4c-kidem

Özelleştirme Sonrasında 4/C’ye Geçiş İçin İşten Çıkarma

Soru:

“Merhabalar,
Bilindiği üzere özelleşen kuruluşlarda 4857 yasaya tabi işçinin 657’nin 4/C maddesine geçişi için devir tarihinden itibaren 6 ay içinde kıdem tazminatını hak ederek sözleşmesinin feshi gerekiyor. 6 aydan sonra her ne sebeple olursa olsun sözleşmesi fesih olsa da 4/C’ye geçemiyor.

İşveren 6 ay içinde sözleşmeyi kıdem tazminatı hak edecek şekilde feshetmeye yanaşmazsa, işçi kıdem tazminatı alarak iş akdini feshettirmek için ne yapabilir?

Şimdiden teşekkürler.”

Cevap:

Merhabalar,

4046 Sayılı Özelleştirme Uygulamaları hakkında Kanun gereğince Bakanlar Kurulu Kararıyla 01/01/1992 tarihinden 20.10.2004 tarihleri arasında 28/05/1986 tarihli ve 3291, 24/11/1994 tarih ve 4046 Sayılı Kanunlar çerçevesinde yapılan özelleştirme uygulamaları neticesinde bahsi geçen kuruluşlarda İş Kanunu hükümlerine tabi daimi veya geçici işçi statüsünde çalışan personelin (kapsam dışı personel hariç) iş akdinin, kamu tarafından feshedilmesi veya satış işleminden sonra geçen altı ay içinde özel sektör tarafından feshedilmesi halinde işçinin 4/C’ye geçebilmesine imkan tanınmaktadır.

Kanun koyucu özelleştirmeyi takiben altı ay içinde özel sektör işvereni tarafından işçinin sözleşmesini feshetmesi halinde. İşçinin mağduriyetini engellemeyi amaçlamaktadır.

Özelleştirme sonrası işvereninizin bu haktan yararlanmanıza imkan vermek için, sizi kıdem hak edecek şekilde işten çıkarması yönünde herhangi bir zorunluluğu bulunmamaktadır.

 

Hakkında iskanunu

Göz atın

Kıdem Tazminatı Tavanı 2021/I. Dönem

Kıdem Tazminatı Tavanı 2021/I. Dönem

İşçilerin en önemli haklarından biri olan, gereken şartların sağlanması durumunda ödenen kıdem tazminatıdır. Kıdem için …