Derhal Fesih

İşçinin haklı nedenle fesih halleri 4857 Sayılı İş Kanunu’nun 24. Maddesinde, işverenin haklı nedenle fesih halleri  aynı kanununun 25. Maddesinde düzenlenmektedir. Derhal fesih, gerekli koşullar oluştuğunda işçi veya işverenin bildirim süresine bağlı kalmadan iş sözleşmesini sonlandırması anlamına gelir. Temel olarak sağlık nedenleriyle işin yapılamayacak olması , taraflardan birinin iyi niyet ve ahlak kurallarına aykırı davranışlar sergilemesi zorunlu nedenlerle iş ilişkisinin zorunlu nedenlerle iş ilişkisinin ortadan kalkması derhal fesih için yeterli görülmektedir. Derhal fesih hakkını kullanma süresi 6 iş günüdür. Ancak işçinin maddi çıkar sağlaması halinde herhangi bir fesih kullanım hakkı süresi bulunmamaktadır.

Kanun Maddesi için tıklayınız. (24. Madde)

Kanun Maddesi için tıklayınız. (26. Madde)

Kanun Maddesi için tıklayınız. (27. Madde)

Kanun Maddesi için tıklayınız. (28. Madde)

Yargıtay Kararı için tıklayınız. (İş Akdi Feshi Ve Sonuçları)

Hakkında iskanunu

Göz atın

İhbar Süresini Aşan Tutukluluk Hali

İhbar Süresini Aşan Tutukluluk Hali

Çalışanın işyeri dışında işlemiş olduğu bir suç nedeniyle gözaltına alınması ya da tutuklanması ve işe …