SGK Günlük ve Aylık Tavan Ücreti Artıyor
SGK Günlük ve Aylık Tavan Ücreti Artıyor

SGK Günlük ve Aylık Tavan Ücreti Artıyor

Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı’nın 4.maddesi ile 5510 sayılı Kanunun 82.maddesinde 1 Ocak 2017 tarihi itibarı ile yürürlüğe girecek olan önemli bir değişikliğe gidilecek.

Günlük Tavan Ücret ve Aylık Tavan Ücret Artacak

5510 sayılı Kanunun 82.maddesinin birinci fıkrasında yapılan değişiklik ile, günlük brüt asgari ücretin 6,5 katı olan sigorta primine esas günlük kazanç üst sınırının, günlük brüt asgari ücretin 7,5 katına yükseltilmesi sağlanmaktadır. Bu şekilde, sigortalılar için belirlenen brüt asgari ücretin 6,5 katından fazla kazancı olan daha fazla prim tahsil edilerek hem bu sigortalıların daha fazla aylık ve gelir alması hem de Sosyal Güvenlik Kurumunun prim gelirlerinin arttırılması sağlanmaktadır.

Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı’ nın 4.maddesi “31.05.2006 tarihli ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunun 82.maddesinin birinci fıkrasında yer alan “6,5” ibaresi “7,5” şeklinde değiştirilmiştir.”

2017 yılında Uygulama Başlayacak

2016 yılında günlük brüt asgari ücret 54,90 TL’ dir. Günlük brüt ücretin 6,5 katı ise günlük tavan ücreti bize vermektedir. 2016 yılının günlük tavan ücreti; 54,90×6,5 = 356,85 TL’ dir.

Günlük tavan ücretin aylık olarak hesaplanması ise; 356,85 x 30 = 10.705,50 TL’ dir.

Yeni düzenleme 2016 yılı Kasım ve Aralık aylarında olsa idi şu şekilde bir değişikliğe gidilecekti;

Günlük Brüt Ücret:54,90

Günlük Tavan Ücret: 54,90x(7,5)= 411,75 TL (2016/Kasım ve Aralık)

Aylık Tavan Ücret: 411,75 x(30)=12.352,50 TL (2016/Kasım ve Aralık)

Net Gelir Düşecek İşveren Maliyeti Artacak!

Tasarının 4.maddesinin kabul edilip yürürlük kazanması halinde hem tavan ücret üzerinden bildirilen sigortalılar hem de işverenler 2017 yılında kötü bir sürpriz ile karşılaşacak.

Sigorta primine esas kazanç günlük üst sınırı, günlük asgari ücretin 6,5 katı üzerinden belirlenmektedir. Düzenlenmenin yürürlük kazanması halinde bu tutar günlük asgari ücretin 7,5 katı üzerinden hesap edilecektir. Aylık prime esas kazanç üst sınırı (aylık tavan ücret) ise günlük kazanç üst sınırının 30 katı olarak karşımıza çıkmaktadır.

Düzenlemeyi 2016 yılı 11 ve 12.aylarda artacağını varsaydığımızda;

Günlük Brüt Tavan Ücretin; 356,85 TL’ den 411,75 TL ye,

Aylık Brüt Tavan Ücretin ise; 10.705,50 TL’ den 12.352,50 TL’ye çıkacağını görmekteyiz.

 

Ait Olduğu DönemTaban (Asgari) ÜcretGünlük(Asgari) Brüt ÜcretTavan Ücret(Günlük)Tavan Ücret(Aylık)
01.01.2016- 31.10.20161.647,0054,90356,8510.705,50
Düzenleme 2016 Yılı Kasım ve Aralık Aylarına Göre Hesap Edildiğini Varsayalım
01.11.2016- 31.12.20161.647,0054,90411,7512.352,50

 

Brüt tavan ücreti üzerinden bildirilen sigortalının 2016 yılı Ocak ayı Prime Esas Kazancının, Aylık Prime Esas Kazanç üst sınırının 12.352,50 TL olduğunu varsayalım;

Brüt tavan ücretin de üzerinde bildirim yapılan sigortalıların net kazançlarında “Prime Esas Kazanç Tavan Ücretinin” artması ile birlikte önemli ölçüde düşüş yaşayacaklar. Aşağıdaki tablodan da görüldüğü üzere;

Ücretlinin 15.000 TL brüt ücreti;

Tavan ücretin 10.705,50 TL olması halinde 2016/01.ayda net ele geçen tutarın 11.355,02 2016/02.ayda net ele geçen tutarı 10.725,02 TL olduğu görülmektedir.

Tavan ücretin 12.352,50 TL olması halinde 2016/01.ayda net ele geçen tutarın 11.157,38 2016/02.ayda net ele geçen tutarı 10.527,40 TL olduğu görülmektedir.

Gelir vergisi matrahının ve vergi dilimi oranlarının da dahli ile geri kalan aylardaki net ele geçen ücretin tutarlarının daha da azalacağı görülmektedir.

BrütSGK İşçiİşsizlik İşçiAylık Gelir VergisiDamga VergisiKümülatif
Vergi Matrahı
Net Asgari Geçim İndirimiToplam Ele Geçen
15.0001.498,77107,062.048,84113,8513.394,1811.231,49123,5311.355,02
150001.498,77107,062.678,84113,8526.788,3510.601,49123,5310.725,02
Günlük Asgari Ücretin 7,5 Katı Üzerinden Hesap Edilmesi Oluşacak Tablo

SGK Prime Esas Kazanç Tavan Ücreti 12.352,50 TL olarak Hesaplanmıştır.

Sırasıyla Ocak ve Şubat Ayları Hesaplanmıştır. Vergi Oranları 2016 Yılına Göre Hesaplanmıştır.

BrütSGK İşçiİşsizlik İşçiAylık Gelir VergisiDamga VergisiKümülatif
Vergi Matrahı
Net Asgari Geçim İndirimiToplam Ele Geçen
15.0001.729,35123,531.999,42113,8513.147,1211.033,85123,5311.157,38
15.0001.729,35123,532.629,40113,8526.294,2410.403,87123,5310.527,40

 

İşverene Maliyet Artıyor!

Bir işçinin işveren maliyeti, kendisine ödenen brüt ücreti ile sınırlı olmayıp, söz konusu işçi için işveren tarafından ödenen sigorta primlerini ve işsizlik sigortası primlerini de kapsamaktadır. Maliyeti hesaplarken SGK İşveren Hissesinin ilgili teşvik indirimlerinin bulunup bulunmadığının kontrolü önem arz etmektedir.

İŞVEREN MALİYETİ = BRÜT ÖDEMELER TOPLAMI + SGK İŞVEREN HİSSESİ+ İŞSİZLİK İŞVEREN HİSSESİ

2016 yılı tavan ücretinin 10.705,50 TL ve 12.352,50 TL olması ile işverene maliyeti:

 

 

Ait Olduğu DönemTavan Ücret(Aylık)SGK İşveren Payı (%20,5)İşsizlik Sigortası İşveren Payı (%2)İşverene Maliyetİşverene Toplam Maliyet
01.01.2016- 31.10.201610.705,502.194,63214,112.408,7413.114,24
Düzenleme 2016 Yılı Kasım ve Aralık Aylarına Göre Hesap Edildiğini Varsayalım
01.11.2016- 31.12.201612.352,502.532,26247,052.779,3115.131,81

Günlük tavan ücret hesaplamasının, asgari ücretin günlüğünün 6,5 katından 7,5 katına çıkması ile aylık tavan ücretinin arttığını görmekteyiz. Yukarıdaki tabloda anılan değişikliğin 2016/11 ve 12.aylarda arttığını varsayarsak, tavan ücret üzerinden anlaşma yapılmış bir iş sözleşmesinde işveren 2016 yılında ilk 10 ay da toplam 13.114,24 TL lik bir maliyet ile karşılaşırken 2016/11 ve 12.aylarda 15.131,81 TL’lik bir maliyet ile karşılaşmaktadır.

ÖZETLE;

Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı’ nın 4.maddesinin Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde kabul edilip Yasalaşması halinde 1 Ocak 2017 tarihi itibarı ile günlük brüt asgari ücretin 6,5 katı olan sigorta primine esas günlük kazanç üst sınırı, günlük brüt asgari ücretin 7,5 katına yükseltilecektir. Düzenleme 5510 sayılı Kanunun 82.maddesinde gidilecek değişiklik ile gerçekleştirilecektir.

Yeni düzenlemenin hayata geçmesi halinde sigortalıları etkileyen olumlu ve olumsuz yanlar bulunmaktadır. Olumlu yanlarından bahsedecek olursak, sigortalıların daha fazla aylık ve gelir almasının önü açılmış olmasıdır. Sigortalılar açısından olumsuzluklarında bahsetmek gerekir ise, özellikle tavan ücretin üzerinde ücret alanların net ücretleri düşecektir.

İşverenler açısından değerlendirmek gerekirse içinde bulunduğumuz ekonomik şartlar ve özel sektör işyerlerinin mevcut durumu dikkate alındığında istihdam maliyetlerinin artmasına neden olacaktır. İstihdam maliyetlerinin ve özellikle personel ücret giderlerinin artması istihdamın azalmasına yol açabilecektir.

NOT: Yukarıda bahsettiğimiz tutarlar tamamen varsayım ve örneklendirme üzerine kurularak hesap edilmiştir. Anılan Tasarı’nın Mecliste kabul edilip yürürlük kazanması halinde 2017 yılı günlük asgari ücret oranı ve Vergi Dilimi Oranlarının netleşmesi halinde yukarıdaki örneklem usulü hazırlanan tablolar tamamen değişim gösterecektir.

Feti SAVRAN

Sosyal Güvenlik Denetmeni

İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku Uzmanı

Hukuk Bilirkişisi

Hakkında Datassist Mevzuat Kulübü

Göz atın

2021 Gelir Vergisi Tarifesi

2021 Gelir Vergisi Tarifesi

Asgari ücretin ardından diğer bordro parametreleri de açıklanmaya başladı. Bunlardan ücreti etkileyen en önemlisi de …

1 yorum

  1. “Komisyon, asgari ucreti butun iskollarını kapsayacak sekilde belirler. Ucretin, bir gunluk olarak belirlenmesi esastır. Aylık, haftalık, saat basına, parca basına veya yapılan is tutarına gore ucret odenen durumlarda gerekli ayarlamalar buna gore yapılır.”

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir