Yaşlılık Aylığı Almak İçin Gerekli Şartlar

Yaşlılık aylığı, çalışma hayatının normal olarak sonlanması sonucunda belli şartların yerine getirilmesi sonucu bağlanan aylıktır.

Sosyal Güvenlik Kurumu’ndan emekli olabilmeniz için aşağıdaki 3 şartında yerine gelmesi gerekir

  • Tamamlamanız gereken sigortalılık süresi (Hizmet Yılı),
  • Tamamlamanız gereken yaş,
  • Tamamlamanız gereken prim gün sayısı,

Yukarıda üç şartın birlikte yerine getirilmesi ile yaşlılık aylığı yani emeklilik aylığına başvurulabilir.

Yaşlılık Aylığı Nasıl Hesaplanır?

Yaşlılık aylığı(emekli maaşı), sigortalının çalıştığı dönemlere göre 3 ayrı şekilde hesaplanmaktadır.

  1. Dönem 31.12.1999 tarihine kadar olan çalışma süreleri,
  2. Dönem 01.01.2000 tarihinden 30.09.2008 tarihine kadar olan süreleri,
  3. Dönem 01.10.2008 tarihi sonrası çalışma sürelerini kapsamaktadır.

Emeklilik maaşının hesaplanması için sigortalının bu üç döneme ait kısmi aylıkları ayrı ayrı hesap edilir. Hesap edilen kısmi aylıklar güncelleştirildikten sonra toplanarak emeklilik maaşı tespit edilir.

4 üncü maddenin birinci fıkrasının (a) ve (b) bentleri kapsamındaki sigortalılar ile aynı fıkranın (c) bendine göre bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten sonra ilk defa sigortalı olarak çalışmaya başlayanların yaşlılık aylığı, aşağıdaki hükümlere göre belirlenecek ortalama aylık kazancı ile aylık bağlama oranının çarpımı sonucunda bulunan tutardır.

Ortalama aylık kazanç, sigortalının her yıla ait prime esas kazancının, kazancın ait olduğu yıldan itibaren aylık talep tarihine kadar geçen yıllar için, her yıl gerçekleşen güncelleme katsayısı ile güncellenerek bulunan kazançlar toplamının, itibarî hizmet süresi ile fiilî hizmet süresi zammı hariç toplam prim ödeme gün sayısına bölünmesi suretiyle hesaplanan ortalama günlük kazancın otuz katıdır.

Aylık bağlama oranı, sigortalının malûllük, yaşlılık ve ölüm sigortalarına tâbi geçen toplam prim ödeme gün sayısının her 360 günü için % 2 olarak uygulanır. Bu hesaplamada 360 günden eksik süreler orantılı olarak dikkate alınır. Ancak aylık bağlama oranı % 90’ı geçemez.

Gösterge Aylığı= ( Gösterge + Ek gösterge) X Memur Maaş Katsayısı

Taban Aylığı = Taban Aylığı Göstergesi X Taban Aylığı Katsayısı

Kıdem Aylığı = Kıdem Aylığı Göstergesi X Kıdem Yılı X Memur Maaş Katsayısı

Tazminat Aylığı= [(En Yüksek Devlet Memurunun Göstergesi + Ek göstergesi) X Memur Maaş Katsayısı] X %55 (Bu oran ilgililerin ek göstergelerine göre değişiklik göstermektedir.)

Aylık Bağlamaya Esas Tutar: Gösterge Aylığı + Taban Aylığı + Tazminat Aylığı + Kıdem Aylığı toplamının 50+hizmet yılının toplamı ile çarpımı sonucu hesaplanır.

Hakkında Datassist Mevzuat Kulübü

Göz atın

SGK’nın Ş Koduna Dikkat

Emekliliği yaklaşanların, e-devlet kontrolü sırasında karşılarına çıkan SGK’nın Ş Koduna Dikkat etmeleri gerekiyor. Peki, bazı …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir