Yeni Çalışma İzni Harçları
Yeni Çalışma İzni Harçları

Yeni Çalışma İzni Harçları

13 ağustos 2016 tarihinde yürürlüğe giren 6735 sayılı Uluslararası İşgücü Kanunu ile çalışma izni harçlarında bazı değişiklikler yapılmıştır. Bunun yanı sıra bu izin belgeleriyle ilgili değerli kâğıt bedeli tahsil edileceği hükme bağlanmıştır. Böylece Yeni Çalışma İzni Harçları gündeme gelmiştir.

492 sayılı Harçlar Kanunu’nda yapılan değişikli ile yabancılara verilecek çalışma izni ve çalışma izni muafiyeti belgeleri aşağıdaki harçlara tabidir.

Çalışma İzni Harçları:

1. Süreli çalışma izni belgesi ve çalışma izni muafiyeti belgesi:500 TL
1 yıla kadar (1 yıl dâhil) (Süre uzatımları da her yıl için aynı miktarda harca tabidir.)
2. Süresiz çalışma izni belgesi:5.000 TL
3. Bağımsız çalışma izni belgesi:5.000 TL

Çalışma izni belgesi harçlarının tespitine, karşılıklılık ilkesi esası göz önünde tutularak Dışişleri Bakanlığı yetkilidir. Çalışma izni muafiyeti geçerlilik süresi üç aydan kısa düzenlenen yabancılar ile Turkuaz Kart sahibi yabancılar ve bunların yabancı eşi, kendisinin ve eşinin ergin olmayan veya bağımlı yabancı çocuğundan harç alınmaz.”

210 sayılı Değerli Kâğıtlar Kanununda yapılan değişiklik ile çalışma izni ve çalışma izni muafiyetinden aşağıda belirtilen tutarlarda değerli kâğıt bedeli tahsil edilecektir.

İkamet izni:  58,50 TL
Yabancı çalışma izni belgesi:  58,50 TL
Çalışma izni muafiyeti belgesi:  58,50 TL

Çalışma izinleri ve çalışma izni muafiyetleri ikamet izin harcından muaftır.

NEREYE ÖDENECEK

Yurtiçi başvurularda çalışma izni harcı  ve değerli kağıt bedeli ayrı ayrı ödenecektir. Fakat başvurunun olumlu karşılanması şart olup, Bakanlıktan bu konuda bir bilgilendirme gelmeden ödeme yapılmamalıdır.

Ödeme yapılacak bankalar T.C. Ziraat Bankası, T.C. Vakıflar Bankası veya T.C. İş Bankası olup;

  • Çalışma izni harç tutarı 9130 kodlu hesaba,
  • Değerli Kağıt Bedeli ise 9207 kodlu hesaba ayrı ayrı makbuzlarla (Şahsın yabancı kimlik numarası beyan edilerek) yatırılacaktır.

Bildirim tarihinden itibaren 15 gün içinde istenilen harç ve değerli kâğıt bedelinin yatırılmaması halinde çalışma izin başvurusu işlemden kaldırılmaktadır.

Yurtdışından yapılan başvurularda çalışma izni harcı  ve değerli kağıt bedeli çalışma vizesi alınırken yabancı şahıs tarafından ilgili dış temsilciliklere yatırılacaktır.

Hakkında Datassist Mevzuat Kulübü

Göz atın

2019 Çalışma İzni Harçları

2019 Çalışma İzni Harçları

31 Aralık 2018 tarihli ve 30642 (3. mükerrer) sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Harçlar Kanunu Genel …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir