Yabancı Çalışanların Sağlık Hizmetlerinden Yararlanması
Yabancı Çalışanların Sağlık Hizmetlerinden Yararlanması

Yabancı Çalışanların Sağlık Hizmetlerinden Yararlanması

Yabancı ülke vatandaşları; Türkiye’de ikamet ediyor olmaları, 5510 sayılı Kanunun ilgili maddeleri gereği sigortalı olmaları ve diğer koşulları sağlamaları durumunda genel sağlık sigortalısı sayılırlar ve kendilerine tanınan haklardan faydalanırlar. Bu kişilerin genel sağlık sigortalısı veya genel sağlık sigortalısının bakmakla yükümlü olduğu kişi olarak tescilleri kanun kapsamında yer alan hükümlere göre yapılır.

5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’nun 64.maddesinin birinci fırkası (c) bendi uyarınca, Türkiye’de çalışan yabancı ülke vatandaşlarının çalışmaya başladıkları tarihten önce bulunan kronik rahatsızlıklarının finansmanı Genel Sağlık Sigortası tarafından karşılanmamaktadır.

Aynı zamanda yabancı personelin bakmakla yükümlü olduğu kişilerin, çalışmaya başladığı tarihten önce bulunan kronik hastalıkları da Genel Sağlık Sigortası kapsamının dışında tutulacaktır.

Yabancı çalışan, sigortalı sayıldığı tarihten önce kendisinin veya bakmakla yükümlü olduğu kişinin kronik rahatsızlığının olup olmadığına ilişkin sağlık raporunu, Sosyal Güvenlik Merkez/İl Müdürlüklerine ibraz etmelidir.

2021/25 sayılı SGK Genelgesi ve yazımız ekinde bulunan “kronik rahatsızlıklar” listesi ve “taahhütname” ye sitemizden ulaşabilirsiniz.

Yabancı sigortalılar ve bakmakla yükümlü olduğu kişilerin kronik rahatsızlıklar listesindeki hastalıklara ilişkin sağlık hizmetlerinden faydalanması MEDULA sisteminin açılması adına sağlık raporu ve taahhütname son derece önemlidir.

Tescil İşlemleri

Yabancı ülke vatandaşlarının kronik hastalıklarının tespitinde Sağlık Bakanlığı’nın eğitim ve araştırma hastaneleri ile Devlet üniversitesi hastaneleri yetkilidir.

Yabancı personel sağlık kuruluna muayene olduktan sonra alınan sağlık kurulu raporu elektronik olarak düzenlenerek sağlık kuruluna katılan hekimler tarafından elektronik imza ile imzalanacak ve Medula sistemine kaydedilecektir. Bu aşamadan sonra yabancı personel sadece kronik hastalığı dışındaki hastalıklar için genel sağlık sigortasından faydalanabilecektir. Sigortalı başlangıcı sonrasındaki meydana gelecek kronik rahatsızlıklar konusunda sağlık hizmetinden faydalanmaya devam edilecektir.

“Kronik Hastalıklar Listesi” için tıklayınız.

“Taahhütname” formu için tıklayınız.

Hakkında Datassist Admin

Göz atın

Türkiye’de Alt İşverenlik Uygulaması

Türkiye’de Alt İşverenlik Uygulaması

Türkiye’de Alt İşverenlik Uygulaması

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir