Sosyal Güvenlik Reformu İle Evlilik Nedeni İle İşten Ayrılan Kadınların Kıdem Tazminatı Alma Hakları

Sosyal güvenlik reformuna ilişkin en temel yasa durumunda olan 5510 sayılı SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI KANUNU, 01.10.2008 tarihinde yürürlüğe girmektedir. Söz konusu yasa, sigortalılık ve emeklilik haklarına ilişkin uygulama esaslarını belirlemektedir.

Yasa ile kıdem tazminatı konusunda getirilen herhangi bir yenilik bulunmamaktadır. Bilindiği üzere kıdem tazminatı 1475/14 kapsamında düzenlenmektedir. Bu konuda yeni bir düzenleme yapılmış olmadığından söz konusu madde ile getirilen hak ve yükümlülükler aynen sürmektedir. Kadın çalışanların evliliğe dayalı işten ayrılmalarında kıdem tazminatı haklarının ödenmesi 1475/14 ile getirilen bir hüküm durumunda olduğundan, bu konudaki uygulama şu an için değişikliğe uğramış değildir.

Bu kapsamda; evlilik tarihinden itibaren 1 yıl içinde iş sözleşmesini yazılı olarak fesih eden, söz konusu işyerindeki çalışma süresi en az 1 yıl olan, feshin gerekçesinin evlilik olduğunu açıkça belirten, evliliğe ilişkin belgeyi fesih bildirimi ile birlikte işverenine ileten kadın çalışan; çalışma süresinin gerektirdiği kıdem tazminatını almaya hak kazanmaktadır.

Hakkında iskanunu

Göz atın

Rekabet Yasağı

Rekabet Yasağı

İş sözleşmelerinde, işverenin çıkarlarını koruyan rekabet yasağı nedir? Tüm detayları ile sizler için inceledik!