Etiket Arşivleri: iş kazası

Bütün Yönleriyle Aile Yardımı Ödeneği

butun-yonleriyle-aile-yardimi-odenegi

Maliye Uzmanları Derneği tarafından çıkarılan Uzman Bakış dergisinin son sayısında, SGK eski İnsan Kaynakları Dairesi Başkanı ve şuan SGK Muhasebe Daire Başkanı olan Salim Kahramanoğlu imzasıyla yayımlanan makalede, aile yardımı ödeneğinde karşılaşılan sorunlar incelendi.

Devamı »

İş Kanunu’na Göre Soma Felaketi

soma-matem

Yazar: Av. Yunus Egemenoğlu Manisa’nın Soma ilçesinde bulunan maden ocağında 13 Mayıs günü meydana gelen patlama büyük bir felakete dönüştü, tüm Türkiye’yi yasa boğdu. Halen kurtarma çalışmaları, araştırma ve incelemeler devam etmekte. Yüzlerce maden işçisinin hayatına malolan bu büyük faciayı güncel bilgiler ve tespit edebilen veriler çerçevesinde hukuki açıdan değerlendirmek …

Devamı »

Her 10 Madenciden Biri İş Kazası Geçiriyor

iher-10-madenciden-biri-is-kazasi-geciriyor

Son dönemde üst üste ölümlü iş kazalarının yaşanması gözlerin iş güvenliği ve kazalara çevrilmesine neden oldu. Türkiye İstatistik Kurumu’nun geçen yılın sonunda açıkladığı ‘İş Kazaları ve İşe Bağlı Sağlık Problemleri Araştırması’ son bir yılda çalışanların yüzde 2.3’ünün bir iş kazası geçirdiğini ortaya koydu. Bu oran erkeklerde yüzde 2.8 iken, kadınlarda …

Devamı »

Çağrı Merkezleri Artık “Tehlikeli”

Çağrı Merkezleri Artık Tehlikeli

Yeni güncellemelerle çağrı merkezi sektörü “tehlikeli meslek” kategorisine alındı. Çağrı Merkezleri Derneği ise ek maliyet sorunlarının yaşanmasından dolayı bu duruma tepkili. Dernek Başkanı Metin Tarakcı “İş Sağlığı ve Güvenliğine İlişkin İşyeri Tehlike Sınıfları Tebliği’nde tehlikeli meslekler kategorisine alınan çağrı merkezlerinin masrafları ciddi oranda arttı.

Devamı »

İş Kazasında “Pazartesi Sendromu”

is-kazasi-pazartesi-sendromu

Türkiye Metal Sanayicileri Sendikası (MESS), üye iş yerlerine yönelik olarak iş kazası ve meslek hastalıkları araştırması yaptı. Bu araştırmaya göre iş kazalarının yüzde 17.3’ü pazartesi günü gerçekleşirken, hafta sonuna doğru azalan bir ivmeyle ilerliyor. İş kazalarının yüzde 40’ı ilk 3 iş saatinde yaşanırken en fazla kaza ise yüzde 15 ile …

Devamı »

Kısa Vadeli Sigorta Kollarında Primlerin %2 ile Sabitlenmesi

sigorta-kollarinda-prim-oranlarinin-sabitlenmesi

İş dünyasında tartışmalara yol açan 6385 sayılı Kanun ile getirilen, tehlike sınıf ve derecesine bakılmaksızın tüm işyerleri için kısa vadeli sigorta kollarını %2 ile sabitleyen değişiklik 01.09.2013 de yürürlüğe girecek. 01.10.2008-31.08.2013 Arasında Geçerli Olan Mevcut Uygulama İşverenler ve bağımsız çalışanların kısa vadeli sigorta kolları üzerinden ödeyecekleri primlerin oranları, iş kazası …

Devamı »

Alt İşveren Durumu Esas No: 2003-2107

• RÜCUAN ALACAK DAVASI ( İş Kazasında Malül Kalan Sigortalı İşçi İçin Yağılan Harcamalar Üzerine Uğranılan Kurum Zararının Rücuan Ödetilmesinin İstenmesi ) • ALT İŞVEREN ( Bir İşte veya Bir İşin Bölüm veya Eklentilerinde İşverenden İş Alan ve Kendi Adına Sigortalı Çalıştıran Üçüncü Kişilerin Alt İşveren Olması ) • ŞİRKETLERİN …

Devamı »

E-Posta Adresi Bildirim Zorunluluğu

e-mail-adresi-bildirimi-sgk

E-ödenek programın detayları 03.08.2012 tarihinde 2012/28 Sayılı genelge ile yayınlanmıştır. İş kazası, meslek hastalığı, hastalık ve analık hallerinde sigortalıya geçici iş görmezlik ödeneği verilmektedir. Sigortalıların geçici iş görmezlik ödeneklerinin almaları için işverenlerin e-sigorta yoluyla çalışamazlık bildiriminin yapılmış olması gerekmektedir. Buna göre işveren işçinin istirahatte geçirdiği süreyi istirahat süresi bitiminden itibaren …

Devamı »

İş Sağlığı ve Güvenliğinde Eğitim Şartı

is-guvenligi

İnsanların yaptıkları işten dolayı sağlıklarını kaybetmeleri ve çalışamayacak duruma gelmeleri kabul edilemeyecek bir durumdur. İşverenin gerekli güvenlik önlemlerini almasının yanı sıra bu kuralların uygulanıp uygulanmadığının, çalışanların iş güvenliği hakkında yeterli eğitime ve bilgiye sahip olup olmadıklarının da iyi denetlemesi oluşabilecek kazaların önlenmesi konusunda büyük önem taşımaktadır. 30 Haziran 2012 tarihinde …

Devamı »

İş Kazası Halinde İşçilerin Hakları

 Sosyal Sigortalar Kanununa göre iş kazası, aşağıdaki hal ve durumlardan birinde meydana gelen ve sigortalıyı hemen veya sonradan bedence veya ruhça özüre uğratan olaydır. a) Sigortalının işyerinde bulunduğu sırada, b) İşveren tarafından yürütülmekte olan iş dolayısıyla, c) Sigortalının, işveren tarafından görev ile başka bir yere gönderilmesi yüzünden asıl işini yapmaksızın …

Devamı »