Vergide Pişmanlık Uygulaması
Vergide Pişmanlık Uygulaması

Vergide Pişmanlık Uygulaması

Geçtiğimiz günlerde Gelir İdaresi Başkanlığınca “Vergide Pişmanlık Uygulaması Broşürü” yayımlandı. Ülkemizin içinde bulunduğu ekonomik çalkantılı dönemlerde, bireyleri ve mükellefleri rahatlatmak adına birtakım uygulamalar hayata geçiriliyor. Bu uygulamalar mükelleflere çeşitli indirim ve teşvikler sağlayarak uzlaşma yollarının kapılarını açıyor. Bunlardan biri de Vergide Pişmanlık Uygulaması olarak karşımıza çıkıyor.

Şartlar Neler?

Bu uygulama ile vergi ziyaına sebebiyet veren kimi mükelleflere cezai işlemden vazgeçilecek. Ancak cezayla karşı karşıya kalan mükelleflerin bazı şartları yerine getirmesi gerekiyor.

Mükellefin vergi ziyaını üçüncü bir şahısça resmi makama ihbar edilir ya da denetmenlerce tespit edilirse mükellef uygulamadan yararlanamıyor. Ayrıca eksik, yanlış ya da hiç verilmemiş vergi beyannamelerinin mükellefçe haber verilmesini takip eden 15 gün içinde tamamlamazsa yine uygulamaya dahil olamıyor.

Hangi Vergiler Uygulama Kapsamında?

Uygulama her vergiyi kapsamıyor. Kapsadığı vergiler ise şu şekilde;

  • Gelir stopaj vergisi
  • Gelir vergisi
  • Veraset ve intikal vergisi
  • Kurumlar vergisi
  • Özel tüketim vergisi
  • Katma değer vergisi
  • Banka ve sigorta muameleleri vergisi

Öte yandan bir vergi beyannamesi verilmese bile beyana dayanan vergi ve harçlar (örneğin tapu harcı) için de pişmanlık hükümlerinden yararlanılabilir.

Uygulamanın Amacı

Bu uygulama vergi kaçaklarının ve kayıplarının azaltılması ile mükelleflerin vergi ziyaına sebebiyet veren hareketlerini vergi dairesine bildirmeye özendirmesini amaçlıyor.

Gelir İdaresi Başkanlığınca yayımlanan “Vergide Pişmanlık Uygulaması Broşüründe”; kimlerin uygulamadan yararlanabileceği, uygulama kapsamına giren vergiler, yararlanma şartları, beyannamenin nasıl verileceği, pişmanlık hükümlerine göre verilen beyannamelere hangi cezaların kesileceği, pişmanlık uygulaması şartlarının ihlalinin sonuçları detaylıca ele alınıyor.

“Vergide Pişmanlık Uygulaması Broşürü” için tıklayınız.

 

Hakkında Datassist Admin

Göz atın

İşçilerin Sendikal Hakları Nelerdir?

İşçilerin Sendikal Hakları Nelerdir?

İşçilerin sendikal hakları ve yararlanma koşulları nelerdir?

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir