardımcı işçi çalıştırmak ya da seyahat, hastalık, askerlik, tutukluluk ve hükümlülük gibi zaruri ayrılmalar dolayısıyla geçici olarak işinde bilfiil çalışmamak bu şartı bozmaz.)”

Genç Girişimci Teşvik Uygulaması 2018-28 sayılı SGK Genelgesi tam metni için tıklayınız

Hakkında Datassist Admin

Göz atın

Kurban Bayramında Çalışanların Ücreti ve Bayram Yardımlarının SPEK Durumları

Kurban Bayramında Çalışanların Ücreti ve Bayram Yardımlarının SPEK Durumları

Tüm ulusal bayram ve genel tatil günlerinde olduğu gibi Kurban Bayramında da arife günü dâhil …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir