İşten Ayrılan İşçiye Geriye Dönük Kaç Yıla Kadar İzin Ücreti Ödenmektedir?

Yıllık ücretli izin haklarına ilişkin esaslar, 4857 sayılı İş Kanunu ile belirlenmektedir. Bu kapsamda yıllık ücretli izin haklarının ilgili olduğu dönemde kullanılması esastır. Yıllık ücretli izin hakkından vaz geçilemez. İşveren işçinin yıllık ücretli izin hakkını kullanmasını sağlamakla yükümlüdür. Bununla birlikte; iş sözleşmesinin feshi halinde hak kazanıldığı halde kullanılmamış bulunulan izin haklarına ilişkin ücret fesih tarihinde işçiye ödenmektedir.

Burada ödenecek izin ücreti konusunda geriye dönük bir sınırlama getirilmiş durumda değildir. İzin ücretleri konusunda 5 yıllık bir zaman aşımı bulunmakla birlikte, bu zaman aşımı süresi fesih tarihinden sonra geçen 5 yıllık süreye yönelik bir düzenlemedir. Çalışmaya devam eden işçinin izin hakları kullanılmadığı gerekçesi ile ortadan kalkmamaktadır.

Hakkında iskanunu

Göz atın

Asgari Ücret Desteği Kalkıyor

Bilindiği gibi 2017/Ocak döneminden başlayan Asgari Ücret Desteği 6661 sayılı Kanun kapsamında bulunan İşyerlerinde, uzun …