Bayram Yardımları Bordroya Nasıl Yansıtılır?
Bayram Yardımları Bordroya Nasıl Yansıtılır?

Bayram Yardımları Bordroya Nasıl Yansıtılır?

Ulusal ve dini bayramlarda personellere ek menfaatler niteliğinde çeşitli yardımlarda sağlanabilmektedir. Bunlardan birisi de bayram ikramiyesidir. Peki Bayram Yardımları Bordroya Nasıl Yansıtılır? 

Bayram İkramiyesinin Bordroya Nasıl Yansıtılacağını İncelediğimizde;

5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası kanununda bayram ikramiyesi adı altında yapılan ödemeler prime esas kazanca dâhil edilerek sigorta primi kesintilerine tabi olarak değerlendirilmektedir.
Bayram ikramiyesini gelir vergisi açısından incelediğimizde ise, 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu’nun 61. maddesine göre ücret kavramını incelemekte fayda vardır:

“ İşverene tabi belirli bir iş yerine bağlı olarak çalışanlara hizmet karşılığı verilen para ve ayınlar ile sağlanan para ile temsil edilebilen menfaatlerdir. Ücretin ödenek, tazminat, kasa tazminatı (Mali sorumluluk tazminatı), tahsisat, zam, avans, aidat, huzur hakkı, prim, ikramiye, gider karşılığı veya başka adlar altında ödenmiş olması onun mahiyetini değiştirmez.”

Bayram ikramiyesi adı altında verilen nakdi veya ayni yardımlar ücret mahiyetinde olup gelir vergisine tabidir.

Personele sağlanan bayram ikramiyesi ödemesi damga vergisine de tabi ödemeler arasındadır.

Bayram İkramiyesi Ödemesi Tazminat Hesaplamalarında Dikkate Alınmalı mıdır?

Aklımıza bayram ikramiyesi ödemesinin kıdem tazminatı hesabında kıdeme esas ücrete dâhil edilip edilemeyeceği sorusu gelebilir. Bayram ikramiyesinin kıdeme dâhil olma durumu, ödemelerin süreklilik arz edecek şekilde verilip verilmediğine göre değişkenlik göstermektedir. Personele düzenli olarak her bayramda, bayram ikramiyesi ödemesi yapılmıyor ise işten ayrılışlarda kıdem tazminatı hakkı da doğmamış olacaktır. Ancak iş sözleşmesi ve toplu iş sözleşmesi ile belirlenen süreklilik arz eden bayram ikramiyesinde ise kıdem tazminatı hesaplamaları giydirilmiş ücrete dâhil edilerek dikkate alınmalıdır. İş sözleşmesinde belirtilmese dahi, her bayram yapılan yardımlar süreklilik niteliği kazanır ve işçinin kıdem tazminatı hesabında dikkate alınması gerekir.

Personele Düzenli Olarak Sağlanan Bayram Yardımı Ödemesinden Vazgeçilebilir mi?

Burada belirleyici asıl etken firmaların dikkate aldıkları iş sözleşmeleri ve toplu iş sözleşmeleridir.  Yasaya göre önceden kazanılmış bir hakkı tarafların onayı olmadan geri almak mümkün değildir. İşverenler düzenli olarak personele sağladığı menfaatleri vermekten vazgeçtiklerinde bu değişiklik önerisini personele yazılı olarak bildirmelidirler. İşçinin de 6 iş günü içerisinde düşünüp işverene gerekli dönüşü yapması gerekmektedir. Aksi halde bu durum personele düzenli olarak sağlanan menfaatin geri alınmasından dolayı işçinin fesih hakkının doğmasına neden olabilecektir.

Bayramlarda personele sağlanan diğer yardımlara değinmek gerekir ise;

Kurban yardımı, ramazan paketi, hediye çekleri, bayram çikolatası paketleri gibi gıda ve yiyecek şeklinde eşya olarak sağlanan yardımlar ayni yardımlar kategorisinde değerlendirilip sigorta primine dâhil edilmeyerek gelir vergisi ve damga vergisine tabi olarak bordroya yansıtılabilir. Fakat verilen bu yardımların tutarı nakit olarak personele sağlanıyorsa bu durumda yapılan ödemeler tüm yasal kesintilere yani sigorta primleri, gelir vergisi ve damga vergisine tabi olarak bordroya yansıtılması uygun görünmektedir.

Hakkında iskanunu

Göz atın

SGK’dan Gelir ve Aylık Alanlara Bayramda İkramiye Kesinleşti

SGK’dan Gelir ve Aylık Alanlara Bayram İkramiyesi Kesinleşti

Sosyal Güvelik Kurumu ve Vergi Borçları ile ilgili düzenlemeleri içeren 18.05.2018 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanan …

2 yorum

  1. Merhaba ben Expo 2016 da çalıştım maskottum günde 3 saat mesaim vardı ama herhangi bir sözleşme anlaşma falan yapılmadı.
    Bayramda izin istedik verilmedi çift yevmiye istedik oda verilmedi hatta “beğenmiyorsanız çıkın dediler” şikayet ettiğim taktirde o parayı alma hakkım varmıdır?
    Teşekkür ederim

  2. Bize 48 yevmiye ikramiye veriyorlar fakat 2023 yılında 12 bi tl yatan ikramiye yi burut olarak bize 6700 tl olarak ödediler benim ikramiyemden nekadar kesebilirler böyle bir hakları varmi toplu iş sözleşmesi esnasında 48 yevmiye bölü iki bayram bize göre 27 bin tl yapıyor fakat yine 20 binlira yatarlar diye düşünüyoruz böyle bir durumda benim net ikramiyem ne olur

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir