SGK Asgari İşçilik Hesabında Kullanılacak Yapı Yaklaşık Birim Maliyetleri
SGK Asgari İşçilik Hesabında Kullanılacak Yapı Yaklaşık Birim Maliyetleri

SGK Asgari İşçilik Hesabında Kullanılacak Yapı Yaklaşık Birim Maliyetleri

Asgari işçilik uygulaması Sosyal Güvenlik Kurumu’nun kayıt dışı istihdam ile mücadele yollarından biridir. İşveren tarafından Sosyal Güvenlik Kurumu’na işin yapılması için yeterli işçi sayısının bildirilip bildirilmediği kontrol edilmekte, yetersiz veya eksik işçilik bildirilmiş ise eksik işçiliğe ait sigorta prim farkı işverenden gecikme zammı ve cezasıyla birlikte tahsil edilmektedir. Bu uygulama sıklıkla özel nitelikteki inşaat işlerinde, ihale konusu işlerde ve devamlı işyerlerinde yapılan işlerde kullanılabilmektedir.

Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliği 111. maddesinde; “Gerçek veya tüzel kişiler ile tüzel kişiliği haiz olmayan kurum ve kuruluşlar tarafından yapılan özel nitelikteki inşaat işyerleri hakkında ünitece yapılacak araştırma; inşaat maliyetine Kurumca yayımlanan tebliğ ile belirlenen asgari işçilik oranının %25 eksiği uygulanmak suretiyle yapılır” şeklinde tanımlanmıştır. Asgari işçilik için yapılacak hesaplamada Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca tespit edilerek Resmî Gazetede yayımlanan birim maliyet bedelleri esas alınmaktadır.

13.09.2022 tarihli ve 31952 Sayılı Resmî Gazete yayınlanan Mimarlık ve Mühendislik Hizmet Bedellerinin Hesabında Kullanılacak 2022/3 Yılı Yapı Yaklaşık Birim Maliyetleri Hakkında Tebliğ ile, SGK tarafından yapılacak ilişiksizlik belgesine ilişkin asgari işçilik incelenmesinde kullanılacak 2022/3 yılı Yapı Yaklaşık Birim Maliyetleri, yapının mimarlık hizmetlerine esas olan sınıfı dikkate alınarak; KDV hariç,  genel giderler (%15)  ile yüklenici kârı (%10) dâhil edilerek ilgili tebliğ ekinde gösterilmiştir.

Tebliğ için tıklayınız.

Hakkında Datassist Mevzuat Kulübü

Göz atın

2024 Yılı Asgari Ücret Desteği Belirlendi

2024 Yılı Asgari Ücret Desteği Belirlendi

2024 Yılı Asgari Ücret Desteği Belirlendi

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir