İşsizlik Ödeneği Nasıl Hesaplanır?
İşsizlik Ödeneği Nasıl Hesaplanır?

İşsizlik Ödeneği Nasıl Hesaplanır?

İşsizlik maaşı (İşsizlik ödeneği), işsizlik sigortası kapsamındaki işçilerin hak kazanabildiği bir gelirdir.Bu gelir, çalışanların işsiz kalmaları durumunda yeni bir işe girene kadar belirli bir süre için temel ihtiyaçların karşılanmaları amacıyla İşsizlik Fonu’ndan ödenir.  İşçinin işsizlik sigortası kapsamında çalıştığı süre içerisinde düzenli olarak işsizlik primlerinin ödenmiş olması şartıyla belirli bir süre işsizlik ödeneği alınabilmektedir.

İşsizlik Sigortasından Yararlanma Koşulları Nelerdir?

İşsizlik sigortasından yararlanmak için öncelikli şart işsizlik sigortası kapsamında olmaktır. İşsizlik primi ödemeyen kişiler bu sigortadan yararlananamazlar. Örneğin emekli olan fakat çalışma hayatına devam eden işçiler, işsizlik sigortası kapsamı dışında kaldığından işsiz kalmaları durumunda işsizlik maaşı da alamazlar.

 • İşsizlik sigortasına her işten çıkış işleminde hak kazanılmaz. İşten çıkış nedeninin işsizlik ödeneğini hak eden bir neden olması gerekmektedir. (SGK işten çıkış koduna göre işsizlik ödeneği hak edişlerini incelemek için buraya tıklayarak yazımızı inceleyebilirsiniz.)
 • İşten ayrılmadan önceki son 120 gün (4 ay) süresince kesintisiz olarak sigortası ödenmiş olmak,
 • Son 3 yılda en az 600 gün işsizlik sigorta priminin ödenmiş olmak,
 • İşsizlik ödeneğinden tam anlamıyla faydalanabilmek için işten ayrıldıktan sonra 30 gün içinde en yakın İŞKUR’a şahsen ya da elektronik ortamda başvurmuş olmak gerekmektedir. Bu süreden sonraki  başvurularda ödenek başvurudan sonraki süreçten itibaren alınmaya başlanır. Başvurudan önceki işsizlik dönemi için ödenek ödenmez.

Bu şartların hepsini sağlayarak işten ayrılmış işçiler işsizlik ödeneğine hak kazanacaklardır. İşsizlik ödeneği tutarının ne kadar olacağı, ne kadar süre devam edeceği de işçinin çalışması süresince aldığı ücretle ilişkili olarak hesaplanacaktır.

İşsizlik Ödeneğinin Süresi Ne Kadardır?

İşsizlik ödeneği alma koşullarını sağlana işçiler, iş akdinin feshinden önceki son 3 yıl içinde;

 • 600 gün işsizlik sigortası primi ödemiş olan sigortalı işsizlere 180 gün(6 ay)
 • 900 gün sigortalı olarak çalışıp işsizlik sigortası primi ödemiş olan sigortalı işsizlere 240 gün (8 ay)
 • 1080 gün ve fazlası sigortalı olarak çalışıp işsizlik sigortası primi ödemiş olan sigortalı işsizlere 300 gün (10 ay)

süreyle işsizlik ödeneği ödenmektedir. İşçiler, işsizlik ödeneği alırken kendisi ve bakmakla yükümlü olduğu ailesi sağlık hizmetlerinden yararlanabilmektedir.

İşsizlik Maaşı Nasıl Hesaplanır?

İşsizlik ödeneğinin miktarı için, sigortalının son 4 aylık prime esas kazançları dikkate alınır. 4 aylık brüt kazanç üzerinden hesaplanan günlük ortalama kazancın %40’ı işsizlik ödeneği olarak hesaplanır. Kaç gün ödenek alınacaksa o kadar günle çarpıldıktan sonra aylık olarak işçinin hesabına yatırılır. Yani çalışan ortalama ücretinin %40’ı kadar işsizlik maaşı alabilir.

İşsizlik ödeneğinin limiti asgari ücret üzerinden belirlenmiştir. Bir kişinin alabileceği günlük işsizlik ödeneği en fazla günlük brüt asgari ücre tutarının %80’i kadar olabilir. Yüksek ücretli çalışanlar için günlük ortalama kazancın %40’ı, günlük asgari ücretin %80’ini aşıyorsa, kişinin alacağı günlük işsizlik ödeneği asgari ücretin %80’i kadar olacaktır. İşsizlik maaşından sadece damga vergisi kesintisi yapılır.

ÖNEMLİ: Son 4 aylık prime esas kazançların ortalamasının %40’ı alınarak sadece damga vergisi kesilir (%0,00759) ve kalan tutar ödenir. Bu durumda dikkat edilmesi gereken nokta ise ücretiniz yüksek olsa dahi direkt %40’ı kadar işsizlik sigortası alınmaz, işsizlik sigortası asgari ücretin %80 inden fazla olamaz.

1-Örnek

Çalışanın 2019’da asgari ücret ile çalıştığını varsayalım (Brüt 2.558,40)

 • Son 4 Aylık Prime Esas Kazancının Toplamı: 2.558,40+2.558,40+2.558,40+2.558,40=10.233,60
 • Ortalama Aylık Kazancı: 10.233,60/4=2.558,40
 • Ortalama Kazancının %40’ı: (2.558,40) x (%40) =1.023,36
 • Damga Vergisi Kesintisi: (1.023,36) x (0,00759)=7,7673024
 • Hak Kazanılacak İşsizlik Ödeneği Tutarı: (1.023,36) – (7,7673024)=1.015,59 ₺

En düşük işsizlik maaşı tutarı 1.015,59 ₺’dir.

2-Örnek

Çalışanın aylık brüt 3.000 ₺ ile çalıştığını varsayalım;

 • Son 4 Aylık Prime Esas Kazancının Toplamı: 3.000+3.000+3.000+3.000=12.000
 • Ortalama Aylık Kazancı: 12.000/4=3.000
 • Ortalama Kazancının %40’ı: (3.000) x (%40)=1.200
 • Damga Vergisi Kesintisi: (1.200) x (0,00759)=9,108
 • Hak Kazanılacak İşsizlik Ödeneği Tutarı: (1.200) – (9,108)=1.190,89 ₺

 

3-örnek

Çalışanın brüt 4.500 ₺ ile çalıştığını varsayalım;

 • Son 4 Aylık Prime Esas Kazancının Toplamı: 4.500+4.500+4.500+4.500=18.000
 • Ortalama Aylık Kazancı: 18.000/4=4.500
 • Ortalama Kazancının %40’ı: (4.500) x (%40)=1.800
 • Damga Vergisi Kesintisi: (1.800) x (0,00759)=13,662
 • Hak Kazanılacak İşsizlik Ödeneği Tutarı: (1.800) – (13,662)=1.786,33 Tl işsizlik maşşı hakkı kazanır.

4-örnek

Çalışanın 8.000 tl ile çalıştığını varsayalım;

 • Son 4 Aylık Prime Esas Kazancının Toplamı: 8.000+8.000+8.000+8.000=32.000
 • Ortalama Aylık Kazancı: 32.000/4=8.000
 • Ortalama Kazancının %40’ı: (8.000) x (%40)=3.200
 • Damga Vergisi Kesintisi: (3.200) x (0,00759)=24,288
 • Hak Kazanılacak İşsizlik Ödeneği Tutarı: (3.200) – (24,288)=3.175,71 ₺ işsizlik maaşı hak kazanamamaktadır.

Çünkü bu tutar asgari ücretin %80 ini aşmaktadır (2019 asgiar ücreti üzerinden düşündüğümüzde).

Dolayısıyla;

İşsizlik maaşı en fazla;

(2.558,40) x (%80)=2.046,72

(2.046,72) x (0,00759)=15,53

(2.046,72) – (15,53)=2.031,19 ₺ olabilir. Bu örnekteki işçi işsizlik ödeneği olarak 2.031,19 ₺ alacaktır.

5-örnek

Bu örneğimizde ise çalışanımızın ücretinin değiştiğini varsayalım;

Bu varsayıma en uygun olarak asgari ücret zammından sonra bir ay daha çalışıp işten çıkan birisini baz alalım ücretleri ise ekim, kasım, aralık ve ocak itibari ile sırasıyla;

 • Son 4 Aylık Prime Esas Kazancının Toplamı: 2029,50+2029,50+2029,50+2558,40=8.646,90
 • Ortalama Aylık Kazancı: 8.646,90/4=2.161,72
 • Ortalama Kazancının %40’ı: (2.161,72) x (%40)=864,68
 • Damga Vergisi Kesintisi: (864,68) x (0,00759)=6,56
 • Hak Kazanılacak İşsizlik Ödeneği Tutarı: (864,68) – (6,56)=858,12 ₺

İşsizlik Ödeneği Alırken Ödenek Kesilebilir mi?

İşsizlik ödeneği adı üzere, işçiye işsizlik durumunda verilen bir ödenektir. Yeniden işe başlayan kişilerin işsizlik ödenekleri sonlanır.

İşsizlik durumunu fiilen imkansız hale getiren askerlik de, işsizlik ödeneğinin kesildiği durumlardan biridir. Fakat kişinin askerliğini tamamlaması durumunda işsizliği devam ettiğinde işsizlik ödeneği de kaldığı yerden ödenmeye devam eder.

Emeklilik işsizlik sigortası kapsamında olmayan bir süreçtir. İşsizlik ödeneği alırken emekliliğe hak kazanıp emekli olan kişinin de kurumdan kendisine emekli aylığı bağlanacağı için işsizlik ödeneği kesilecektir.

İşsizlik maaşı alırken durumunda değişiklik olanların, bunu hemen İŞKUR’a bildirmesi gerekir. Değişikliği bildirmeyip maaşı almaya devam edenler tespit edildiğinde ödenen paralar faiziyle birlikte geri alınmaktadır.

İŞKUR tarafından teklif edilen bir işin, haklı bir nedene dayandırmadan reddedenlerin, tekrar başlatılmamak üzere maaşları kesilmektedir.

İşsizlik Ödeneğinde Son 120 gün Sigortalı Olma Koşulu

Hizmet akitleri kendi istek ve kusuru dışında sona eren sigortalı işsizlerin, hizmet akdinin sona ermesinden önceki son 120 gün içinde,

 • Hastalık,
 • Ücretsiz izin/aylıksız izin
 • Disiplin cezası
 • Gözaltına alınma,
 • Hükümlülükle sonuçlanmayan tutukluluk hali,
 • Kısmi istihdam,
 • Grev,
 • Lokavt,
 • Genel hayatı etkileyen olaylar,
 • Ekonomik kriz,
 • Doğal afet,
 • Fesih tarihinde çalışmamış
 • Ev hizmetlerinde 30 günden az çalışma
 • Kısa çalışma ödeneği
 • Yarım çalışma ödeneği

nedenleriyle hizmet akdi devam etmekle birlikte prim yatırılmaması halinde, prim yatırılmayan bu süreler son 120 gün şartının değerlendirilmesinde kesinti sayılmamaktadır.

 

Hakkında Datassist Mevzuat Kulübü

Göz atın

Türkiye’de Alt İşverenlik Uygulaması

Türkiye’de Alt İşverenlik Uygulaması

Türkiye’de Alt İşverenlik Uygulaması

67 yorum

 1. son 3 yılda 600 gün işsizlik primi ödenmesi şartı nasıl hesaplanır?

  • son 4 ayı(istisna durumlar dışında) kesintisiz olmak şartı ile,işsizlik maasina hak kazandiginizi dusundugunuz gunden onceki 3 yila denk gelen gunler icerisinde,600 gun prim ödenmesi gerekiyor.Hizmet dokumunuzden kontrol edebilirsiniz

  • Ben 10 yıl 8 ay kesintisiz özel bir şirkette çalıştım kendi isteğimle işten ayrıldım işsizlikten yararlanamadım. 40 gün boşluk oldu şimdi 4 ay sigortalı işte çalışıp çıkartılsam işsizlik ödeneği alırken geçmişte yatırdıklarım da hesaba katılır mı en düşük işsizlik maaşı mı bağlanır yoksa geçmişte uzun süre yatırdığım için yüksek mi bağlanır bunu merak ediyorum yardımcı olursanız sevinirim…

 2. Merhaba benim işkurla ilgili bir sıkıntım var. 2017 senesinde 2 farklı şirketten sigortam ödeniyor du. Bir tanesi 30 günlük 3550 tl diğeri 10 günlük 597 tl . Iskur ortalama brüt maaşı 3550+597=4150 yı 40 günlük prim sayıp 30 la çarpıyor. Bu durumda 1214 tl ye denk geliyor. Bu hesap doğrumu benim 30 günlük yatan primimin ortalaması neden düşürülüyor?

 3. Merhaba,
  Yaklaşık 4 yıl çalıştığım kurumda işten çıkarılmadan 1 yıl önce ücretli 4 ay ve ücretsiz 4 ay olmak üzere izin haklarımı kullandım. Son 3 yıllık süreye bakıldığında sadece 6 ay işsizlik ödeneği hak etmişim. Ücretli ve ücretsiz doğum izinleri yasal haklarımız olmasına rağmen hesaplamada dikkate alınmıyor mu? 10 ay yerine 6 ay ödenek alabildim. Bilgisi olan var ise yorum rica ederim.
  Sevgiler,

  • Merhaba, hemen hemen sizin durumunuzdayım, şunu öğrenmek istiyorum, işsizlik maaşı neye göre hesaplandı izinlerden önceki brüt maaşınıza göre mi, dönüşte en son aldığınız maaşa göre mi yoksa asgariye göre mi hesaplanıyor? çünkü benim brütüm baya yüksek olmasına rağmen ücretsiz izinler de araya girdiği için asgariden yatar muhtemelen diyorlar.

 4. Merhabalar son 3yil 2019 2018 2017 mi oluyor

 5. Merhaba öncelikle bilgilendirme için tesekkurler herseyi ayrıntılı şekilde aktarmışsınız.Benim bir sorum olcak.İssizlik maasi hesaplamasinda son 120 gunluk prime esas kazanc kullaniliyor.Benim merak ettigim konu şu;
  istirahat raporu kullandigim icin,issizlik maasi alabiliyorum tamam ama maaş hesaplamasinda son 4 aylik kazancimmi 120 ye bolunecek yoksa raporlu oldugum(mesela toplamda 30 gun rapor kullandiysam)günler dusulerek 120-30=90 gün seklinde bir sonuca ulasilip,son 4 aylik prime esas kazancim 90 a bolunup,gunluk kazancimmi ortaya cikcak? Simdiden tesekkur ederim.

 6. Merhaba yıl önemli degil,issizlik maaşina hak kazandiginizi dusundugunuz gunden onceki 3 yila denk gelen gün sayisi icerisindeki odenmis olan pirime esas günlerin toplamina bakmaniz lazim.Ve tabi son 4 ay icerisinde prim odemesinde yukaridaki yazida belirtilen istisna durumlar disinda kesinti olmamis olmasi lazim.

  • Peki son 3 yılda 600 gün olmuyorsa geriye dönük 15 gün veya 1 ay prim ödememiz mümkün müdür çünkü ben 585 gün ile hakedemedim işsizlik maaşını

   • 4 yıldır çalıştığım işten ayrıldım 120 gün başka yerde çalışıp işsizlik almak istiyorum 6 ay mı alırım normalde 10 ay alabiliyorum ana işten çıkmam etkiler mi

  • Merhabalar işsizlik maaşı alabilmem için çalışma 600 gün çalıştım olarak gözüküyor ama 2017 2019 2020 yıllar esas alınarak gözüküyor peki bu durumda işsizlik maaşı alabiliyor muyum o aradaki 2018 problem yaratırmı çünkü son3 yıl içerisinde diyor

 7. 11.04.2019 da işten cikarildim.geriye dönük 2017 den mi baz alacağım yoksa 2016 danmi.

 8. Ben bir kez issislim mahasina hak kazandim fakat. Ilk hakkimdan2 ay yararla diktan sonra sigortali ise girdim. Uzun bir s ure issizlik mahasimi almadim sonra tekrardan aktif hale. Getirdim. Ikinci issizlik hakkim icin. 600 gun gerekiyor. Ben hesaplarken. Son aldigim tarihtenmi. Yoksa. Ilk aldigim tarihtenmi hesaplicam 2. Issizlik icin 600 gunu

 9. Öncelikle merhaba

  İlk İşe Giriş Tarihi 23.11.2015

  Toplam Uzun Vade Gün Sayısı 692

  İşden çıkış tarihim 30.04.2018
  Askerlik nedeni ile bu tarihde çıkış yaptım. 02.05.2018 tarihinde askere geldim tazminatımı falanda aldım 2015 yılından 2018- 30 nisana kadar 690 günlük sigortam var askere gelmeden 1 yılda düzenli çalıştım. İşsizlik maaşına başvuruda bulundum bildirgesi oldu onaya girdi yeşil kutu oldu ama mesaj da hak kazanamadınız dendi bu neden kaynaklanıyor tüm kriterleri karşılamıyomuyum askerlik nedeni ile işden çıktığım yazıyor işkurda. Lütfen yardımcı olun 3 gün sonra terhis olucam ne yapmam gerekiyor nerde eskik var

  • Benimde aynı durumum vardı terhis belgenle ve kimlik fotokopisi ile işkura başvurunu yap güncelleme yapılıyor daha somrasında onay çıkıyor gerekli hesaplamalar yapılıp ücret hesaplanıyor hak etmişsin içini ferah tut dostum

 10. Merhaba ben nisan ayi sonunda işten çikartildim.okulda part time çalişiyordum 7 ay çaliştim.sigortam 15gün üzerinden yatirildi.işsizlik maasina başvurdum henüz cevap gelmedi acaba alabilirmiyim alirsam yarimgün çalistiğim için farklimi alirim

 11. Merhaba,
  Ben 29 nisan 2019 tarihinde isten ayrıldım ve issizlik maasi icin basvurdum sonrasinda bu onaylandi ama dikkatimi ceken su oldu issizlik maasim hesaplanirken son 4 ay olarak aralik ocak subat ve mart aylari brut maas ortalamasi dikkate alinmis.
  Bu dogru bir islem mi acaba? Cunku ben nisan ayi brut maasin hesaba katilmasi gerektigini dusunuyorum.
  Bilgi alabilirsem cok sevinirim.
  Teşekkürler.

 12. Merhaba.hep 3 yılda 600 gün sigortalılık süresi olması gerekiyor deniliyorda.2yılda 600 gün sigortalı olunca işsizlilk ödeneği alınmıyormu.

  • Ben 1 yıl 8 aydır çalışıyorum ve sigorta başlangıcım 2017 yılında, e develette de 600 gün prim ödenmiş gözüküyor, işsizlik maaşı alamaz mıyım? illa sigorta başlangıcımın 3 yıl öncesine mi dayanması gerekiyor? bilgilendirirseniz çok sevinirim

 13. işten cıkarıldım son 3 yıllık sigorta günüme bakıyorum 601 gün oluyor işsizlik ödenegi alabilrmiyim bi sıkıntı cıkar mı sizce ?

 14. merhaba; son 4 ay 487 gün ise ne kadar işsizlik maaşı alırım.

 15. Tüm yorumları okudum ama kendi soruma yanit bulamadım garip bi olay var bilen vardır muhakkak 1 yıl çalıştıgim iş yeri kapandı tazminata aldım isssizlik maaşı almam için belgeyide verdielr hersey normaldi sonra çalışmaya başka yerde devam etmek istedim 6 ay çalıştım para lazım diye çünkü 1000 TL yetmiycekti bana sonra burayi dikkatli okuyun yeni girdiğim firmadan beni çıkartın işsizlik alayım dedim bana eski çıktığın firmadaki belgeyle 3 yıl içinde tekrar başvuru yapıp işsizlik alabilirsin dedi ( yani yeni başladığım yerden onlarda çıkarsa ben kendimde çıksam eski iş yerim beni çıkardığı için 3 yılda geçmediği için hakedisim varmis) bu dogrumu işsizlik alma şansım varken ben çalışmayı tercih ettim sonra işten ayrılıp işsizlik almak istedim böyle bir şansım varmi

  • işsizlik maaşı alırken işe başlar ve işsizlik maaşınız kesilirse tekrar işsiz kaldığınızda kalan hakkınızı almaya devam edebiliyorsunuz. mesela 6 aylık işsizlik maaşı hakkınız var 2 aylık maaş aldınız yeni bir işe başladınız işsizlik maaşınız kesildi. yeni başladığınız yerden ayrıldığınızda tekrar başvuru yapıyorsunuz işkur a kalan 4 aylık maaşı alma hakkınız var.o sizin kazanılmış hakkınız olarak saklı tutulur.
   maaş alma hakkınız devam ediyor ama aldığınız maaş artmaz yani 2 aylık aldığınız maaş kaç TL olarak bağlandıysa aynı miktarda almaya devam edersiniz. yıl değişti işsizlik maaşı minimum tutarı arttı gibi durumlar burda geçersizdir.

 16. mrb şubat 4 te 5 yıllık çalıştığım işyerinden çıkarıldım işsizlik maaşını hakettim almaya başladım asgari ücretlinin en az alacağı işsizlik maaşı 1015 lira iken ben 980 alıyorum anlam veremedim bir arkadaşım işten ayrıldı 1 yıl anca sigortası vardı 1015 alırken 5 yıl tam sigortam yatmasına rağmen 980 nedendir bilen varmı

 17. Merhaba, iznim ve imzam olmadan işveren tarafından ücretsiz izin kullandırıldım ve daha sonra işten çıkartıldı. Bu ücretsiz izin nedeniyle de eksik gün vesilesiyle işsizlik ödeneği alamadım. Bu imzamın bulunmadığı ücretsiz izinle alakalı dava açabilir miyim,

 18. 🙂 yorumlar güldürdü biraz Türkçe lütfen
  Son 3 yıl içinde minimum 600 gün olacak istersen 2 yılda yap bunu
  İlker bey sizin olayinizda keklenmissiniz örnek vereyim şirketin biri sizi çıkardı işsizliğe basvurdunuz kabul edildi onaylandı bir ay aldınız sonra iş buldunuz çalıştınız 3 ay anlasamadiniz siz ayrıldınız önceki işsizliği almaya devam edebilirsiniz hak kaybınız olmaz yalnız işsizlik maaş tutarı hesabı hesaplanmadan yeni bir işe giriş yaparsanız hakkınızı kaybedersiniz umarım anlatabilmissimdir ayrıca buralarda uğraşmanıza gerek yok 170 i arayıp öğrenebilirsiniz saygılarımla

 19. Merhabalar. Eşim 3 yıldır çalışmakta. 3 ay önce düğün yaptık ve eşim şuan 1 aylık hamile. Son 120 gün içinde 21. Yani diğer ücretsiz izin olarak görünen eksik prim yatırma var. Ayrıca maaşlarda sürekli eksik ve düzensiz ödeme var. Bu nedenle eşim kendi isteğiyle düğün yada hamileliği sebep göstererek işten ayrıldığında işsizlik maaşı alabilir mi?

 20. İşte 120 çalıştım geçen 3yıl içinde 600 gün prim olacak bu 120 gün de kattım mı 600gün oluyor işsizlik maaşından yararlanabilirmiyim

 21. Merhabalar. Son 3 yıl içinde prim gün sayısı 597 dır. Yani 3 gün eksik. Bu durumda yapabilecek bir şey var mı? Kendim o eksik günleri yatırabilir miyim?

 22. Merhaba bu son 3 yıl denilen olay son 36 ay olarakmı hesaplanıyor. Yoksa yıl bazındamı hesaplanıyor. Arada boş geçen primsiz ay var bunlar atlanıyormu acaba.

 23. Merhaba işsizlik maaşı 3 yıl içerisi detayı son 36 ay olarakmı sayılıyor. Ve arada boş çalışılmamış . Aylar var.bunlar atlanarakmı sayılıyor. Yada dahilmi ediliyor.

 24. Merhaba kolay gelsin

 25. Yabanci vatandasi olan birinin ve türk vatandasi olan birinin calismadiginda yaptiracagi sigortanin fiyati nedir acaba? Dogru anladiysam türk vatandasi icin 52 TL. yabanci vatandas icin ne kadar ? Yardimci olursaniz sevinirim

 26. Dogum da 16 hafta analık rapor sonrası isten ayrilanın işsizlik parası düsermi

 27. Merhaba 2016 kasım işten çıkışım 2018 kasım yeni bi
  İşe başladım ben alabiliyor muyum 2020 şubatta 899doluyo alabiliyor muyum

 28. Son 3 ayda kisa calisma odenegi aldim ve is veren cikisimi verdi.issizlik maasimdan 3ay eksik alicagimi biliyorum benim merak ettigim issizlik maasi hesaplanirken son 4 ayki pirime bakilio bende 3 ay kisa calisma aldim e devlette pirim gozukmuo dogal olarak neye bakarak bu hesaplanicak cevap verirseniz seviriim ?

 29. Merhaba simdi 2020 ye gececez 2017 gunleri silinecekmi oyleyse gunlerim issizlige yetmez

  • FATİH ŞİMŞEK

   Silinmez Ay hesabı baz alınıyor

   • Fatih simsek birsey sorucam 2020 mart aginda kisa issizlik odenegi icin 2017 senesi baz alınmayacak mı yada nasil olacak 2017 de 257 var 2018 de 200 var 2019 da 115 var 2020 de 90 var hak edis nedir karsiliyomu acaba

 30. Merhaba
  Toplam 4A prim günüm 2000 üzerinde ancak
  2017 yılında bir iş kazası geçirdim ve buna istinaden 1.5yıl
  İş göremezlik raporum oldu. 2018 Haziran ayında iş başı yaparak çalışmaya tekrardan başladım ve 2019 da 298
  2018 de 183 2017 de ise 82 gün prim ödedim. Bu ay işsizlik maaşı için başvuru yaptım ve 600günlük şartı taşımamış olduğum gerekçesi ile red aldım.
  Yapabileceğim bir şey var mı ?

 31. Merhaba
  Ben işverene işe iade davası açtım ve davayı kazandım tüm ödemelerimi aldım ve 4 ay sigorta yapıldı ancak henüz sistemde gözükmüyor. İşlerinde toplamda 8 ay 2 gün çalıştım. Bu durumda 4 aylık yapılacak sigorta ile birlikte o firmada 367 gün çalışmış oluyorum bu durumda geriye dönük işsizlik ödeneği için işkura başvurabilir miyim? Ödeme yapılır mı? Teşekkürler.

 32. Merhaba 26.09.19 tarihinde doğum iznine ayrıldım isyerim kapandığı için raporumun dolduğu tarihte yani 18.01.20 tarihinde çıkışım yapılacak işsizlik maaşına basvursam e devlette gözüken Son 4 ay ödemesi baz alınacak fakat raporlu olduğum için 0 gözüküyor bu nasıl hesaplanır sizce

 33. 561 gunum var 3 yıl olarak isizlik maaasi alirmiyim

 34. 2017 işe başlama tarihiniz 2020 de 600 günü doldurduğunuz andan itibaren işsizlik ücretine tabii sayılırsınız anladığım kadarıyla yani bulunduğunuz yılı2020 saymadan geriye dönük yıldaki primlerinizi topluyorsunuz 600 gün tamamsa maaşı alabiliyorsunuz bu süreyi 2 yıldada yapsanız alıyorsunuz sanırım 🤔

  • Samet kardeş son 36 ayımı sayıyoruz yoksa yıl olarakmı hesaplıyoruz 2020 başlarında sayılırız 600 günümü doldurmuyorum o yüzden

 35. 08.05.2017 tarihinde işe girdim. 04.04.2019 tarihinde ücretli doğum iznine çıktım. 25.07.2019 tarihinden 02.01.2020 tarihine kadar ücretsiz doğum izni kullandım. Halen çalışmaktayım. Son 3 yıl prim gününe bakıldığı için benim toplamda 809 gün primim yatmış bulunuyor. Ücretli izin primi neden sıfır prim yatıyor. Bu şekilde olduğunda 6 ay işsizlik maaşı alacağım. ücretli izni sgk sonradan kendisi ekliyor mu? O zaman 8 ay işsizlik maaşı alacağım. Bir de örneğin bu ay beni işten çıkardıklarında ücretsiz iznin başındaki son 120 güne bakacaklar değil mi? Bu konuda beni bilgilendirebilir misiniz?

