Etiket Arşivleri: İkamet İzni

Yeni Çalışma İzni Harçları

Yeni Çalışma İzni Harçları

13 ağustos 2016 tarihinde yürürlüğe giren 6735 sayılı Uluslararası İşgücü Kanunu ile çalışma izni harçlarında bazı değişiklikler yapılmıştır. Bunun yanı sıra bu izin belgeleriyle ilgili değerli kâğıt bedeli tahsil edileceği hükme bağlanmıştır. Böylece Yeni Çalışma İzni Harçları gündeme gelmiştir. 492 sayılı Harçlar Kanunu’nda yapılan değişikli ile yabancılara verilecek çalışma izni …

Devamı »

Turkuaz Kart Ne Sağlayacak

Turkuaz Kart Ne Sağlayacak

Nitelikleri, kapasiteleri ve yurt içi faaliyetlerinin ülke ekonomisine, bilim ve teknolojiye, yatırımlara ve istihdama önemli katkıları olması beklenen yabancılara, Amerikan “yeşil kart” uygulamasının bir benzeri olan “ Turkuaz Kart ” verilerek bir geçiş dönemi sonrasında Türkiye’de süresiz çalışma hakkı elde etmeleri sağlanacak.

Devamı »

Oturma İzni/ İkamet İzni

Türkiye Cumhuriyeti Devleti ile vatandaşlık bağı bulunmayan kişilerin Türkiye’de kalmak üzere verilen izin belgesi olarak tanımlanır. Torba Yasa İle Yabancılara Süresiz Çalışma İzni

Devamı »

Sağlık Hizmetlerinden Yararlanmak İçin Prim Borcu Olmama Şartı Kimler İçin Geçerlidir?

saglik-hizmetlerinden-yararlanmak-icin-prim-borcu-olmama

Sağlık hizmetlerinden faydalanma hem Anayasal bir hak hem de kişinin zaruri ihtiyacıdır. Anayasamızın 56. Maddesinde “Herkes, sağlıklı ve dengeli bir çevrede yaşama hakkına sahiptir.” denilmektedir. Sağlık hizmetinden yararlanmada çeşitli Kanun ve Yönetmeliklerle bazı şartlar aranmaktadır. Statüleri gereği sağlık hizmetlerinden faydalanmada 5510 sayılı Kanun kapsamında aranılan şartlar;

Devamı »