Emzirme Ödeneği
Emzirme Ödeneği

Emzirme Ödeneği

Doğum yapan kadın işçi ya da eşi doğum yapan erkek işçi için 5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu Madde 16’ya dayanarak hak kazanacakları bir “ Emzirme Ödeneği ” söz konusudur. Bu ödeneği sadece kadın işçiler değil doğum yapan ve çalışmayan eşi için erkek işçiler de alabilmektedir.

Emzirme ödeneği çalışanlara değil doğan çocuğa verilmiş olan bir ödenektir. Her çocuk başına bir ödenek alınabilir.

“MADDE 16- (Değişik: 17/4/2008-5754/10 md.)

“Analık sigortasından sigortalı kadına veya sigortalı olmayan karısının doğum yapması nedeniyle sigortalı erkeğe, bu Kanunun 4. Maddesinin birinci fıkrasının (a) ve (b) bentleri kapsamındaki sigortalılardan; kendi çalışmalarından dolayı gelir veya aylık alan kadına ya da gelir veya aylık alan erkeğin sigortalı olmayan eşine, doğum tarihinde geçerli olan ve Kurum Yönetim Kurulunca belirlenip Bakan tarafından onaylanan tarife üzerinden emzirme ödeneği verilir.”

Emzirme ödeneği alabilmenin şartları nelerdir?

Paranın doğan çocuk için verilmesi sebebiyle, emzirme ödeneği için öncelikli şart çocuğun sağ olarak doğmasıdır. Ödenek ancak yaşamını sürdüren bebek için ödenmektedir.

Hem bir işverene bağlı olarak çalışan sigortalılar hem de kendi nam ve hesabına çalışanlar ödenekten faydalanabilirler.

Ödeneği alabilmek için bir işverene bağlı olarak çalışan işçiler için doğumdan önceki bir yıl içerisinde en az 120 günlük kısa vadeli sigorta kolları priminin bildirilmiş olması gerekmektedir. Kendi nam ve hesabına çalışanlar için 120 günlük kısa vadeli primlerinin bildirilmesine ek olarak genel sağlık sigortası primi dahil tüm primlerinin ödenmiş olması, primle ilgili herhangi bir borcunun bulunmaması gerekmektedir.

Hizmet akdi sona ermiş sigortalılarda emzirme ödeneğine hak kazanmak için işten ayrılış tarihine bakılır. İşten ayrılış tarihinden itibaren 300 gün içinde çocuğun doğması durumunda emzirme ödeneğine hak kazanabilmektedir. Bu durumda doğum tarihinden önceki 15 ay içerisinde 120 günlük primlerinin ödenmiş olması şartı söz konusu olmaktadır.

Emzirme Ödeneğimi nasıl alabilirim?

Ödenek, herhangi bir talep olmaksızın SGK tarafından sigortalı nam ve hesabına ödenir. Ancak ödemenin yapılmaması durumunda doğum belgesi ve talebi belirten bir dilekçe ile Sosyal Güvenlik İl Müdürlüklerine müracaat ederek ödenek talep edilebilmektedir.

Emzirme ödeneği ne kadardır?

2015 yılı emzirme ödeneği çocuk başına 112,00 TL olarak belirlenmiştir. Emzirme ödeneğinde zaman aşımı söz konusudur. Ödenek 5 yıl içerisinde sigortalı tarafından alınmaz ise hak kaybedilmektedir.

Ödeme aylık olarak değil bir defaya mahsus olarak yapılmaktadır.

Hakkında iskanunu

Göz atın

Geriye Dönük Emzirme İzni Ücreti Talebi

Geriye Dönük Emzirme İzni Ücreti Talebi

İşveren emzirme izninin kullanılmasına izin vermeyip bu sürelerde işçiyi çalıştırdığında, işçinin hakları nelerdir? Kullanılamamış geçmiş süt izinleri işverenden talep edilebilir mi?