Vazife ve Harp Malullüğü

5510 sayılı Kanunun 47 nci maddesinde tanımlanan vazife ve/veya harp malullüğü hâlleri olarak tanımlanır.

Hakkında iskanunu