Bayram Tatilini Birleştirenlere Telafi Çalışması Yaptırılabilir mi?
Bayram Tatilini Birleştirenlere Telafi Çalışması Yaptırılabilir mi?

Bayram Tatilini Birleştirenlere Telafi Çalışması Yaptırılabilir mi?

Uzun resmi tatillerin hafta içine denk geldiği durumlarda, işçiler haftanın kalan günlerini birleştirip uzun tatil planları yapmak isterler. Bugünler bazı iş yerlerinde işçiye yıllık izin talebi karşılığı verilirken, bazı iş yerleri şirket genelinde idari izin olarak kullandırılabilmektedir. Bir başka uygulama ise bugünler karşılığında işçiye telafi çalışması yaptırmak. Peki bayram tatilini birleştirenlere telafi çalışması yaptırılabilir mi?

Telafi Çalışması Nedir?

İş gününde çalışmanın çeşitli sebeplerle yapılamadığı durumların telafisi için, işçiyi çalışmadığı süre kadar fazladan çalıştırmak “telafi çalışması” olmaktadır. Bu çalışma 4857 sayılı Kanun kapsamında çalışan işçileri kapsamakta olup, Kanun’un 64. maddesinde düzenlenmiştir.

“–Telafi çalışması

MADDE 64: Zorunlu nedenlerle işin durması, ulusal bayram ve genel tatillerden önce veya sonra işyerinin tatil edilmesi veya benzer nedenlerle işyerinde normal çalışma sürelerinin önemli ölçüde altında çalışılması veya tamamen tatil edilmesi ya da işçinin talebi ile kendisine izin verilmesi hallerinde, işveren iki ay içinde çalışılmayan süreler için telafi çalışması yaptırabilir. Bu çalışmalar fazla çalışma veya fazla sürelerle çalışma sayılmaz.

Telafi çalışmaları, günlük en çok çalışma süresini aşmamak koşulu ile günde üç saatten fazla olamaz. Tatil günlerinde telafi çalışması yaptırılamaz.”

Telafi Çalışması Hangi Durumlarda Yapılabilir?

İşveren her durumda telafi yaptıramaz. Çalışmanın kesilmesinin nedeninin telafi çalışmasını gerektiren nedenlerden biri olması gerekir. Bu uygulamanın hangi durumlarda yapılabileceği hem 4857 sayılı Kanun’da hem de “İş Kanununa İlişkin Çalışma Süreleri yönetmeliğinde açıklanmıştır.

 • “Zorunlu Nedenlerle İşin Durması” aksamanın, işçinin ya da işverenin elinde olmayan sebeplerden kaynaklanması anlamına gelmektedir. Örneğin, işyerinde çalışma esnasında yangın çıkması, işçilerin çalışmasının 5 saat kesilmesi söz konusu olabilir. Bu durumda işveren işçileri bu 5 saatin telafisi için fazladan çalıştırabilir.
 • “Ulusal bayram ve genel tatillerden önce veya sonra işyerinin tatil edilmesi” ve sonrasında işçiye bu günlerin telafisinin yaptırılması yasal bir uygulama olmaktadır. Örneğin, arife gününün tüm şirkete tatil edilmesi, tatil dönüşü tüm şirket çalışanlarının bu süreyi telafi etmek için fazladan çalıştırılması buna örnek olarak gösterilebilir.
 • İşçinin özel bir durumundan dolayı işverenden telafi çalışması karşılığı izin istemesi de, telafi çalışmasına örnek olarak gösterilebilir. Telafi edilen süre, işin kesintiye uğradığı süre kadar olmalıdır.

Bayramda birleştirilen günler için telafi çalışması yaptırmak isteyen işveren, bu birleştirme işlemini gerçekleştirmeden önce işçilere bunun karşılığında telafi çalışması yaptıracağını bildirmelidir. Öncesinde çalışanların bayramı birleştirmesine izin veren işveren, tatil dönüşünde telafisini talep edemez.

Telafi Çalışmasında Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar

 • Telafi çalışması 1’e 1 ölçüsünde yapılabilir. Örneğin çalışma 4 saat kesilmişse, telafisi de en fazla 4 saat olarak yaptırılabilir.
 • Bir günde en fazla 3 saat telafi çalışması yaptırılabilir. İşçinin günlük çalışma süresi 11 saati aşılamaz.
 • Zorunlu nedenin ortadan kalkması ve işyerinin normal çalışma dönemine başlamasını takip eden 2 ay içerisinde yaptırılır.
 • İş Kanunu tarafından verilmiş ya da İş sözleşmesi/toplu iş sözleşmesi ile işçinin hakkı olan izinler karşılığında telafi çalışması yaptırılamaz. Örneğin 3 gün evlilik izni hakkını kullanan işçi, bu sürenin telafisi için çalıştırılamaz.
 • T. çalışması iş günlerinde yaptırılabilir, tatil günlerinde yaptırılamaz. İşçiye hafta tatilinde telafi çalışması yaptırılamaz.
 • T. çalışmasında işçinin onayı aranmaz. İşveren talep ettiğinde işçi yapmak zorundadır.
 • İşveren, telafi çalışmasının hangi nedene dayandığını açık olarak belirtmek, hangi tarihte çalışmaya başlanacağını, ilgili işçilere bildirmek zorundadır.

Hakkında Datassist Mevzuat Kulübü

Göz atın

2024 Yılı İkinci Dönem Harcırah Tutarları

2024 Yılı İkinci Dönem Harcırah Tutarları

2024 Yılı İkinci Dönem Harcırah Tutarları

2 yorum

 1. YILLIK İZNİNİ HAK ETMEYEN ÇALIŞANDAN BAYRAM TATİLİ BİRLEŞTİRDİĞİNDE MAAŞINDAN 2,5 GÜN KESİNTİ YAPARAK İZİN VEREBİLİRMİ

 2. Babalık izni 30 ağustosa denk geldi bu izin süremi uzatır mi

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir