Turkuaz Kart Ne Sağlayacak
Turkuaz Kart Ne Sağlayacak

Turkuaz Kart Ne Sağlayacak

Nitelikleri, kapasiteleri ve yurt içi faaliyetlerinin ülke ekonomisine, bilim ve teknolojiye, yatırımlara ve istihdama önemli katkıları olması beklenen yabancılara, Amerikan “yeşil kart” uygulamasının bir benzeri olan “ Turkuaz Kart ” verilerek bir geçiş dönemi sonrasında Türkiye’de süresiz çalışma hakkı elde etmeleri sağlanacak.

13 Ağustos 2016 tarihinde yürürlüğe giren ve önemli hedefleri arasında nitelikli yabancıları ülkeye çekmek olan 6735 sayılı Uluslararası İşgücü Kanunu ile getirilen Turkuaz Kart uygulamasında,  bu kart sahiplerinden çalışmaları 3 yıllık geçiş dönemi içinde Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığınca uygun görülenlere kalıcı Turkuaz Kart verilecektir.

TANIM

Turkuaz Kart adı geçen yasada;

“Yabancıya, Türkiye’de süresiz çalışma hakkı, mevzuat hükümlerine göre eş ve bakmakla yükümlü olduğu çocuklarına ise ikamet hakkı veren belge” olarak tanımlanmıştır.

TURKUAZ KART KİMLERE VERİLEBİLECEK?

Uluslararası işgücü politikası doğrultusunda; eğitim düzeyi, mesleki deneyimi, bilim ve teknolojiye katkısı, Türkiye’deki faaliyetinin veya yatırımının ülke ekonomisine ve istihdama etkisi olumlu bulunanlara Turkuaz Kart verilebilecek.

Ayrıca, akademik alanda uluslararası kabul görmüş çalışmaları bulunanlar ile bilim, sanayi ve teknolojide ülkemiz bakımından stratejik kabul edilen bir alanda öne çıkmış olanlar ya da ihracat, istihdam veya yatırım kapasitesi olarak ulusal ekonomiye önemli katkı sağlayan ya da sağlaması öngörülenler T. kart uygulamasında nitelikli yabancılar olarak değerlendirilirler.

Geçici Koruma kapsamındaki yabancılar ise bu uygulamanın dışında tutulmuştur.

GEÇİŞ DÖNEMİ

Turkuaz Kart, ilk üç yılı geçiş süresi olmak kaydıyla verilecek, bu süre içinde Bakanlık işveren veya yabancıdan yürütülen faaliyetlere ilişkin bilgi ve belge talep edebilecektir. Geçiş süresi içinde iptal edilmeyen kartta yer alan geçiş süresi kaydı, yabancının başvurusu hâlinde kaldırılacak ve süresiz T.  Kart verilecektir. Bu başvuru, geçiş süresinin dolmasına yüz seksen gün kalmasından itibaren, her durumda geçiş süresi dolmadan yapılır. Bu süre dolduktan sonra geçiş süresi kaydının kaldırılmasına ilişkin yapılan başvuru reddedilir ve T. Kart geçersiz hale gelir.

Turkuaz Kart, sahibinin yurt dışında kalış süresinin Bakanlıkça belirlenen süreyi aşması durumlarında iptal edilecektir.

KART SAHİPLERİNİN HAKLARI

Turkuaz Kart sahibi yabancı süresiz çalışma izninin sağladığı haklara sahip olacaktır. Diğer bir deyişle, Türk vatandaşlarına tanınan haklardan yararlanır; seçme, seçilme ve kamu görevlerine girme hakkı ile askerlik hizmeti yapma yükümlülüğü yoktur.

Ayrıca, kart sahibi yabancının, mevzuat hükümlerine göre eş ve bakmakla yükümlü olduğu çocuklarına kart sahibi yakını olduğunu gösteren ve ikamet izni yerine geçen belge verilir.

Hakkında Datassist Mevzuat Kulübü

Göz atın

Serbest Bölgedeki Yabancıların Çalışma İzinleri

6735 sayılı Uluslararası İşgücü Kanununun 25. maddesinin 2. fıkrasının (a) bendine dayandırılan güncel yönetmelik geçtiğimiz …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir