İş Yeri Dışında İşlenen Suçlara İlişkin İşçinin Kıdem Hakkı
İş Yeri Dışında İşlenen Suçlara İlişkin İşçinin Kıdem Hakkı

İş Yeri Dışında İşlenen Suçlara İlişkin İşçinin Kıdem Hakkı

Sağlık nedenleri, ahlâk ve iyi niyet kurallarına uymayan haller, zorlayıcı sebepler ve işçinin işyeri dışında bir nedenle tutukluluk hali İş Kanunu’nun 25/1- 2- 3-4. Maddeleri kapsamında işverene bildirim süresini beklemeksizin derhal fesih hakkı tanımaktadır. İlgili maddelere dayalı olay işyeri içinde meydana geldiğinde işveren işçinin iş sözleşmesini haklı nedene dayanarak derhal feshedebilecektir.

İş Kanunu’nda işçinin iş yeri dışında işlediği bir suç sebebiyle hüküm giymesi durumunda yapılacak uygulamaya değinilmemiştir. Ancak işçi tutukluluk hali nedeni ile devamsızlık yaparak ve iş görme edimini yerine getiremeyecektir. Bu durumda iş sözleşmesi İK25/4’de belirtildiği üzere (işçinin gözaltına alınması veya tutuklanması halinde devamsızlığın 17’nci maddedeki bildirim süresini aşması halinde işveren, iş sözleşmesini sürenin bitiminden önce veya bildirim süresini beklemeksizin ) feshedilebilecektir.

İş yeri dışındaki bir eylemi nedeniyle gözaltına alınan ya da tutuklanan işçinin devamsızlığı, işçinin kıdemine göre belirlenen ihbar süresini aşarsa, işçinin iş sözleşmesi işveren tarafından feshedilebilir. Ancak bu fesih sonucunda işveren, tazminat hakkı şartlarını sağlıyor işçiye kıdem tazminatını ödemek durumundadır.

İhbar süresi İş Kanunu’nun 17. maddesinde düzenlenmiştir. Buna göre;

6 aydan az çalışan bir işçinin 2 hafta

6 aydan 1,5 yıla kadar çalışan bir işçinin 4 hafta

1,5 yıldan 3 yıla kadar çalışan bir işçinin 6 hafta

3 yıldan fazla çalışan bir işçinin 8 hafta

ihbar süresi bulunmaktadır. Ancak taraflar, kendi aralarında bu bildirim süresini arttırmış ise kararlaştırılan süreler üzerinden hesaplamalar yapılacaktır.

Bu durumda, bir işyerinde 1 yıldır çalışmakta olan bir işçinin işyeri dışındaki bir eylemi sebebi ile tutukluluk halinin oluşması sonucunda 4 hafta süre ile devamsızlık yapması halinde işveren, 4 haftalık ihbar süresinin dolması ile iş sözleşmesini derhal feshedebilecektir. Fesih ile birlikte işçiye kıdem tazminatının yanında varsa ücret alacağı ve yıllık izin ücretleri gibi haklarının da ödemesi yapılmalıdır.

Hakkında Datassist Admin

Göz atın

Mali Tatil Süresinde Nelere Dikkat Edilmeli?

Mali Tatil Süresinde Nelere Dikkat Edilmeli?

Mali Tatil Süresinde Nelere Dikkat Edilmeli?

1 yorum

  1. Bir işçi eğer iş dışında uyuşturucu içip yoğun bakımda kalıp iş verene sadece yogunbakimda kaldini ayağının kayıp düştüğünü söyleyip yalan söylüyorsa işverene söylemeyip sakliyosa iş yeri SGK ya falan sorduğunda öğrendiğinde işçinin çıkışını uyuşturucu kodu ile işçinin çıkışını verebilirmi ?

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir