Saatlik Ücret Nasıl Hesaplanmalıdır?
Saatlik Ücret Nasıl Hesaplanmalıdır?

Saatlik Ücret Nasıl Hesaplanmalıdır?

Ekonomik yönden ücret, üretimde kullanılan bedensel ve düşünsel insan gücünün karşılığı ve emeği üretimde kullanabilmek için ödenen bir bedel olarak tanımlanmaktadır. Anayasa’mızın 55. maddesine göre; “Ücret emeğin karşılığıdır. Devlet, çalışanların yaptıkları ise uygun adaletli bir ücret elde etmeleri ve diğer sosyal yardımlardan yararlanmaları için gerekli tedbirleri alır”  denmiştir.

Ödenme Koşullarına Göre Ücret Çeşitleri

Ücret, işçi ile işveren arasında yapılan iş sözleşmesi ile belirlenmekte olup, ödenecek ücretin türü 4857 sayılı İş Kanunu’nun 49. maddesinde açıkça ifade edildiği üzere zamana, parça başına, akort, götürü ve yüzdelere göre ücret olarak ödenebilmektedir. Yazımızda, oldukça karmaşık hesaplama olarak görünen saatlik ücretle ilgili bilgi vermeye çalışacağız.

Saatlik Ücret

Çalışanların fiili olarak çalışmış oldukları her saat başına belirtilen saatlik ücretin çarpımı ile ödenmektedir. Ücret dönemi içerisinde çalışmış olduğu toplam saatin belirlenen saat ücreti çarpımı ile hesaplanmaktadır.

 Saatlik Ücretinin Hesaplanması

Kural olarak hesaplamalar brüt ücret üzerinden yapılır.

Ücret aylık olarak belirlenmesi halinde günlük ücret, aylık ücretin 30’a bölünerek bulunur.

İşçinin aylık ücreti 30’a bölünür. Çıkan rakam 7,5’a bölünür. Sonuç işçinin bir saatlik ücretidir.

Örneğin 3.000 TL maaşla çalışan işçinin saatlik ücreti 3.000/30/7,5=13,33 TL’dir.

Özetle; İşçinin aylık ücreti 225’e bölünür. İşçinin saatlik ücreti bulunmuş olur.

Örnek: 3.000/225=13,33

Fazla çalışma iş kanununa göre, işçinin haftalık 45 saatin üzerinde çalışılması halinde yapılan her bir saatlik fazla mesai için 1,5 saatlik ücret tutarında fazla mesai ödenmesi gerekir.

Fazla mesai ücretini hesaplamak için ücretin 225’e bölünüp çıkan sonuç 1,5 ile çarpılarak 1 saatlik ücreti tutarında fazla mesai karşılığı bulunabilir.

Saatlik ücretle çalışanlarda genel tatil ve hafta tatili günü ücretinin hesaplanması

4857 sayılı İş Kanunu’nun 49.maddesinde Ücret Şekillerine Göre Tatil Ücreti başlığında İşçinin tatil günü ücreti çalıştığı günlere göre bir güne düşen ücretidir denir ve saat ücreti ile çalışan işçilerin tatil günü ücreti saat ücretinin yedi buçuk katıdır hükmü yer alır.

Yani saat ücreti üzerinden çalışanlar genel tatil ve hafta tatili günü ücretlerini, brüt birim saat ücretinin 7,5 katıdır.

Haftalık çalışma saatinin 40-45 saat çalışılması hesaplamayı değiştirmemektedir.

4857 sayılı Kanun’un 46. maddesinin 2. fıkrasındaki; “Çalışılmayan hafta tatili günü için işveren tarafından bir iş karşılığı olmaksızın o günün ücreti tam olarak ödenir.” hükmü ile aynı Kanun’un 49.maddesindeki, “Saat ücreti ile çalışan işçilerin tatil günü ücreti saat ücretinin yedibuçuk katıdır.” düzenlemesi dikkate alındığında, hafta tatili ve Genel Tatil günü için işçilere 7,5 saatlik ücret ödemesinin yapılması gerekmektedir.

İşveren tarafından çalışılmayan hafta tatili günü ücreti bir iş karşılığı olmaksızın o günün ücreti tam olarak ödenir.45 saatlik çalışma süresini hafta tatili öncesinde 6 gün içinde tamamlanmasında veya 45 saatlik çalışmayı haftanın 5 gününde 9 saat çalışarak tamamlanması halinde 7.  günde 24 saatten az olmamak kaydıyla hafta tatili verilmelidir.

Çalışanların cumartesi günü çalışılması gereken 7,5 saatlik çalışma süresi hafta içi 5 gün içinde 9 saat çalışarak tamamlamaları durumunda hafta içi 5 gün içinde yapılan 7,5 saatlik ek çalışmaya karşılık cumartesi günü ücretli hafta tatili yapabilir.(7,5+1,5=9*5=45 saat)

Haftada 45 saat çalışan işçi için;

Ay içinde 4 gün hafta tatili (Pazar) varsa 26*7,5=195 saatlik ücret + 4*7,5=30 saatlik tatili karşılığı olmak üzere toplam 195+30=225 saatlik ücret ödenmelidir.

31 çeken aylarda haftada 45 saat çalışan işçi için;

Ay içinde 5 gün hafta tatili (Pazar) varsa 26*7,5=195 saatlik ücret + 5*7,5=37,5 saatlik tatili karşılığı olmak üzere toplam 195+37,5=232,5 saatlik ücret ödenmelidir.

Saatlik ücret ile çalışanlarda fazla mesai hesaplaması

Saat ücreti ile çalışanların fazla mesai hesaplaması, hizmet sözleşmeleri ile belirlenen brüt saatlik ücretleri esas alınır.

Saatlik çalışanların fazla mesai ücretinin hesaplanmasında haftada 45 saat ya da 40 saat çalışılmasının bir önemi bulunmamaktadır.

Fazla mesai işçinin haftalık 45 saatlik çalışma süresinin aşıldığı süredir. İşçinin fazla çalışması zamlı olarak ödenmesi gerekir. Zamlı ücret yapılan her bir saatlik fazla çalışmaya karşılık 1,5 saat yani %50 zamlı ücret alınmasıdır. Bu oran  %50 İş Kanunun öngördüğü alt sınırdır.

İşveren isterse daha fazlasını %100 zamlı olarak da ödeme yapabilir.

Fazla mesai hesaplanırken ilk önce işçinin bir saatlik ücreti bulunmalıdır.

Hesaplama formülü

Fazla mesai süresi X saatlik ücret X 1,5 veya fazlası

Örneğin; Hafta sonu 20 saat fazla mesai yapan işçinin maaşı 3.400 TL olsun

3400/225=15.11 TL saatlik ücreti

Fazla mesai ücreti= 20*15,11*1,5=453,30 TL

Haftalık çalışma süresi ne kadardır

İş Kanunu işçinin çalışma süresini temel olarak haftalık olarak belirlemiştir. Taraflarca daha azı belirlenebilir. İş Kanununa göre işçinin haftalık çalışma süresi 45 saattir. Bu yöntemde çalışanın hafta tatilini hak edebilmesi için haftalık çalışması zorunlu olan 45 saati tamamlamış olması gerekmektedir. İşveren bu süreyi günlük 11 saat aşmamak kaydıyla, haftanın dilediği günlerine dağıtılabilir.

Yine kanunda işçiye haftada en az 24 saat kesintisiz hafta tatili verilmesi gerektiği, aksi kararlaştırılmamışsa bu süre işyerinde haftanın çalışılan günlerine eşit olarak bölünerek uygulanması gerektiği belirtilmiştir.

Saatlik ücretle çalışanların prim günleri nasıl hesaplanır?

Saatlik ücretle çalışan sigortalıların prim günleri çalıştıkları saatlerin güne çevrilmesi yolu ile belirlenmektedir.

Ay içinde çalıştığı toplam saat, iş kanunu gereğince günlük çalışma süresi olarak uygulanan 7,5’a bölünerek bildirilecek prim günü sayısı bulunur. Bu işlem sırasında kesirli çıkan sayılar yukarı yuvarlanmaktadır.

Örneğin, ay içinde 155 saat çalışmış olan bir sigortalı için “155/7,5= 20,66667

21 gün üzerinden sigorta primi ödenmelidir

 

Hakkında Datassist Mevzuat Kulübü

Göz atın

Saatlik Ücretle Çalışan Sigortalıların Prim Günleri Nasıl Bildirilmelidir?

5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu gereği herhangi bir ay içerisinde eksiksiz …

44 yorum

 1. Merhaba,

  Aşağıdaki örnek “fazla mesai nasıl hesaplanır?” sizin daha once yayınladığınız bir makaleden. Benim sorum haftalık 45 satin altında çalışan kişilerin saatlik ücreti bulunurken 225’e değil de aşağıdaki örnek gibi mi hesaplanmalı? 2. sorum ise; normalde Haftalık 40 saat çalışan bir kişi bir hafta 48 saat çalıştıysa 45 saatten sonrası fazla mesai olarak hesaplanırken de haftalık 40 saat çalışmasına gore hesaplanan saat başı ücreti mi baz alınır yoksa aylık ücreti 225’e mi bölünür hep??

  Örneğin, haftada 40 saat çalışılan bir işyerinde bir hafta 43 saat çalışmış olan 3.000 TL ücretli işçinin fazla sürelerle çalışma ücretini hesaplamak için önce kişinin saatlik ücretini bulup %25 zamlı hesaplayarak fazladan çalıştığı süre ile çarparız.

  Burada saatlik ücret bulunurken, haftalık 45 saat çalışan kişilerde olduğu gibi 225 saate değil daha farklı bir saate bölmek gerekir. İşçi, iş sözleşmesi yapılırken ücretini, haftalık 40 saat çalışma karşılığında anlaşmış. İş Kanunu’na göre kişi 6 iş günü çalışarak hafta tatilini hak eder. Haftada 5 gün de çalışsa 6 gün çalışmış gibi saatlik ücreti hesaplanır.

  Buradan hareketle, haftalık çalışma süresinden kişinin saatlik ücretini buluruz. Kişinin bir aylık kazancının saatlik tutarını bulmak için 1 aylık çalışmanın saatlik değerini ifade eden saate bölmemiz gerekir.

  Günlük Çalışma Saati = Haftalık Çalışma 40 saat / 6 gün = 6,667 Saat

  1 Aylık Çalışma Saati = 6,667 * 30 gün = 200 Saat

  Saatlik Ücret = 3.000 / 200 = 15 TL

  Fazla Süreli Çalışma için ücretin % 25 zamlı halini bulmamız gerekir. Bunun içinde 1,25 ile çarpıyoruz.

  %25 Zamlı Ücret = 15 *1,25 = 18,75 TL

  Fazla Süreli Çalışma Ücretini bulmak için 40 saati aşan ama 45 saatin altında kalan saatleri %25 zamlı hesaplıyoruz.

  43 – 40 = 3 saat

  3 saat * 18,75 TL=56,25 TL

 2. asgari ücretli için
  4 hafta 500tl
  1 hafta pas
  4 hafta 500 tl
  1 hafta pas
  sizce bu ödeme sistemi doğru mu?
  haftalık ücret alan birisinin maaş alımı nasıl olmalı?

 3. Benim sorumda saatlik ücret ödeyen bir işletme de 28 çeken şubat ayında maaş asgari ücret in altında kaldığında ne yapacak?

 4. Merhabalar.İsyerinden 1.ci dereceden yakınım olmayan tanıdık için 1 gün izin almıştım.Maaşımdan 160 tl gibi bi ücret kesmişler.Özel okulda öğretmenim.Ayrıca o gün girmedigim dersler icin telafi etmem istendi ve telafi ettim.Ne yapmam gerekiyor.

  • BİRİNCİ DERECE YAKINIZ OLMAYAN KİŞİ İÇİN ALINAN İZİN ÜCRETSİZ İZİN SAYILIR.(BİRİNCİ DERECE YAKININIZ OLSA BİLE GEÇERLİ MAZERET OLMALI ÖLÜM EVLENME GİBİ)AKSİ HALDE MAZERETSİZ İZİN OLUR YANİ ÜCRETSİZ İZİN PARA KESTİLERSE SİZDE TELAFİ ETTİNİZDE TELAFİ DERS KADAR ÜCRET TELAFİ EDİLEN AYDAKİ BODROYA İLAVE OLMASI LAZIM.

 5. Merhaba,
  Haftanin ilk gununun pazertesi oldugunu yazan bi kanun varmidir.calistigim şirket 6 gun 45 saat sekille calisiliyor.ilk gun cmt, pazar tatil, pazt,sali carsamba,perşembe ve cuma calisilmasini istiyor.yine cmt de calisilirsa mesai ye mi.girer.pzt.nin haftanin ilk gunu olduguna dair is kanunda bir madde varmidir.bulamadim.teşekkürler.

  • CUMARTESİ PAZAR TATİL DİYE YAZMIŞSINIZ GERİYE BEŞ GÜN KALIR SİZ 6 GÜN ÇALIŞILIYOR DEMİŞSİNİZ. BURDA BİR ÇELİŞKİ VAR.İŞ KANUNUNA GÖRE HAFTALIK ÇALIŞMA SAATİ 45 SAAT. İSTERSENİZ BUNU 6 GÜNE YAYIN (PAZAR TATİL OLCAK ŞEKİLDE) İSTERSENİZ BEŞ İŞ GÜNÜNE YAYIN TERCİH İŞVERENDE HAFTALIK 45 SAATİ GEÇEN ÇALIŞMALAR MESAİ YE TABİ. PAZARTESİ HAFTA BAŞI DİYE BİR ŞEY YOK.

 6. Tam sigortalı işe girdim ama 1050 tl maaş dendi böyle bir hakları var mı günde 8 saat çalışcam kanun ne diyor bilen var mı?

 7. Saatlik Çalışma hakkında konu ya başlıyorsunuz fazla mesai ile konuyu tamamlıyorsunuz… Bütün Forum siteleri böyle.Normal çalışma saatleri hakkında hesaplama ile iligli bilgi verebilen yok maalesef.. DEvirli sayı çıktığında prim ödeme gün sayısı yukarı yuvarlanır .Peki Brüt ücret kısmı ne olur.. Yani işçinin hak edişi..Onuda yuvarlıyormuyuz.. Örneğin Saatliği 14 Tl Olan işçi 10 Saat çalıştığında 2 güne yuvarlanıyor (SGK )Ancak Brüt hak edişi günlük asgari ücretin altında kalıyor Bu kanunen normalmi..Bunuda yuvarlıyacaksak saatlik sözleşmeler aslında anlamsızlaşmıyomu ?

  • nuray kılıc

   çok doğru yorumlamışsınız? Sizin sorunuz benim de sorum ancak, bir cevabını göremedim.

  • Selim Özyazgan

   Sayın Öner BAL,

   Haftada 30 saat ve altında kalan çalışmalarda, kısmi süreli çalışmadan bahsedilir. Bordro üzerinde çalışanın aylık ücreti hesaplanırken, aylık çalışma saatleri toplamının saatlik brüt ücret ile çarpılması sonucu bulunan rakam, çalışanın aylık brüt kazancını teşkil eder. Bu rakam bir yere yuvarlanmaz, zira hak edişi bundan ibarettir. “Brüt hak edişi, günlük asgari ücretin altında kalıyor” dediğinize bakılırsa, sanırım mesela günde 2 saat çalışan birisinin günlük brüt hak edişinin günlük asgari brüt ücretin (yani 7,5 saatlik ücretin) altında kalıyor olmasından bahsediyorsunuz. Kast ettiğiniz buysa böyle bir şeyin akla mantığa uyar bir tarafı yoktur. Burada, brüt asgari ücretin altında kalmamaktan anlaşılması gereken, 2 saatlik brüt asgari ücretin altında kalmamak şeklindedir.

   Ama eğer diyorsanız ki, ayda 10 saatlik çalışmada aylık SSK prim gün sayısı 10 / 7,5 = 1,33 yaptığı halde madem 2 ‘ye yuvarlanıyor, 10 saatlik çalışmanın ücreti de 2 günlük ücrete yuvarlansın diyorsanız, burada beklentiniz asgari ücretin altında kalmaktan kaynaklanmıyor, olayı kendinize yontmaktan kaynaklanıyor. Çünkü zaten 10 saatlik çalışmanın brüt ücreti, brüt asgari ücretin altında değil brüt asgari ücretin 225 ‘e bölünmesiyle bulunan brüt saat ücreti üzerinden hesaplanmaktadır. Ama şunu da söyleyeyim ki bazı muhasebeciler, Aylık SSK Prim Matrahı ile Aylık Gelir Matrahını eşitleyerek, geliri de üste yuvarlamakta, sizin 10 saat dediğiniz çalışmanın ücretini 15 saate çıkarmaktadırlar.

   Saygılar sunarım.

 8. Ne değişçek ülkede adaletmi var işçiye karşı

 9. Sabah 8 Akşam 6 saatleri arasında haftanın 5 günü çalışıyoruz yemek molası yarım saat ekleniyor ve iki adet 15 dakikalık mola veriyoruz Bir saat mola veriyoruz Normal mi

  • Evet Doğru ..Haftalık 45 saati dolduruyorlar kanuna göre.Yemek ve ara dinlenmeler 45 saatin dışında hesaplanıyor.

   • Merhaba çok güzel açıklamışsınız.benim de bu şekilde yardıma çok ihtiyacım var.günlük 11 saat çalışıyorum cumartesi dahil.aylık fazla mesaim kaç saat olur

 10. Gözde Akgün

  Merhabalar
  Aylık 250 saatin üzerinde çalışıyorum ve bize 225 saatin üstünü mesai olarak yatırıyorlar.
  Aylık çalışma süremizin 225 olduğunu söylüyorlar.
  Ssk ya yatan gün üzerinden hesaplıyorlar.
  Desteğinizi rica ediyorum.
  Bu olay yasal mıdır.

  • Selim Özyazgan

   Aylık 225 saatlik ücretin içerisinde, çalışılmadığı halde çalışılmış gibi ücreti ödenen, genellikle 4 günlük hafta tatili ücreti de vardır. 4 hafta tatili süresi (4 x 7,5 = 30 saat), 225 saatlik süreden düşüldüğünde, kalan süre aylık fiili çalışma süresini verir.

   Aylık fiili çalışma süresi = 225 – 30 = 195 saat

   Eğer fiili çalışma süreniz 195 yerine 225 saati aştığında size fazla mesai ücreti ödeniyorsa, bu tamamen yanlıştır ve 30 saatlik fazla mesai ücretiniz ödenmiyor demektir.

   Aylık 250 saatin üzerinde çalışıyorum dediğinize göre, eğer bu süre fiilen çalıştığınız süre ise, ayda en az 55 saatlik bir fazla çalışmanız var demektir ve anladığım kadarıyla size sadece 25 saatlik bir bölümü ödenmektedir. Hal böyle ise büyük bir haksızlıkla karşı karşıyasınız demektir.

   2019 yılı asgari ücret rakamlarına göre, bekar ve çocuksuz bir çalışanın net asgari ücret tutarı 2.020,91 TL olup, saatlik net ücreti 8,98 TL’dir. Sizi de bekar ve çocuksuz farz edersek,

   Saatlik fazla mesai ücreti = 8,98 x 1,5 = 13,47 TL’dir

   Fiilen çalıştığınız sürelerin toplamı 250 saat ise, fazla mesai yaptığınız süre 55 saat olacağından:

   Almanız gereken fazla mesai ücreti = 55 saat X 13,47 TL = 740,85 TL (net) olması gerekir.
   Toplam net ücretinizin de 2.020,91 + 740,85 = 2.761,76 TL olması gerekir. (Ekim 2019 ‘da)

   Fiili çalışma sürenizin sadece 225 saati aşan kısmına fazla mesai ücreti ödedilerse, size:

   25 X 13,47 = 336,75 TL fazla mesai ücretiyle birlikte toplam 2.357,66 TL net aylık ücret ödenmiştir.
   Bu durumda da aylık net 404,10 TL eksik ödeme yapılmış demektir.

   UMARIM YARARLI OLMUŞTUR.

   • Merhaba çok güzel açıklamışsınız.benim de bu şekilde yardıma çok ihtiyacım var.günlük 11 saat çalışıyorum cumartesi dahil.aylık fazla mesaim kaç saat olur

 11. Asgari ücret fazla mesaileri brütten mi hesaplanıyor netten mi kanunen nedir birde kanun maddelerini yazarsanız sevinirim

 12. 225 saat saçmalığını çok güzel yutturuyorlar kimsede gıkını çıkaramıyor malesef.. ben 3250 tl maaş alan bir işçiyim haftada 5 gün 10 saat çalışıyorum 1 saat molalar düşülünce 9 saat haftada 45 saat ten 4 hafta sonucu 180 saat aktif çalışıyorum haliyle normal çalıştığım her saatin karşılığı 18 tl iken fazla mesai yaptığımda bu hesapla saatlik 21.5 tl alıyorum bu da 1.19 luk bir artış yapıyor yani mesaide 1.50 alınır lafı koca bir yalandan ibaret 225 saat hesabıyla işçinin çalışmadığı saatler de sanki çalışılıyormuş gibi hesaplanarak işçiler kandırılıyor…

  • Selim Özyazgan

   Özgür kardeşimizin nasıl yanıldığını ve hesabının nasıl yanlış olduğunu izah etmek istiyorum:

   Olayı 1 ay bazında ve 1 ayı da dört hafta olarak (yani 28 gün olarak) yorumlayarak,

   4 x 45 =180 saat eder,

   Öyleyse aylık kazancımızı 225 ‘e değil 180 ‘e bölmemiz lazım diyerek:

   3.250 / 180 = ~ 18 TL saatlik ücret hesaplamış…

   OYSA 1 AY 28 GÜN DEĞİLDİR.
   HAFTADA 5 GÜN ÇALIŞILDIĞINDA AYDA ÇALIŞILAN GÜN SAYISI DA 20 GÜN DEĞİLDİR..

   Sadece Şubat ayında, bir de Cumartesi ile başlayıp Pazar ile biten (yani tam olarak 5 hafta sonu içeren) nadir aylarda 20 gündür, diğer aylarda ise 30 gün çekenlerde 22 gün, 31 gün çekenlerde 23 gündür.

   SON OLARAK DA..
   AYLIK ÜCRET SADECE ÇALIŞILAN GÜNLER İÇİN DEĞİLDİR, HAFTA TATİLİ ÜCRETLERİNİ DE KAPSAR.

   Özgür arkadaş, 22 çalışma günü bulunan bir ay için bu hesabı yapsaydı hesabın şöyle olması gerekirdi:

   Aylık çalışma saati = 22 x 9 = 198 saat
   Hafta tatili saatleri = 4 x 7,5 = 30 saat (ücretin içinde bu da bulunmaktadır)
   Ücret Ödenen Saat Toplamı = 228 saat (Aylık)

   Böylece, Özgür arkadaşımız, aylık ücreti olan 3.250 TL ‘yi bu rakama bölmeliydi ki, o zaman saat ücreti, 225 ‘e bölünmesiyle bulunacak rakamdan daha düşük olacaktı.

   ANLAŞILMASI BAKIMINDAN BİR DE ŞÖYLE HESAP EDELİM:
   (Yıl bazında çalışılan ve çalışılmış gibi ücreti ödenen hafta tatillerinin saat olarak toplamını hesaplayıp sonra da bulduğumuz rakamı 12 ‘ye böleceğiz ve böylece “Aylık Çalışma Saati” ni bulacağız)

   İster haftada 5 gün 9 ‘ar saat çalışmış olalım, ister 6 gün 7,5 saat çalışmış olalım,

   Haftalık çalışma süresi : 45 saat
   Hafta tatili (saat olarak) : 7,5 saat
   1 yıldaki hafta sayısı : 52

   Şimdi Hesaplayalım:

   Yıllık çalışma süreleri toplamı = 52 x 45 = 2.340 saat
   Hafta tatilleri süreleri toplamı = 52 x 7,5 = 390 saat
   Ücretlendirilen süreler toplamı = 2.340 + 390 = 2.730 saat (yıllık)

   Ücretlendirilen bu 2.730 saatlik yıllık süre 12 aya bölünürse,

   Aylık çalışma saati = 227,5 saat (çalışılmadığı halde çalıştı sayılan hafta tatili günleri dahil)

   olarak bulunur. Anlaşılacağı üzere, aylık gelir 227,5 saate bölündüğünde, 225 ‘e bölünmesinden daha küçük bir saat ücreti elde edilecektir.

   Peki aylık 225 saat rakamına nasıl ulaşılmaktadır. Onu da açıklayalım:

   Yukarıda yıllık çalışma süreleri toplamı olarak hesapladığımız 2.340 saati önce 12 aya bölüp, sonrada üzerine 4 hafta tatili ücreti olarak 4 x 7,5 = 30 saati ekleyerek…

   2.340 /12 = 195 saat
   4 x 7,5 = 30 saat
   TOPLAM = 225 saat

   Umarım konu aydınlanmıştır.

   SAYGILARIMLA…

 13. Merhabalar, hafta içi saat 09:00 başlangıç öğlen 1 saat mola ve aralarda 15 er dakikalık 2 molamız var çıkış saatimiz 18:30 cumartesi pazar tatil haftalık saatimizi doldurmuş oluyormuyuz teşekkürler

 14. Kenan Akdoğan

  Merhaba,
  Aralik ayinda 225 saatlik kazanc karşılığında 3500 tl yani anlaştığım net maaş yazıyordu bordroda artı agi ekleniyordu.Ocak ayında o 225 saatlik bildirimde 4350 tl yazıyor benim hesabıma göre 850 tl zam almış oluyorum fakat şirket verecek olduğu agi yide 331 tlyide oraya eklediğini söylüyor yani 4019+331=4350 oldu diyor.bunu sgk ya bildirdiği pirim bedeli yalanlıyor zaten ama ben genede sormak istiyorum

 15. Merhabalar,
  İşçinin günde 3,5 çalışma sözleşmesi vardı. Fakat ben günlük 7,5 saatten gösterip beyan ettim .Sonuçta maaşı gerçeğinden fazla oldu. Ek yapsam ne gibi sonuçlar olur? SGK primi düşecek.:-\ Yardımlarınız için şimdiden teşekkürler.

  • Selim Özyazgan

   Merve hanım;

   Bazı bilgiler eksik görünüyor. Ama yine de cevaplamaya çalışayım:

   Bir defa, günlük 3,5 saatlik iş sözleşmenizin haftada kaç gün olduğunu belirtmemişsiniz. 5 gün mü yoksa 6 gün mü bilmiyorum.

   Eğer haftalık çalışma gün sayısı 5 ise haftada 17,5 saat, eğer 6 ise haftada 21 saat çalıştırıyorsunuz demektir. Her iki halde de haftada 30 saatin altında çalıştırdığınız için KISMİ SÜRELİ çalışmaya girer. Kısmi süreli çalışmada ise “Hafta Tatili” hak edişi yoktur. Ücretin hesaplanmasında sadece çalıştığı saatlerin toplamı dikkate alınır.

   Buna göre, haftada 5 gün de 6 gün de çalıştırsanız SSK ‘ya bildireceğiniz Prim Gün Sayısı 3 ‘tür.

   Prim Gün Sayısı (1) = 17,5 / 7,5 = 2,33 => 3 gün (Daima kesirler üste yuvarlanır)
   Prim Gün Sayısı (2) = 21 / 7,5 = 2,80 => 3 gün

   Ancak bu tarz bir Prim Gün Sayısının bildirilebilmesi için, işçinin işe giriş bildirgesinde 30 saatin altında çalıştığının belirtilmiş olması gereklidir. (Muhasebecinize sorunuz)

   Bu şekilde çalışan bir işçinin aylık ücreti ise, 3,5 saatten ayda kaç gün çalışıyorsa, aylık çalışma saat toplamı ile brüt saat ücretinin çarpımı sonucu bulunacak rakam üzerinden hesaplanır. (Saat ücreti, brüt asgari ücretin 225’e bölünmesi ile bulunur). Bu kısmını muhasebeciniz hesaplayacaktır.

   Siz, çalışmayı günlük 3,5 saat yerine 7,5 saatten gösterdiğinizi yazmışsınız. Bu durumda, 5 gün de çalıştırsanız, 6 gün de çalıştırsanız bu çalışma şekli KISMİ SÜRELİ çalışmaya girmez, TAM ZAMANLI çalışmaya girer. Ayda 4 gün de hafta tatili ücreti devreye girer.

   Diyelim 5 gün 7,5 saatten gösterdiniz. Bu durumda haftanın çalışılan gün sayısı, ayın gün sayısına ve hafta sonu günlerinin dağılımına göre 21, 22 ya da 23 gün olabilir. Biz ortalamadan gidelim ve 22 gün diyelim. 4 gün de hafta tatili, eder 26 gün. Bu durumda SGK ‘ya bildireceğiniz gün sayısı 26 gündür. Eksik gün bildirimi 4 gündür. Eksik bildirim nedeni olarak da yaptığınız sözleşmede Cumartesi günleri çalışılmadığını belirtmiş olmanız gösterilecektir (yazılmış farz ediyorum). Aylık ücret ise, keza 26 X 7,5 = 195 saatlik ücret şeklinde hesaplanacaktır.

   Eğer 6 gün 7,5 saat çalışıldı gösteriyorsanız, bu durumda TAM ZAMANLI ve eksik günü bulunmayan bir sözleşmeniz var demektir. Böyle bir durumda SSK Prim Gün Sayısı 30 gün, Aylık ücret de asgari ücret kadar olacaktır.

   UMARIM FARKLARI ANLATABİLMİŞİMDİR.
   UMARIM SORUNUZUN CEVABINI BULABİLMİŞSİNİZDİR.

 16. Selim Özyazgan

  Özgür arkadaşımız demiş ki:
  “225 saat saçmalığını çok güzel yutturuyorlar kimsede gıkını çıkaramıyor malesef.. ben 3250 tl maaş alan bir işçiyim haftada 5 gün 10 saat çalışıyorum 1 saat molalar düşülünce 9 saat haftada 45 saat ten 4 hafta sonucu 180 saat aktif çalışıyorum haliyle normal çalıştığım her saatin karşılığı 18 tl iken fazla mesai yaptığımda bu hesapla saatlik 21.5 tl alıyorum bu da 1.19 luk bir artış yapıyor yani mesaide 1.50 alınır lafı koca bir yalandan ibaret 225 saat hesabıyla işçinin çalışmadığı saatler de sanki çalışılıyormuş gibi hesaplanarak işçiler kandırılıyor…”

  Özgür kardeşimizin nasıl yanıldığını ve hesabının nasıl yanlış olduğunu izah etmek istiyorum:

  Olayı 1 ay bazında ve 1 ayı da dört hafta olarak (yani 28 gün olarak) yorumlayarak,

  4 x 45 =180 saat eder,

  Öyleyse aylık kazancımızı 225 ‘e değil 180 ‘e bölmemiz lazım diyerek:

  3.250 / 180 = ~ 18 TL saatlik ücret hesaplamış…

  OYSA 1 AY 28 GÜN DEĞİLDİR.
  HAFTADA 5 GÜN ÇALIŞILDIĞINDA AYDA ÇALIŞILAN GÜN SAYISI DA 20 GÜN DEĞİLDİR..

  Sadece Şubat ayında, bir de Cumartesi ile başlayıp Pazar ile biten (yani tam olarak 5 hafta sonu içeren) nadir aylarda 20 gündür, diğer aylarda ise 30 gün çekenlerde 22 gün, 31 gün çekenlerde 23 gündür.

  SON OLARAK DA..
  AYLIK ÜCRET SADECE ÇALIŞILAN GÜNLER İÇİN DEĞİLDİR, HAFTA TATİLİ ÜCRETLERİNİ DE KAPSAR.

  Özgür arkadaş, 22 çalışma günü bulunan bir ay için bu hesabı yapsaydı hesabın şöyle olması gerekirdi:

  Aylık çalışma saati = 22 x 9 = 198 saat
  Hafta tatili saatleri = 4 x 7,5 = 30 saat (ücretin içinde bu da bulunmaktadır)
  Ücret Ödenen Saat Toplamı = 228 saat (Aylık)

  Böylece, Özgür arkadaşımız, aylık ücreti olan 3.250 TL ‘yi bu rakama bölmeliydi ki, o zaman saat ücreti, 225 ‘e bölünmesiyle bulunacak rakamdan daha düşük olacaktı.

  ANLAŞILMASI BAKIMINDAN BİR DE ŞÖYLE HESAP EDELİM:
  (Yıl bazında çalışılan ve çalışılmış gibi ücreti ödenen hafta tatillerinin saat olarak toplamını hesaplayıp sonra da bulduğumuz rakamı 12 ‘ye böleceğiz ve böylece “Aylık Çalışma Saati” ni bulacağız)

  İster haftada 5 gün 9 ‘ar saat çalışmış olalım, ister 6 gün 7,5 saat çalışmış olalım,

  Haftalık çalışma süresi : 45 saat
  Hafta tatili (saat olarak) : 7,5 saat
  1 yıldaki hafta sayısı : 52

  Şimdi Hesaplayalım:

  Yıllık çalışma süreleri toplamı = 52 x 45 = 2.340 saat
  Hafta tatilleri süreleri toplamı = 52 x 7,5 = 390 saat
  Ücretlendirilen süreler toplamı = 2.340 + 390 = 2.730 saat (yıllık)

  Ücretlendirilen bu 2.730 saatlik yıllık süre 12 aya bölünürse,

  Aylık çalışma saati = 227,5 saat (çalışılmadığı halde çalıştı sayılan hafta tatili günleri dahil)

  olarak bulunur. Anlaşılacağı üzere, aylık gelir 227,5 saate bölündüğünde, 225 ‘e bölünmesinden daha küçük bir saat ücreti elde edilecektir.

  Peki aylık 225 saat rakamına nasıl ulaşılmaktadır. Onu da açıklayalım:

  Yukarıda yıllık çalışma süreleri toplamı olarak hesapladığımız 2.340 saati önce 12 aya bölüp, sonrada üzerine 4 hafta tatili ücreti olarak 4 x 7,5 = 30 saati ekleyerek…

  2.340 /12 = 195 saat
  4 x 7,5 = 30 saat
  TOPLAM = 225 saat

  Umarım konu aydınlanmıştır.

  SAYGILARIMLA…

  • Selim Özyazgan

   BENCE YUKARIDAKİ YORUMUMU ONAYLAMAYINIZ.
   ÇÜNKÜ CEVAP KISMINDAN OLUŞTURMADIĞIMI FARK ETTİM.
   CEVAP KISMINDAN AYRI BİR YORUM YAPTIM.
   LÜTFEN BUNU DEĞİL DİĞERİNİ ONAYLAYINIZ..

 17. Merhaba haftada;haftaiçi 5 gün 10,5 saat çalışıyorum. Bir saat yemek molası şeklinde. Haftasonu da 5 saat çalışıyorum 1 saat yemek molası şeklinde. Toplam net maaşım herşey içinde 4000 tl yemek ücreti almıyorum. Yemekhanemiz var orda yiyoruz. Benim aldığım maaşı da hesaplar mısınız? Saatlik olarak ve fazla mesai şeklinde bide çalışma şeklim kanunen doğru mu saat bazında. Yorumlarsanız sevinirim

  • İyi günler ben 25 haziran 2021 tarihinde işe başladım sabah 07.00 akşam 19.00 arası çalışıyorum. Öğlen arası 1saat dinlenme.maaşımın da 3250tl olduğunu söylediler Şimdi benim 5 günlük sigortam 596 tl yatırılmış. 15 temmuzda maaşlar veriliyor Bana verilen para 150 tl. Burda kafam karıştı acaba nasıl hesaplanıyor

 18. merhabalar, ben özel bir şirkette özel güvenlik görevlisi olarak çalışmaktayım, maaşım net 3920 tl + agi olarak yatıyor. çalışma düzenimiz 10 gün (08:00-18:30 saatleri arası) gündüz 10 gün (18:30- 08:00 saatleri arası )gece 10 gün de istirahat şeklinde. maaş saat hesaplamamız fazla mesailer için 3920/225*1,5 şeklinde yapılıyor. bir ay öncesine kadar aylık çalışma ssatlerimizi mevcut ayın, resmi tatil (bayram vs.) ve c.tesi -pazar hafta tail günleri çıktıktan sonra kalan haftaiçi günleri 9 saat ile çarparak fazla mesai saatini buluyorduk. yani 10 gündüz 10 gece 9*10+10*13,5 saat 90+135=225 – o ayki haftaiçi varsayalım 22 gün 22*9=198 saat 225-198=27 saat fazla mesai ücreti alıyorduk. son bir ay itibariyle (01/06/2020 ) den itibaren 5188 sayılı özel güvenlik yasası nda belirtilen güvenlik aylık 180 saat çalıştırılır ifadesinden dolayı standart 180 saat den düşülerek hesaplanmaya başlandı. arkadaşlarımla beraber sorumuz ;saat ücretimiz dolayısıyla mesai saat ücretimiz 3920/225*1,5 değilde 3920/180*1,5 olarak ve varsa bayram vs. resmi tatiller de ekstra eklenmeli mi? eklenmeliyse bayram tatlinde çalışan için fazla mesai yüzdesi kanunen minumum ne olmalı , yoksa bu tarz ekstra lar tamamen işverenin inisiyatifne mi bırakılmış şimdiden teşekkür eder iyi çalışmalar dilerim.

 19. Haftalık 45 saat çalışıyor deniliyor ve saatlik ücret 45/7.5 üzerinde maaş hesaplaması yapılıyor ben bir iş yerinde Cumartesi dahil 6 gün 10 saat üzerinde çalışma yapıyorum aldığım maaş asgari ücret ve iş verenin böyle bir sözleşmesi dahi yok buna rağmen bayram günleri Pazar’a geldiği gün dahi tek 7.5 saat üzerinde mesai veriliyor ama iş kanunda 7.5×2.5 katı diiyorsun iş veren buna uymuyor git işine herkeze böyle veriliyor sadece sana özel değil diyor lar

 20. 31 çeken aylarda haftada 45 saat çalışan işçi için;

  Ay içinde 5 gün hafta tatili (Pazar) varsa 26*7,5=195 saatlik ücret + 5*7,5=37,5 saatlik tatili karşılığı olmak üzere toplam 195+37,5=232,5 saatlik ücret ödenmelidir.

  31 çeken bazı ay içinde 4 gün hafta tatili (Pazar) olduğunda nasıl bir hesap yapacağız. Şöylemi; 27*7,5=202,5 saatlik ücret + 4*7,5=30 saatlik tatili karşılığı olmak üzere toplam 202,5+30=232,5 olarak mı hesap yapacağız.

  Bu durumda fazla mesai de 195 değil 202,5 saati aşan durumlarda oluyor. Bunu sormamın sebebi vardiya sistemi ile çalışan güvenlik sektöründe bu hesabı yapıyorlar.

  • Merhaba öğrenciyim bir cafe part tıme çalışıyorum tuvalet bulaşık servis her şey benim üstümde ama saati 8TL ye sigortasız çalışıyorum patronum çok veriyorum piyasaya göre diye övünüyor hesaplarıma göre 2021 itibarı ile saati 12.5 yapıyor çalışma ücreti doğrumu hesaplıyorum lütfen yardımcı olun ona göre işyerleri açılınca geri dönicem.

 21. Merhaba öğrenciyim bir cafe part tıme çalışıyorum tuvalet bulaşık servis her şey benim üstümde ama saati 8TL ye sigortasız çalışıyorum patronum çok veriyorum piyasaya göre diye övünüyor hesaplarıma göre 2021 itibarı ile saati 12.5 yapıyor çalışma ücreti doğrumu hesaplıyorum lütfen yardımcı olun ona göre işyerleri açılınca geri dönicem.

 22. Hafta içi 5 gün 08:00 ile 17:30 arası, hafta sonu yani cumartesi de 08:30 ile 14:00 arası çalışmaktayım. Buna göre aylık mesai alma hakkım var mı ? Bu soruma cevap verecek olan var mı.

 23. günde 9 saat çalışıp cumartesi tatil yapıyorum .
  arkadaşım günde 7,5saat çalışıp cumarteside çalışıyor.
  sonra bana ohh ne güzel cumartesi tatil yapıyorsun diyor ..
  sonra bu arkadaş 5gün boyunca 7,5saat çalışıp üzerine 2,5saat mesai yapıyor.cumartesi ucretsiz izin patlatiyor
  benden yüksek haftalığı oluyor nasıl oluyor
  saat ücretlerimiz 18,76tl

 24. İsmail Tekin

  Merhaba, saat brüt ücretim 24.45 tl ise saat net ücretim nedir, nasıl hesaplarım yardımcı olur musunuz ?

 25. Hayırlı günler kolay gelsin bir işveren olarak çalışmalarımızı 30 gün üzerinden haftanın 5 günü 08:00,18:30 arasında 1.saat 30 dakika dinlenme ve yemek ve çay molaları var. Hafta içi ve cumartesi çaışmaları saat bazında 1.5 katı ile hesaplıyoruz sıkıntı varmı bilmiyorum. 2 gün işe gelmeyen ücretsiz izin kullanan işçinin maaşı neye göre hesaplanır yardımcı olursanız seviniriz teşekkürler

 26. Hafta içi ve cumartesi fazla mesaileri saat bazında 1.5 katı ile hesaplıyoruz

 27. Sabah 8 akşam 7 çalış haftasonu çalış resmî tatil günleri çalış. Bayram çalış. Gece 7 ile sabah 8 arası çalış = bana biri bu şekilde çalışan birisinin maaşını söylesin

 28. Merhabalar, radyoloji teknikeriyim. Saatlik ücretimi 140 saat üzerinden mi hesaplıcam?

 29. mustafa berberci

  kolay gelsin ,işverenim , 9000 tl maaş ödüyorum. 1 hafta içinde 2 gün devamsızlık yaptığım çalışanımdan . 9000/30 *2 =600 kesinti yapıyorum. 1 hafta içinde 2 gün ve ilave 4 saat devamsızlık yapan çalışanımdan saat hesabı üzerinden giderek kesinti yapmak istiyorum .mevzuata bakılınca haftada 45 saatinin doldurmayan çalışana haftasonu tatil ücreti verilmez diye biliyorum. HAK GEÇMEMESİ adına nasıl hesaplma yapmalıyım. çalışmamız 9*5 haftalık 45 saattir. 2 gün ve 4 saat devamsızlık yapan 9000 net maaşlı personel hakedişini merak etmekteyim.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir