Sağlık Çalışanlarının Fiili Hizmet Zammından Yararlanma Koşulları

Sağlık Çalışanlarının Fiili Hizmet Zammından Yararlanma Koşulları

Bedelli askerlik hizmetini içeren 7146 Sayılı Kanun ile yapılan önemli değişiklerden biri de sağlık çalışanlarının emekli olma şartlarında gerçekleşti.

İnsan sağlığına ilişkin işlerde çalışan meslek grupları, yaptıkları iş gereği yüksek risk altında çalışmakta ve yapılan iş bu meslek çalışanlarını yıpratmaktadır. Bu gerekçe ile 5510 sayılı Kanun’un 40. maddesinde değişiklik yapılarak sağlık çalışanları da fiili hizmet zammı kapsamına alınmıştır.

Fiili Hizmet Zammı Çalışanın Ücretinde Kesintiye Sebep Olur mu?

Yıpratıcı işte çalıştıkları 360 prim günü için 60 gün fiili hizmet zammı uygulanacaktır. Bunun için, işverenin ödemekle yükümlü olduğu sigorta işveren paylarından uzun vadeli sigorta kolu için ödenen tutar, %1 arttırılarak ödenecektir. Bu işçinin ücretinde veya işçinin ücreti üzerinden ödenen sigorta prim paylarını etkilemeyecektir. Sadece işverenin ödediği primler etkilenecektir.

Hangi Meslek Gruplarını Kapsayacak? Şartları Nelerdir?

İnsan Sağlığına İlişkin İşler kapsamında fiili hizmet zammından yararlanacak meslek grupları düzenlemede “11/4/1928 tarihli ve 1219 sayılı Kanun, 25/2/1954 tarihli ve 6283 sayılı Hemşirelik Kanunu ve 18/12/1953 tarihli ve 6197 sayılı Eczacılar ve Eczaneler Hakkında Kanun kapsamında sağlık meslek mensubu sayılan ve insan sağlığı için koruyucu, teşhis, tedavi ve rehabilite edici hizmetlerde çalışanlar” olarak ifade edilmiştir.

Fiili Hizmet Kapsamındaki Meslek Kodları listesi için tıklayınız

Fiili Hizmet Kapsamındaki İşkolu Kodları listesi için tıklayınız.

Bu listelere dahil olan sağlık çalışanlarının, fiili hizmet zammından yararlanabilmesi için insan sağlığı için koruyucu, teşhis, tedavi ve rehabilitasyon hizmetinde çalışmaları esastır. Yani sağlık mensubu olup, fiilen bahsedilen işte ya da meslekte görev yapmayan kişilerin fiili hizmet zammından yararlanmaları söz konusu olmayacaktır.

Uygulama kapsamında olmak için, insan sağlığına ilişkin işlerde 4(a) kapsamında çalışmak şarttır. Dikkate alınacak süre 3 Ağustos 2018 tarihi itibariyle olacaktır.

Fiili Hizmet Zammı Sağlık Çalışanlarının Emekliliklerini Nasıl Etkileyecek?

Fiili hizmet zammı, öncelikle fiilen yıpratıcı işte çalışılan günleri kapsayacaktır. Tatil günleri, yıllık izinde geçen günler, hafta tatilleri, ücretsiz izin, mazeret izinlerinde geçen süreler fiili hizmet zammı kapsamında değerlendirilmeyecektir.

Fiilen yıpratıcı işlerde çalışılan sürelerin her 360 günü için 60 prim gün fiili hizmet süresi zammı uygulanacaktır. Bu süreler kişinin daha erken emekli olmasını sağlayacaktır. Ama kişiye eklenen 60 prim günleri toplamda 5 yılı geçemez.

Sağlık işinde en az 3.600 prim günü çalışmış kişilerde, fiili hizmet zammı kapsamında eklenen prim günlerinin yarısı kadarı emeklilik için belirlenmiş yaş sınırından indirilecektir.

İşveren Aylık Prim ve Hizmet Belgesini Nasıl Düzenleyecek?

Fiili hizmet zammı kapsamında çalışan kişilerin Aylık Prim ve Hizmet Belgeleri verilirken dikkat edilmesi gereken şey, fiilen yıpratıcı işte çalıştığı süreleri ayırmaktır.

Çalışanın sağlık işinde çalıştığı, fiilen riske maruz kaldığı günler fiili hizmet zammı kapsamında, işyerine uygun olarak 29, 30, 31 veya 53 nolu belge türlerinden bildirilecek.

İnsan sağlığı için koruyucu, teşhis, tedavi ve rehabilite edici hizmetlerde bulunmadan geçirdikleri hafta tatili, yıllık izin gibi süreler ise normal diğer çalışanlar gibi bildirilecektir. Aynı çalışan için çalışma sürelerinin ayrı ayrı bildirilmesi durumunda, her bir belgede eksik kalan günler için “13-Diğer Nedenler” kullanılmalıdır.

Fiili Hizmet Zammı Diğer İşveren Teşvikleri İle Birlikte Uygulanabilir mi?

Fiili hizmet zammı uygulaması çalışanın emeklilik dönemini etkileyen bir uygulamadır. Kanunen işverene tanınmış destekler ve teşviklerden yararlanmak amacıyla, işveren prim paylarında sağlanan indirimler ya da teşviklerin uygulanmasına engel teşkil etmemektedir.

Örneğin, fiili hizmet zammı kapsamında olan bir çalışan için 6111 ilave istihdam teşvikinden de yararlanmak mümkündür.

Hakkında Datassist Admin

Göz atın

Ahlak ve İyi Niyet Kurallarına Aykırı Durumlarda İşten Çıkış Süreci

Ahlak ve İyi Niyet Kurallarına Aykırı Durumlarda İşten Çıkış Süreci

Ahlak ve iyi niyet kuralarına aykırı fesih türleri neler?

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir