SGK ile Anlaşması Olmayan Hastanelerin İşgöremezlik Raporları
SGK ile Anlaşması Olmayan Hastanelerin İşgöremezlik Raporları

SGK ile Anlaşması Olmayan Hastanelerin İşgöremezlik Raporları

Çalışanlar, hastalık durumda aldıkları uzun süreli raporların parasını SGK’dan alabiliyorlar. Günümüzde özel hastanelerin yaygınlaşmasıyla bu hastanelerden alınan raporların ödeneklerinin kurumdan alınıp alınamayacağı konusu tereddüt yaratıyor. SGK ile anlaşmalı sağlık kuruluşları ile ilgili sorun yok. Ancak SGK İle Anlaşması Olmayan Hastanelerin İşgöremezlik Raporları için SGK’dan ödenek nasıl alınabilir, yazımızda bu konuya açıklık getireceğiz.

İşgöremezlik Raporu Nedir?

İşgöremezlik raporları; çalışanlar hastalandıklarında çalışamadıkları süreleri doktor/hastane onaylı olarak işverene belgeyen, aynı zamanda bu süreler için SGK’dan işgöremezlik ödeneği alabildikleri raporlardır.

Ödenek alınabilmesi için raporun süresine ve niteliğine bakılır. Analık işgöremezlik ve İş Kazası işgöremezlik raporları için süreye bakılmadan raporlu olunan her süre için sigortalıya ödenek ödenirken, bunun dışındaki işgöremezliklerde 2 günü aşan süreler için ödenek verilmemektedir.

Raporların üzerinde bazen istirahat raporu, bazen işgöremezlik raporu ifadesi yer almaktadır. İstirahat raporu da, işgöremezlik raporu da aynı anlama gelmektedir.

Emekli çalışanlar İş Kazası ve Analık İşgöremezliği haricindeki raporları için ödenek alamazlar.

Özel Hastane Raporları

Özel hastane, sağlık kuruluşu, özel klinik fark etmeksizin SGK ile anlaşmalı olarak çalışan işyerlerinin verdiği raporlar için sigortalı çalışana SGK tarafından ödenek sağlanmaktadır. Anlaşması olmayan sağlık kuruluşlarından alınan raporlardan ödenek alınabilmesi için raporların anlaşmalı hastanelere onaylatılması gerekiyordu. Bu uzun ve zahmetli işlemden 2014 yılından itibaren vazgeçildi.

2014 yılında “Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” ile raporu anlaşmalı hastaneye onaylatma şartı ortadan kaldırıldı. Şart yeniden düzenlenerek “İstirahat raporlarının sözleşmeli ya da sözleşmesiz sağlık hizmet sunucularında Sağlık Bakanlığınca yetkilendirilen hekimlerce düzenlenmesi şarttır.” şeklinde uygulamaya konuldu. Hastanenin niteliğine göre değil hekime göre raporun ödeneği sağlanacak.

SGK tarafından 13/08/2014 tarihinde yayımlanan 2014/23 sayılı Genelge “Anlaşmasız Sağlık Tesislerince Düzenlenen İstirahat Raporları İçin Onay Şartı Aranmaması Hakkında” düzenlenmiştir.

Hangi Sağlık Kuruluşları İçin Geçerli?

  • Sağlık Bakanlığınca sınıflandırma içinde yer alan,
  • SGK ile anlaşması olmayan sağlık kuruluşlarındaki istirahat raporu düzenlemeye yetkili hekimler ya da sağlık kuruluşları tarafından düzenlenen

istirahat raporlarının ödenekleri, anlaşmalı hastanelere onaylatılmasına gerek olmadan alınabilecek.

  • İşyeri hekimlikleri
  • Ayakta teşhis ve tedavi yapılan özel sağlık kuruluşları hakkında yönetmelik kapsamında açılan özel poliklinikler
  • Ağız Ve Diş Sağlığı Hizmeti Sunulan Özel Sağlık Kuruluşları Hakkında Yönetmelik kapsamında açılan ağız ve diş sağlığı hizmeti veren özel sağlık kuruluşları

kapsama dahil edilmiştir.

Herhangi bir sağlık tesisine bağlı olmadıklar için özel muayenehane hekimleri tarafından verilen işgöremezlik raporları için ödenek alınamayacaktır. Bu raporların, anlaşmalı ya da anlaşmasız olması fark etmeksizin kapsama giren diğer sağlık kuruluşlarında onaylatılması gerekmektedir

Anlaşması Olmayan Hastane Raporlarını Sisteme Nasıl Girilir?

Özel sağlık kuruluşu SGK ile anlaşması olmasa dahi elektronik ortamda E-Ödenek programı üzerinden raporu kuruma bildirebiliyor. Bu sitem üzerinden rapor gönderimi için yetki alınması gerekmektedir. Yetki, sağlık hizmet sunucusu hekimlerince sosyal güvenlik merkezlerinden talep edilmektedir.

SGK ile anlaşması olmayan sağlık kuruluşu hekimi tarafından “Harcama Belgeleri Yönetmeliği” ekinde yer alan matbu Geçici İş Göremezlik Belgesinde yer alan bilgilerin eksiksiz olarak istirahat raporlarına işlenmesi halinde söz konusu raporlar geçerli sayılacaktır

Anlaşması olmayan raporlarda SGK vizite ekranına düşer. Diğer tüm raporlarda olduğu gibi kontrol ettiğinizde raporu sistemde göremediyseniz, her ihtimale karşı mutlaka vizite ekranından manuel olarak raporun girişinin yapılması gerekir.

Anlaşmasız Sağlık Tesislerince Düzenlenen İstirahat Raporları İçin Onay Şartı Aranmaması Hakkında 2014/23 SGK Genelgesi asıl metni için tıklayınız.

Hakkında Datassist Mevzuat Kulübü

Göz atın

Temaslılarda İş Göremezlik Raporu

Temaslılarda İş Göremezlik Raporu

Covid-19 testi pozitif olanlarla temasta bulanan kişilerin de 14 gün karantinaya girmesi gerekiyor. Peki bu 14 gün için rapor alınabiliyor mu, alınıyorsa hangi kurumdan?

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir