Sosyal Güvenlik Sicil Numarası

Sigortalılardan, Türk vatandaşları için Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Numarası, yabancı uyruklu kişiler için ise İçişleri Bakanlığınca verilen kimlik numarası sosyal güvenlik sicil numarası olarak adlandırılır.

Hakkında iskanunu