 36. merhabalar

  nisan 2017 baz almak şartı ile

  nisan 2020 pirim yattıp çıkış aldığımda

  son 3 yılda 600 gün son 4 ay kesintisiz sigorta şartına uyuyorum

  sizce işsizlik maaşı hakedermiyim.

  YOKSA 3 YIL DÖNECEK VE BÜTÜN PİRİMLERİM ÇÖPMÜ OLACAK

  • ifirmalar devletten yardim talebinde bulundugu icin suan cikarim yapamiyorlar bende ayrilmak istiyorum cikarin beni dedim issizlik maasi icin ancak bana verilen cevap su oldu devletten yardim basvurumuz var seni kesinlikle cikartamam istersen kendin cikabilirsin dedi. buda benim issizlik hakkimi cope atmam demek oldu.

 37. merhaba, eylül 2015ten beri aynı firmada çalışmaktayım. bu ay 14 gün raporum bulunmakta bu durumda “İşten ayrılmadan önceki son 120 gün (4 ay) süresince kesintisiz olarak sigortası ödenmiş olmak,” şartını sağlamadığım için 4 ay içinde ayrılmış olsam işsizlik ödeneği alamaz mıyım?

 38. 3 yıl içinde 600 gün sigorta gerekçeli ve 4 ay bir yerde kesintisiz çalışmış olman gerekiyor deniliyor bu 3 yıl 36 olarakmı hesaplamak gerek yolsa yıl olarak mı hesaplamak gerek bilgi verirmişsiniz 2020 4 ayındayız işsizlik maaşı kaybım var

 39. Son 3 yıl hesaplanırken 2020 dahil ediliyormu yoksa önceki üç yıl mı 2020 dahil edilince 388 edilmezse (2019/2018/2017) 458 yapıyor

 40. Merhaba benim 10 yildir sgk pirimim yatiyor is yerim kapandi issizlik maasina basvurdum ne kadar ucret alabilirim…

 41. Serhat Akbulut

  Merhaba
  Toplam 5200 günüm var, 2 ay önce iş değiştirdim , iki iş arasında 3 günlük boşluk mevcut , işsizlik maaşı na hak YardımlarınıZı rica ederim

 42. Merhaba ben en son 2004 de tazminat alarak işyerin den ayrıldım işsizlik ödeneyini almadım hakkım hala saklımıdır alma şansım olurmu?2004 ‘ten sonra çalışmadım başka bir yerde teşşekkür ederim.

 43. Merhaba ben 30 gün (vardiyalı) olarak çalışıyorum işerim beni Nisan mayıs aylarında 15 gün çalışıyor göstermiş sgk da bu şekilde bildirmiş işkurdan bana yatan bir para var ve maaş olarakta eksik aldım şimdi mayıs ayında yani bu ayın 12 de iş kazası geçirdim şimdi durum nedir ve ben yasal hak olarak ne gibi bir durumdayım yada ne yapmam gerek 170 aradım sadece şikayet oluşturuldu işkurda da muhatap yok

 44. Merhaba bu son 3 yıl içinde bulunduğumuz 2020 yılda dahilmi yani 2017 yılındamı hesaplanır yoksa 2018 mi

 45. merhaabalar 600 ğün den 5 gün eksik günüm var nasıl işsizlik alabilir heray attıkca aynı oran 1 yıl için boşluk var ay gecsede 600 olmuyor işsizlik alabilirmiyim

 46. merhabalar işsizlik maaşı almak istiyorum iş veren çıkış vericek toplu ama benim 2020 yılında boşlugum oldugu için hep 5 gün eksik olyor her ay dolmuyor nasıl işsizlik alabilirim acaba

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir