Sandık İştirakçileri Hizmetlerini Görüntüleyebilecek

“506 Sayılı Kanunun Geçici 20nci Maddesine Tabi Sandıklarda Çalışanlar Ve Bu Sandıklarda Hizmeti Bulunanlar Hakkında Duyuru” ile sandık iştirakçileri hizmetlerini elektronik ortamda görüntüleyebilecek.

506 sayılı Kanunun geçici 20nci maddesi kapsamındaki sandıklarda çalışanların ya da buralarda hizmeti olan sandık sigortalılarının hizmet bildirme birleştirme işlemleri, hizmet çakışmasının tespiti, sağlık yardımlarından yararlanması bakımından hak ve yükümlülüklerin belirlenmesi, diğer kanunlarla kurumca verilen görevlerin takibinin yapılabilmesi açısından kâğıt ortamında yapılmakta olan işlemler 06.06.2016 tarihinden itibaren elektronik ortama taşındığı ilgililere bildirilmiştir. Sandık iştirakçileri de diğer 4-a lı çalışanlar gibi E-devlet üzerinden hizmetlerini görebilecek.

Bu sandıklara tabi hizmeti bulunanların ilgili sandığa müracaat ederek hizmet bilgilerinin girişlerini yaptırmaları gerekmektedir.

İlgili SGK Duyurusu Tam Metni

“506 sayılı Kanunun geçici 20 nci maddesi kapsamında faaliyet gösteren banka sandıkları, sigorta ve reasürans şirketleri ile ticaret ve sanayi odaları ile borsalar veya bunların teşkil ettikleri birlikler olmak üzere (Şekerbank, Yapı Kredi, Ziraat Bankası, Akbank, Garanti Bankası, Sınai Kalkınma Bankası, İş Bankası, İmar Bankası, Fortisbank, Vakıflar Bankası, Halk Bankası, Esbank, Anadolu Anonim Türk Sigorta, Genel Sigorta, Şeker Sigorta, Milli Reasürans, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği) faaliyet gösteren sandıklar bulunmakta olup, bu sandıkların 5510 sayılı Kanunun geçici 20 nci maddesine göre Sosyal Güvenlik Kurumuna devir işlemi yapılmadığından müstakil sosyal güvenlik kuruluşu olarak üyelerine sigorta ve sağlık yönünden sosyal güvenlik hizmeti vermeye devam etmektedirler.

506 sayılı Kanunun geçici 20 nci maddesi kapsamındaki sandıklarda çalışanların ya da buralarda hizmeti olan sandık sigortalılarının hizmet bildirme birleştirme işlemleri, hizmet çakışmasının tespiti, sağlık yardımlarından yararlanması bakımından hak ve yükümlülüklerin belirlenmesi, diğer kanunlarla Kurumumuzca verilen görevlerin takibinin yapılabilmesi açısından kağıt ortamında yapılmakta olan işlemler 6/6/2016 tarihinden itibaren elektronik ortama taşınmıştır.

Banka sandıkları ile Kurumumuz arasında hizmet bildirme ve birleştirme işlemleri elektronik ortama taşındığından 8/9/2016 tarihinden itibaren bu sandıklarda çalışması olan sigortalıların banka sandığına ait hizmetleri ile 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a), (b) ve (c) bentlerine tabi hizmetleri www.turkiye.gov.tr adresinden görüntülenmeye başlanmıştır. Bu sandıklara tabi hizmeti bulunanların ilgili sandığa müracaat ederek hizmet bilgilerinin girişlerini yaptırmaları gerekmektedir.

Banka sandıklarında çalışanlara ve çalışması bulunanlara önemle duyurulur.”

Hakkında Datassist Mevzuat Kulübü

Göz atın

Emeklilerin Bankası Değişiyor

  Tahmini okuma süresi: 3 dk.  Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), emekli maaşlarının Ziraat Bankası yerine …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir