Ev Hizmetlerinde Kullanılan Sigorta Prim Teşvikleri
Ev Hizmetlerinde Kullanılan Sigorta Prim Teşvikleri

Ev Hizmetlerinde Kullanılan Sigorta Prim Teşvikleri

1 Nisan 2015 tarihinden itibaren ev hizmetlerinde sigortalı çalışanların bildirimlerine ilişkin devrim niteliğinde yenilikler getirilmiştir. Sigortalılık iş ve işlemlerine ilişkin kıstas olarak ev hizmetlerinde çalışılan gün sayısı baz alınmış ve çeşitli uygulamalara tabi tutulmuştur. 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunun Ek 9. maddesine istinaden ay içerisinde çalışılan gün sayısına göre çeşitli prim oranları ve idari yaptırımlar uygulamada yer almaktadır.

5510 sayılı Kanunun Ek 9. maddesi gereği ev hizmetlerinde çalışanların sigortalılığında 10 gün ve üzeri çalışan sigortalılar ile 10 günden az çalışan sigortalılara ilişkin tabi olunan prim oranları ve sigorta bildirimleri değişiklik göstermektedir. Yine sigortalının çalıştığı gün sayısına göre, “çalıştıran” ve “işveren” kavramları da önem arz etmektedir. Ev hizmetlerinde 10 günden az sigortalı çalıştıranlar 1/4/2015 tarihinden itibaren “Ev Hizmetlerinde On Günden Az Çalıştırılacaklara İlişkin Form” ile 10 gün ve daha fazla sigortalı çalıştıranlar ise çalıştıranlar “Ev Hizmetlerinde On Gün ve Daha Fazla Çalıştırılacaklara İlişkin Bildirge” ile sosyal güvenlik il müdürlüklerine/sosyal güvenlik merkezlerine başvuru yapacaklardır.

Sigorta Prim Oranları

1/4/2015 tarihinden itibaren ay içerisinde ev hizmetlerinde 10 günden az sigortalı çalıştıranlar “çalıştıran”, 10 gün ve üzeri sigortalı çalıştıranlar ise “işveren” olarak karşımıza çıkmaktadır. Buna bağlı olarak da çalıştıran ve işverenler çalıştırdıkları sigortalılara ilişkin farklı sigorta primleri ödemektedir.

Ev hizmetlerinde çalışanların sigortalılığında 10 günden az sigortalı çalıştıranlar, Kanunun Ek 9. maddesi kapsamı nedeniyle işveren sayılmayacaklar, bu kapsamda sigortalı çalıştırdıkları her gün için prime esas günlük kazanç alt sınırının % 2’si oranında iş kazası ve meslek hastalığı primi ödeyeceklerdir.

5510 sayılı Kanunun ek 9. maddesi kapsamında ayda 10 gün ve daha fazla süre ile sigortalılığı olanların % 34,5 oranındaki primleri ise işverenleri tarafından Sosyal Güvenlik Kurumuna ödenecektir. Ödenmesi gereken %34,5 primin, % 20’si uzun vadeli sigorta kolları, % 12,5’i genel sağlık sigortası, % 2’si iş kazası ve meslek hastalıkları sigortası primidir. 10 gün ve üzerinde sigortalı çalıştıran işverenler ayrıca sigortalı ve işveren hissesi ile birlikte % 3 oranında işsizlik sigortası primi de ödeyeceklerdir.

Yararlanılacak Sigorta Prim Teşvikleri

Ev hizmetlerinde 10 günden az sigortalı çalıştıranlar için mevzuatta herhangi bir sigorta prim teşviki ile karşılaşmamaktayız. Ev hizmetlerinde 10 gün ve fazla süre ile sigortalı çalıştıran işverenlere uygulanacak sigorta prim teşvikleri ise aşağıda belirtilmiştir.

Yararlanacak sigorta prim teşvikleri;

  • 5510 sayılı Kanunun 81. maddesinin birinci fıkrasının (ı) bendinde yer alan prim teşiki,
  • 4447 sayılı Kanunun geçici 10. maddesi teşviki,
  • 4447 sayılı Kanunun 50. maddesi teşviki,
  • 7103 sayılı Kanun Teşviki,

belirtilen şartları sağlamaları halinde ilgili kanunlarda öngörülen teşviklerden yararlanabileceklerdir.

Hakkında Datassist Mevzuat Kulübü

Göz atın

Sahte, Kontrollü ve Şüpheli İşyerlerine SGK Yaptırımları

Sahte, Kontrollü ve Şüpheli İşyerlerine SGK Yaptırımları

Sahte, Kontrollü ve Şüpheli İşyerlerine SGK Yaptırımları

2 yorum

  1. Raporlu kanser hastası biri raporu biter bitmez isveren tarafindan cikartilabilirmi raporlu olduğu dönemde çıkarken tazminatı için çalışır olarak hesaplanıyormu tazminat süresine birde ilk rapor tarihinden itibaren aldığı maaştandı hesaplanır yoksa normal suanki asgari ucretemmi hesaplanır tazminat

  2. Şafak TAŞÇIOĞLU

    Anneme ev hizmetlerinde yardımcı olacak birini yardımcı olarak çalıştırmayı düşünüyorum annem 85 yaşında bu kasamda teşvikten yararlanabilirmişiz nekadar devlet teşviki alırız çalışan kişiye nekadar ücret verilmesi gerekiyor bilgilendirirseniz sevinirim

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir