Uzaktan Çalışma Gün Sayısının Bildirilmesi
Uzaktan Çalışma Gün Sayısının Bildirilmesi

Uzaktan Çalışma Gün Sayısının Bildirilmesi

Çalışma hayatında zaman içinde değişen yönelimler, ülkemizde de iş mevzuatına yansıyor. Bu kapsamda yapılan düzenlemelerden biri olan Uzaktan Çalışma, ilk olarak 2016 yılında 4857 sayılı İş Kanunu’na eklendi. Pandemi döneminde hızlanan süreçle birlikte, 10 Mart 2021’de Uzaktan Çalışma Yönetmeliği yürürlük kazandı. Bu düzenlemelerin ardından, kurumlara bildirimler noktasında da Genel Yazılar yayımlanmaya devam ediyor.

Uzaktan Çalışma Bildirimleri Nasıl Yapılacak?

Sosyal Güvenlik Kurumu, 2 Haziran 2021 tarihinde “Uzaktan Çalışma Gün Sayısı” konulu bir Genel Yazı yayımlamıştı. Bu yazıda, MuhSGK üzerinden Kuruma yapılacak gün sayısı bildirimleri için, uzaktan çalışma gün sayısının bildirileceği yeni alanın açıldığı bilgisi paylaşılmıştı. Uzaktan çalışma gün sayısının tespitinde tereddütler yaşandığı için bildirimin detayları ile ilgili yeni bir Genel Yazı daha yayımlandı.

Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü tarafından 05.07.2021 tarihinde yayımlanan bu Genel Yazı’ya göre;

  • Uzaktan çalışmanın yazılı olması gerektiğine, hem İş Kanunu’nda hem de Yönetmelikte hükmedilmişti. Uzaktan çalışma bildirimlerinin de bu yazılı sözleşme çerçevesinde gerçekleştirilerek gün sayısının Kuruma bildirilmesi gerektiği açıklığa kavuştu. Yapılacak uzaktan çalışma sözleşmesinde hangi zaman aralığında uzaktan çalışılacağı beliritilmedir.
  • Çalışmanın bir kısmı uzaktan bir kısmı iş yerinden yürütülecekse, yazılı sözleşmede bu hükme yer verilecek, kuruma bildirimlerde uzaktan çalışılan günler ayrıca bildirilecektir.
  • Çalışmasının tamamını uzaktan sürdüren çalışanların ulusal bayram ve genel tatil günleri, yıllık izinde geçirdikleri süreler, hafta tatili günleri uzaktan çalışma kapsamında bildirilmelidir.
  • Çalışmasının bir kısmını iş yerinden, bir kısmını uzaktan sürdüren çalışanların sadece fiilen uzaktan çalıştıkları günler uzaktan çalışma kapsamında bildirilmelidir.
  • Tamamen uzaktan çalışma yürütülse bile, çalışanın ulusal bayram, genel tatil ve hafta tatili gibi hak edişleri aynen devam edecektir. Normal çalışanlardan farklı bir uygulama yapılmayacaktır. Bu kapsamda uzaktan çalışan kişiler, eksik günleri bulunmadığı sürece Kuruma prim günleri 30 gün olarak bildirilecektir.
  • Çalışmasının tamamını uzaktan yürüten bir çalışanın, mesai saatlerinde geçici bir durum nedeniyle birkaç saatliğine iş yerine gitmesi, uzaktan çalışma gün sayısı bildirimlerini etkilemeyecektir. Prim ödeme gün sayısı ve uzaktan çalışma gün sayısı 30 gün olarak sisteme girilecektir.

Genel Yazı’dan Örnekler

  • Ayda 4 gün hafta tatili olan bir sigortalı 5 iş günü iş yerinde çalıştığını, kalan iş günlerinde ise uzaktan çalıştığını varsayalım.

Buna göre sigortalının 4 gün hafta tatili, 5 günde iş yerinde çalışma günü bulunduğundan bildirilecek uzaktan çalışma gün sayısı 21 gün olacak, prim ödeme gün sayısı ise 30 gün olarak bildirilecektir.

NOT: İş yerinde çalışma ve uzaktan çalışma şeklinde karma sözleşmeyle çalışan bir sigortalının yalnızca fiilen uzaktan çalıştığı günler uzaktan çalışma gün sayısına dâhil edilecektir.

  • Ayda 8 gün hafta tatili olan bir sigortalının çalışma süresinin yarısını uzaktan çalışarak, yarısını iş yerinde çalışarak geçirdiğini varsayalım. Bu sigortalının iş günü sayısı 22 gün olacak, yarısı iş yerinde çalışıldığı için de uzaktan çalışma gün sayısı 11 gün olarak bildirilecektir. Prim ödeme gün sayısı ise 30 gün olarak sisteme girilecektir.

NOT: Süreklilik arz etmeyen arızi (örneğin araç, gereç, belge teslimi için iş yerine uğrama gibi) durumlar sigortalının esas çalışma biçimini değiştirmeyen nitelikte olduğundan yazılı sözleşmede değişikliğe gerek yoktur. Uzaktan çalışma gün sayısı bildiriminde yazılı sözleşmede belirtilen süreye göre hesaplanan gün sayısı esas alınacaktır.

Uzaktan çalışma bildirimlerinde dikkat edilmesi gereken hususlardan biri, 2 Haziran’da yayımlanan Genel Yazı’da belirtilmişti. Sigortalının ay içinde uzaktan çalışması varsa, bu çalışma bildirilirken uzaktan çalışma gün sayısı fiili çalışma gün sayısından fazla olamayacaktır.

Hakkında Datassist Admin

Göz atın

Süt İzninde Yolda Geçen Süre İzin Süresinden Sayılır Mı?

Süt İzninde Yolda Geçen Süre İzin Süresinden Sayılır Mı?

Süt İzninde Yolda Geçen Süre İzin Süresinden Sayılır Mı?

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir